Wat is Ar-Riyaa?

Ar-Riyaa houdt in dat een persoon huichelarij vertoond in aanbiddingen. Er worden dan daden verricht die deels of volledig bedoeld zijn om geprezen te worden.

Door kennis op te doen over de schades van Riyaa, kunnen moslims zich beschermen voor deze slechte daad. Het kan vallen onder zowel Shirk Asghar als Shirk Akbar. Zo beschermt een moslim zichzelf en zijn daden, zodat hij er voor beloond wordt op Dag des Oordeels.

Welke vormen kent Ar-Riyaa?

De slechte daad in Islam kent twee vormen waarvan klein en groot. De kleine variant van huichelarij is onderdeel van kleine Shirk en haalt een moslim niet uit de religie. De grote vorm van Riyaa is bovendien wel een daad van afgoderij dat een moslim uit de religie doet treden.

1. Kleine vorm

Het wordt gezien als kleine Riyaa wanneer een persoon aanbiddingen verricht voor Allah, maar ook om geprezen te worden door de mensen. In deze tijd is het makkelijker geworden om in deze misdaad te vallen doordat velen dit proberen te normaliseren.

De zonde is bovendien iets groots omdat het valt onder Shirk Asghar. Het is een daad dat erger is dan het consumeren van alcohol. Moslims dienen ervan op de hoogte te zijn om dit te voorkomen.

Riyaa hadith De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
"Voorwaar, mijn grootste angst voor jullie is de kleinere vorm van afgoderij." Ze zeiden: "Wat is kleine afgoderij, O Boodschapper van Allah?" De Profeet zei: "Het is het opscheppen in aanbidding. Allah de Almachtige zal tegen hen zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer mensen worden beloond voor hun daden: Ga naar degenen voor wie je geprezen wilde worden in de wereld en kijk of je jouw beloning bij hen vindt.”
(Musnad Ahmad hadith 23119)

De vrome voorgangers waren er strict in om goede daden in het prive te verrichten. Zij wilden hun daden niet blootstellen aan de kleine of grote vorm van huichelarij. Hierdoor beschermde ze hun goede daden om zo de hasanaat te behouden.

'Abdullāh ibn 'Umar radiyAllahu 'anhu zei:
"Degene die probeert om mensen van zijn daden te laten horen, zal ontmaskert worden door sommige mensen die ervan op de hoogte zijn gebracht door Allah. Ibn 'Umar begon toen te huilen."
(Al-Zuhd #308 van Waki' bin Al-Jarrah)

'Umar ibn Abdul-'Aziz zei:
"De angst van pronken en wedijvering met anderen weerhoudt me om veel dingen te zeggen van wat er gezegd zou kunnen worden."
(Al-Zuhd 1/193 #126 van Abdullah ibn Mubarak)

'Abdullāh ibn Mas'ud radiyAllahu 'anhu zei:
"Allah accepteert niet [de daad] van iemand die ernaar streeft om gehoord of gezien te worden, en ook niet van iemand die aan het spelen is, [Hij accepteert alleen de smeekbede] van iemand die Hem aanroept uit de grond van zijn hart."
(Al-Zuhd #874 van Hunad bin Al-Sarī)

Al-Hasan Al-Basrī zei:
"Een persoon blijft goed zolang hij weet welke dingen zijn daden bederven."
(Al-Zuhd pagina 339 van Imam Ahmad)

2. Grote vorm

Wanneer een persoon slechts gezien en geprezen wilt worden door de mensen bij het verrichten van aanbiddingen, dan is deze persoon een hypocriet. Een moslim kan zo vervallen in hypocrisie wanneer Allah de bescherming van hem wegneemt.

Zo is het dus belangrijk dat de moslims zich moeten versterken door ikhlas (zuiverheid) te behouden tijdens en voor het verrichten van aanbiddingen om niet in deze daad van Shirk Akbar te vervallen.

(Voor) wie het wereldse leven en haar versiering wensen zullen Wij hun daden daarin volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden benadeeld. Zij zijn degenen voor wie er in het hiernamaals niets anders dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op aarde) verrichtten. En wat zij plachten te doen is verloren gegaan.
(Hud: 15-16)

Al-Fudayl ibn 'Iyyad zei:
“Allah ‘azza wa jal accepteert alleen die daden die zowel correct als oprecht (puur) zijn. Als de daad correct maar niet oprecht is gedaan, wordt deze niet geaccepteerd. En als het oprecht maar niet correct is, wordt het niet geaccepteerd.” Hem werd gevraagd: "Abū 'Ali! Wat is de oprechte en correcte daad?” Hij antwoordde: “De oprechte daad is er één die alleen voor Allah ‘azza wa jal wordt gedaan. En de juiste daad is een daad volgens de Soennah.”
(Hilyah Al-Awliya volume 8 pagina 95)

Hoe voorkom je Ar-Riyaa?

In Islam is het belangrijk dat moslims zich volledig inzetten wanneer ze iets willen bereiken. Zo is het voorkomen van Ar-Riyaa een middel om dichterbij Allah te komen. Natuurlijk wil elke eerlijke moslim zich van huichelarij om zichzelf zo te beschermen van de bestraffing.

Ikhlas (Zuiverheid)

Al-Fudayl ibn 'Iyyad zei:
“Allah ‘azza wa jalla accepteert alleen die daden die zowel correct als oprecht (puur) zijn. Als de daad correct maar niet oprecht is gedaan, wordt deze niet geaccepteerd. En als het oprecht maar niet correct is, wordt het niet geaccepteerd.” Hem werd gevraagd: "Abū 'Ali! Wat is de oprechte en correcte daad?” Hij antwoordde: “De oprechte daad is er een die alleen voor Allah ‘azza wa jal wordt gedaan. En de juiste daad is een daad volgens de Soennah.”
[Hilyah Al-Awliya volume 8 pagina 95]

Het is essentieel om een zuivere intentie te hebben, want dit zal huichelarij meteen gaan afbreken. Een goede intentie vraagt namelijk nogal wat inzet en moeite om te verdienen. Bovendien is het een geschenk van Allah aan Zijn dienaar wanneer hij zichzelf van het slechte wilt beschermen.

Beschermen van het hart

Al-Fudayl ibn 'Iyyad said:
"Wie zich bedroefd voelt bij eenzaamheid en zich goed voelt in de omgeving van mensen, is niet veilig van Riyaa."
[As-Siyar volume 8 pagina 436]

We leren van deze Athar dat het belangrijk is om zuivere intenties te behouden en om zich niet bezig te houden met wereldse zaken. Zo kan excessieve gezelschap leiden tot een zwakker hart waardoor er meer kans is op Riyaa.

Du'a

'Abdullāh ibn Mas'ud radiyAllahu 'anhu zei:
"Allah accepteert niet [de daad] van iemand die ernaar streeft om gehoord of gezien te worden, en ook niet van iemand die aan het spelen is, [Hij accepteert alleen de smeekbede] van iemand die Hem aanroept uit de grond van zijn hart."
(Al-Zuhd #874 van Hunad bin Al-Sarī)

Moslims vragen Allah om bescherming en krijgen dit wanneer ze er oprecht naar vragen. Bij bescherming van Allah worden moslims sterker in hun geloof en maken ze sneller handelingen volgens de Quran en Sunnah.

Hoe vraag je vergeving voor Ar-Riyaa?

Bij het vragen van vergeving is het belangrijk dat de moslim zich op de hoogte is van de gevaren van Ar-Riyaa. Zo dient deze persoon zich te willen verbeteren om Allah de zonde te laten wissen.

Bij de kleine vorm van Riyaa vraagt de moslim voor vergeving en hoeft hij zich geen zorgen te maken of hij uit de religie is getreden. De kleine vorm van huichelarij haalt een moslim namelijk niet uit de religie. Wel is het belangrijk dat er vergeving wordt gevraagd van de daad.

'Ali bin Husayn (zoon van Al-Husayn radiyAllahu 'anhu) zei:
"Taubah wordt gedaan door actie te ondernemen (te verbeteren) en door ervan weg te keren (door spijt), dus niet slechts bij uitspraak."
[Al-Tawbah #57 van Ibn Abī Al-Dunya]

Wanneer een persoon spijt heeft van grote huichelarij, dan dient deze persoon taubah te verrichten, de correcte Aqeedah te praktiseren en Islam binnen te treden door de Shahada uit te spreken.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen