Wij behandelen verschillende Islamitische onderwerpen, omdat wij bevinden dat er helaas niet veel te vinden is over de basiskennis van Islam. De kennis die wordt gedeeld op deze website is volgens de Soennitische wijze en het begrip van de Salaf Saliheen (vrome voorgangers), want zij bezitten het juiste begrip over de religie en zijn tot beste generaties verklaard door de profeet ﷺ (Sahih Bukhari 6429).

Verschillende Islamitische onderwerpen

Tawheed

Eenheid van Allah is het meest besproken onderwerp in de Quran. De Tawheed is ingedeeld in drie vormen. Bekijk snel wat deze vormen zijn en hoe deze zijn ontstaan.

Shirk

De zonde die ervoor kan zorgen dat een persoon voor eeuwig in het hellenvuur zal verblijven. Shirk bestaat uit twee vormen, namelijk kleine Shirk en grote Shirk.

Takfir

Bij het verrichten van Takfir verklaar je een persoon als ongelovig in Allah. Het is onderverdeeld in twee vormen, namelijk: persoonlijke Takfir en algemene Takfir.

Aqeedah

De Ummah bestaat in zijn geheel uit 73 stromingen. De profeet ﷺ heeft gezegd dat alle groeperingen naar hellenvuur zullen gaan, behalve een groep: Ahlu Sunnah.

Shahada

De Islamitische geloofsbelijdenis is een uitspraak die behoort tot de eerste pilaar van de Islam. Het is een uitspraak die moslims doen en die gebruikt wordt om te bekeren.

Artikelen

Wij behandelen vragen van onze bezoekers en antwoorden graag alle vragen omtrent de onderwerpen die we bespreken. Wij delen meer kennis over Islam met onze artikelen.

Als Allah goedheid voor iemand wilt, dan laat Hij diegene de religie begrijpen.
Profeet Mohammed ﷺ [Sahih Bukhari 71]

Stel je vragen aan ons

Heb je vragen over een onderwerp? Stel ons die, want wij willen je graag antwoorden. Suggesties zijn ook altijd welkom. Wij zullen je binnen 24 uur antwoorden.