Wat zijn de zuilen van Imaan?

De Islam omvat pilaren van geloof en handelingen. Elke moslim is verplicht deze pilaren aan te houden. Er zijn zes zuilen van geloof. Hier dient de moslim in te geloven. Wijst men een van deze zuilen af? Dan kan deze persoon geen moslim zijn.

Imaan is een Arabisch woordje wat 'geloof' betekent. De zes zuilen van geloof zijn: geloof in Allah, geloof in de engelen, geloof in de profeten, geloof in de gezonden boeken, geloof in de Dag der Opstanding en geloof in het lot (Qadr).

De Profeet (ﷺ) zei: "Imaan houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Dag des Oordeels en in het Goddelijke Besluit (Qadr) in het goede en kwaad." [Sahih Muslim 8a]

1. Geloof in Allah

Deze zuil van Imaan omvat het geloof in Allah's bestaan, Zijn Namen en Eigenschappen, Zijn Heerschappij en Zijn recht om als enige aanbeden te worden. Het betreft dus het concept van Tawheed (Eenheid van Allah).

Moslims geloven allemaal in het bestaan van Allah (God). Dat wordt voornamelijk onderbouwen uit het bestaan van de creatie zelf. Zo is het niet gek om te denken dat het bestaan van creatie vereist dat er een schepper is.

Allah bezit Unieke Namen en Eigenschappen. Middels de Koran en Profetische overleveringen (Hadith) komen we te weten welke deze allemaal zijn. Hij is niet te vergelijken met Zijn schepping.

Allah — niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij. Hem behoren de Schone Namen toe.
(Surah Taha, 8)

We geloven dat Allah de Schepper van alles en iedereen is. Hij zorgt voor leven, dood, voorziening, orde etc. Zijn macht overheerst Zijn creatie, en niets ontsnapt van Hem.

En aan Allah behoort wat in de hemelen en op aarde is. En Allah is voldoende als Beschermer.
(4:132 Koran)

Moslims geloven dat niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah. Dit is een fundamenteel onderdeel van de Islam. Het wordt dagelijks met de Shahada uitgesproken, met Tawheed tot stand gebracht en met de pilaren van Islam verder gepraktiseerd.

Waarlijk! Ik ben Allah, er is geen god dan Ik, aanbid Mij dus en verricht de gebeden om Mij te gedenken.
(Surah Ta Ha, 14)

Allah is Één. Hij heeft geen kinderen, noch is Hij geboren. En niets is gelijk aan Hem. Deze descriptie staat in Surah Ikhlas.

2. Geloof in de engelen

Engelen zijn schepselen van Allah. Zij zijn gemaakt van licht en worden niet gezien door mensen. Hun descriptie is niet zoals vandaag de dag vaak wordt afgebeeld. Mensen en Jinn onderscheiden zich van engelen door vrije wil.

In Islam hebben engelen een belangrijke rol. De engel Jibril (Gabriel) was namelijk verantwoordelijk voor de openbaring van de Koran. Engel Jibril leverde de openbaring over aan Profeet Mohammed.

Moslims geloven in alle engelen, of ze nou bij naam bekend zijn of niet. Er zijn enkelen die wel bij naam zijn genoemd, zoals: Mikaeel (Michael) en Israfil (Israfel) (meer namen van Engelen bekijken).

Er zijn engelen die Allah's Troon tillen, de mensen in het graf ondervragen, zondes en goede daden opschrijven en meer. Allen zijn geschapen om als enige doel Allah te aanbidden.

3. Geloof in gezonden Boeken

Moslims geloven dat Allah Boeken heeft nedergezonden. Deze zijn de Zaboer, Tawrah, Injeel en Quran. Zo geloven moslims dat de benoemde boeken naast de Quran, corrupt zijn geworden. In Islam is het geloof dus dat de Quran het laatste Boek en Woord van Allah die neer is gezonden.

Waarlijk! Wij waren het die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden, dus zullen ook Wij er over waken (m.b.t. veranderingen, verdraaiingen, toevoegingen of weglatingen).
(15:9 Koran)

Zeg: “Wij geloven in Allah en datgene wat Hij aan ons neergezonden heeft en dat wat aan Abraham, Ismael, Isaac en de stammen is gegeven en dat wat aan Mozes gegeven is en aan Jezus, en dat wat er is gegeven van hun Heer aan de Profeten. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem hebben wij ons onderworpen.”
(2:136 Koran)

4. Geloof in de Boodschappers

Dit is een zuil waarvan Islam zich van andere religies onderscheid. Dit komt omdat de Jodendom en Christendom niet geloven dat 'Isah (Jezus) een Boodschapper van Allah is.

De Christenen geloven dat Jezus een zoon van God is, en Joden geloven dat weer niet. Moslims geloven in alle Boodschappers van Allah. Ibrahim totaan Musa totaan 'Isah totaan Mohammed (vrede zij met hen allen).

In Islam is het dus een verplichting om in alle Boodschappers te geloven. Verlaat je bijvoorbeeld slechts 'Isah als Boodschapper? Dan kan een persoon geen moslim zijn.

5. Geloof in Dag der Opstanding

Het is ook een pilaar van Imaan om in Dag der Opstanding te geloven. In Islam geloven moslims dat iedereen ter sprake wordt geroepen van wat hij of zij op aarde heeft gedaan. Ze geloven in de bestraffing van Hel voor hen die ermee verrekend worden, en Paradijs voor de gelovigen.

(O Mohammed), zeg: “Zullen wij jullie inlichten over de grootste verliezers met betrekking tot de daden?” Dat zijn degenen van wie de daden tijdens het wereldse leven werden tenietgedaan, terwijl zij dachten dat hun daden beloningen zouden opleveren. Dat zijn degenen die de Tekenen van hun Heer en de ontmoeting met Hem ontkennen. Dus hun werken zijn vruchteloos en op de Dag der Opstanding zullen Wij hun daden geen gewicht toekennen.
(Surah Kahf vers 103-105)

Het geloof in de Weegschaal (Mizaan) is ook deel van deze zuil. De daden van de mensen worden op een Weegschaal geplaatst. Wanneer de goede daden zwaarder dan de slechte daden wegen, dan is diegene van de overwinnaars.

En het afwegen (van de daden) op de Dag (van de Afrekening) zal de werkelijke (balans) aangeven. De (ware) overwinnaars zijn zij van wie de weegschaal (met hasanaat) zwaarder (door)weegt.
(7:8 Koran)

Dag der Opstanding betreft ook de zaak van Siraat (De Brug). De moslims zullen op Dag der Opstanding over een brug moeten gaan dat dunner dan een haar en scherper dan een zwaard is. Sommigen zullen het zo snel als een ogenblik oversteken, anderen zullen erover kruipen.

Profeet Mohammed (ﷺ) zei: "Sommigen van de gelovigen zullen de brug met de snelheid van een ogenblik oversteken, sommigen zullen zo snel zijn als de licht, een strenge wind, snelle paarden of kamelin (vrouwelijke kameel). Sommigen zullen veilig zijn zonder enige schade, anderen na wat krasjes, en anderen vallen van de Brug in Hel." [Sahih al-Bukhari 7439]

De mensen die van de brug in Hellenvuur vallen zijn gelovigen die meer zondes dan goede daden hebben. Ze zullen later er weer uit worden gehaald door gelovigen die hen van het wereldse leven hebben gekend. Hypocrieten vallen ook in hellenvuur en komen er nooit meer uit.

Hoe snel of langzaam een persoon de Brug oversteekt is afhankelijk van licht. En dat licht is veel door goede daden, of weinig door zondes. De hypocrieten zullen op die Dag gelovigen om licht vragen.

Op die Dag zullen de hypocrieten – mannen en vrouwen – tegen de gelovigen zeggen: “Wacht op ons! Laat ons wat van jullie licht gebruiken.”
(57:13 Koran)

Voorwaar, de hypocrieten zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn, en je zult nooit een helper voor hen vinden.
(7:8 Koran)

6. Geloof in het lot (Qadr)

De zesde zuil van Imaan is om in het Lot te geloven. Alles wat we doen is opgeschreven. Het Lot staat ook wel bekend als Al-Qadr. Het houdt in dat Allah Kennis heeft van wat er nog gaat gebeuren.

Moslims geloven zo dus dat Allah ervan op de hoogte is wat er in de toekomst zal gebeuren. Ook is Hij op de hoogte van wat wij later van plan zijn om te doen en wat we gaan doen. Dat is omdat Allah al Kennis heeft van wat onze keuzes zullen zijn.

Het ontkennen van Qadr is dus ongeloof. Het betekent dan dat een persoon beweert dat Allah pas ergens Kennis over heeft wanneer het is gebeurd.

Profeet Mohammed (ﷺ) zei: "Allah Schreef het Lot van creatie vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en aarde Schiep op. En Zijn Troon was boven het water." [Sahih al-Bukhari 7439]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen