Wat is de leer van Ahlu Sunnah?

In Islam bestaan verschillende sekten en groeperingen. De splitsingen hebben ervoor gezorgd dat de werkelijke volgers van de Profeet (ﷺ) en zijn metgezellen zich moesten onderscheiden. Dit werd gedaan door de naam Ahlu Sunnah of Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

Ahlu Sunnah en Ahlu Sunnah wal Jama'ah refereren naar dezelfde groep. Dit zijn de volgers van de Profeet (ﷺ) en zijn metgezellen, dat volgens het begrip van de vrome voorgangers is vastgelegd.

De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Benu Israel splitsten zich in 72 sekten, en mijn Ummah zal opsplitsen in 73 sekten. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één."
Abdullah bin 'Amr vroeg toen: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij en mijn metgezellen volgt." Sunan Tirmidhi 2641
Geclassificeerd als Hasan door Tirmidhi.

De leer van Ahlu Sunnah wal Jama'ah staat beschreven in de boeken van de vrome voorgangers. Zo is de leer verspreid door de metgezellen, Tabi'in (studenten van de metgezellen) en Atba Tabi'in (studenten van de Tabi'in).

Ahlu Sunnah nemen de middenweg in Islam. Ze ontwijken extremisme van beide kanten. Dit door de ware leringen na te leven en te weerhouden van nieuw verzonnen zaken.

Deze groep maakt voor een klein deel uit van de Ummah. Het is voordat de innovaties verspreidden de meerderheid van de Ummah geweest. Nudat er verschillende stromingen zijn in Islam (73 stromingen), maakt dit de minderheid van de Ummah.

Awza'ee (een student van de Tabi'in) zei: “Islam zal niet verdwijnen, maar het is Ahlu Sunnah dat zal verdwijnen tot het punt dat maar liefst één persoon ervan zal overblijven per land." (Sharh Usool I’tiqaad #19 van Imam Lalikaee)

Sufyan Ath Thawri (een student van de Tabi'in) zei: “Zorg goed voor de volgers van Ahlu Sunnah, want ze zijn vreemdelingen. De aantallen van Ahlu Sunnah wal Jama'ah zijn weinig." (Sharh Usool I’tiqaad 1/64 van Imam Lalikaee)

Nou is het zo dat de Islam zich niet op de aantallen richt. Een persoon kan hierdoor ook gewoon op de waarheid bevinden mocht hij er alléén in zijn. De Jama'ah, wat refereert naar de gemeenschap dat waarheid volgt, bestaat juist niet uit grote aantallen.

Ibn Mas'oud radiyAllahu 'anhu zei: "De Jama'ah is waar de Haqq (waarheid) is, zelfs al mocht je alleen zijn." (Sharh Usool I'tiqaad 1/122 nr.160)

Nu'aym ibn Hammad zei: "Als de gemeenschap corrupt raakt, moet je aan de praktijk houden voordat deze corrupt werd. Zelfs als je alleen bent, dan zou jij de Jama'ah zijn." (Sunan Tirmidhi 4/467)

Andere benamingen van Ahlu Sunnah

De termen Ahlu Sunnah en Ahlu Sunnah wal Jama'ah duiden dezelfde groep aan. Deze groep is de geredde sekte van de Ummah waar de Profeet over zei dat ze hem en zijn metgezellen volgen.

 • Ahlu Sunnah wal Jama'ah (de groep die zich verzamelt op de Sunnah)
 • Ahl Hadith (de groep die zich vastklampt aan de overleveringen)
 • Ahl Athaar (de groep die zich vastklampt aan de uitspraken van vrome voorgangers)
 • Al-Firaqatu An-Naadjiyyah (de geredde groep)
 • At-Taaifa Al-Mansoora (de overwinnende groep)

De oorsprong van de term

Na de Profeet's dood (ﷺ) verspreidde langzamerhand steeds meer innovaties in de religie. Mensen begonnen hun leiders, gemeenschap en bekenden te volgen. Op die wijze raakte de Ummah verdeeld in verschillende groeperingen. Denk bijvoorbeeld aan de Khawaridj, Sjiisme, Murjiah en meer.

De juiste pad raakte in gevaar doordat de waarheid steeds minder gezien werd. Dus de metgezellen, hun studenten en hun studenten onderscheidden zich van anderen die innovatie volgden.

De vrome voorgangers keken uit met wie ze spraken en onderscheidden zich door de benaming Ahl Sunnah, Ahl Sunnah wal Jama'ah en anderen.

De term Ahlu Sunnah werd onder andere gebruikt door metgezel Ibn 'Abbas (radiyAllahu 'anhu). Zoals overgeleverd staat in boeken van Aqeedah.

Ibn 'Abbas (metgezel) zei: “Met betrekking tot de vers: 'Op die Dag zullen sommige gezichten stralend zijn, terwijl andere somber zijn.' [Al Imran: 106]. Degenen wiens gezichten zullen stralen op Dag des Oordeels is Ahlu Sunnah. Degenen waarvan hun gezichten somber zullen zijn is Ahl Bid'ah/Ahl Dalala (Dalala = dwaling)." (Sharh Usool I’tiqaad 1/72 van Imam Lalikaee)

De volgers van Ahlu Sunnah wal Jama'ah

Doordat velen zich tot de groep toeschrijven, kan er verwarring ontstaan bij wie er daadwerkelijk bij hoort. Ahl Sunnah is een groepering die zich tot de Sunnah richt. De Sunnah van de Profeet, volgens het begrip van zijn metgezellen.

Eenieder die dus de Sunnah volgens het begrip van de metgezellen volgt, behoort tot Ahlu Sunnah. De volgers van Ahlu Sunnah zijn Soennieten (stricte volgers van de profetische tradities). De Soennieten richten zich strict op de traditionele wijze. De werkelijke Soennieten volgen de eerste drie gouden generaties van Islam, ook wel bekend als de tijd van de Salaf Saliheen (vrome voorgangers).

Velen noemen zichzelf Soennieten zonder de geloofsleer ervan na te leven. Het is daarom belangrijk om te weten dat iemand pas een volger van Ahlu Sunnah kan zijn zodra de leer ervan wordt gevolgd.

Bij het volgen van de Salaf Saliheen wordt er gericht op de begrip van metgezellen (Sahaba), hun studenten (Tabi'een) en hun studenten (Atba Tabi'een). Volgers van hen worden ook wel Salafi genoemd.

Vertegenwoordigers van Ahlu Sunnah wal Jama'ah

De vrome voorgangers hebben veel betekend om de ware pad van innovaties te beschermen. Zij zijn de moslimgeleerden die ervoor hebben gezorgd dat het juiste begrip bewaakt bleef. Ze leverden de Profetische overleveringen over om de Sunnah van generatie tot generatie te verspreiden.

Een greep uit de bekende geleerden:
 • Malik bin Anas (Imam Malik)
 • Al-Awzaa'ee
 • Sufyan Al-Thawri
 • Sufyan ibn 'Uyaynah
 • 'Abdullah ibn Mubarak
 • Fudhayl ibn 'Iyaadh
 • Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i (Imam Shafi'i)
 • Ahmad bin Hanbal (Imam Ahmad)
 • Al-Qasim bin Sallaam
 • Ishaq ibn Rahawayh
 • Mohammad ibn Ismail al-Bukhari (Imam Bukhari)
 • Muslim ibn al-Hajjaj (Imam Muslim)
 • Abu Dawud as-Sijistani (Imam Abu Dawud)
 • Abu 'Isah Al Tirmidhi (Imam Tirmidhi)

Herken je al wat namen van de lijst? Er zijn nog veel meer namen van vrome voorgangers die de pad van Ahlu Sunnah wal Jama'ah hebben bewaakt.

Boeken van Ahl Sunnah

De vrome voorgangers hebben boeken over Aqeedah en Fiqh geschreven. Deze boeken bevatten de correcte Islamitische kennis van Islam. Zoals in Bukhari staat vermeld zijn de beste generaties de eerste drie generaties van Islam.

Hieronder vind je enkele boeken van de vrome voorgangers waarin Aqeedah is besproken. Het is essentieel voor elke moslim om daarom Arabisch te leren om deze boeken te lezen.

Een greep uit de boeken van Ahlu Sunnah:
 • Kitaab Al-Emaan van Abu 'Ubayd al-Qaasim ibn Salaam (d.224 Hijri)
 • Kitaab Al-Emaan van Ibn Abi Shaybah (d.235 Hijri)
 • Usool Sunnah van Ahmad ibn Hanbal (d.241 Hijri)
 • Khalq Af'al al-'Ibaad van Bukhari (d.256 Hijri)
 • As-Sunnah van Abu Bakr al-Athram (d.261 Hijri)
 • As-Sunnah van Abdullah ibn Ahmad (213-290 Hijri)
 • As-Sunnah van Abu Bakr al-Khallal (235-311 Hijri)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen