Tawheed Uluhiyyah in de Quran

Tawheed Uluhiyyah is de vorm van Tawheed waar het gaat over de aanbidding van Allah. Alle aanbiddingen zijn alleen voor Hem toebestemd en niemand anders heeft deze recht behalve Hij.

Waarlijk! Ik ben Allah, er is geen god dan Ik, aanbid Mij dus en verricht de gebeden om Mij te gedenken.
(Surah Ta Ha, 14)

En Wij hebben geen enkele Boodschapper vόόr jou Gezonden, of Wij Openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij dus.”
(Surah Al-Anbiya, 25)

Tot Hem is het ware gebed. En degenen die zij naast Hem aanroepen, geven hen niet meer antwoord dan degenen die zijn hand uitsteekt zodat het water zijn mond zal bereiken, maar het bereikt hem niet, en de aanroepingen van de ongelovigen zijn nutteloos.
(Surah Ar-Rad, 14)

Allah Zegt hier: "Ik luister naar het gebed van elke smekeling wanneer hij Mij aanroept." Hieruit blijkt dat het aanroepen (dua) een vorm is van aanbidding.

Aanbidding kan in twee soorten worden ingedeeld:

1) Specifieke overtuigingen, gevoelens en zichtbare daden van toewijding naar Allah die Hij verplicht heeft gesteld.

2) Alle andere daden van goedheid die over het algemeen worden aangemoedigd in het leven van een moslim.


En als de het kwaad de mensen raakt, dan roepen zij oprecht om alleen hun Heer, zich tot Hem in berouw kerend, maar als Hij hen Zijn Genade laat" proeven, zie! Een deel kent dan een groep van deelgenoten in de aanbidding aan hun Heer toe.
(Surah Ar-Rum, 33)

Hun zijden verzaken hun bedden, Zij roepen hun Heer aan vol hoop en vrees, en geven uit (aan liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij hen hebben Voorzien..
(Surah As-Sajda, 16)

Roep daarom Allah aan, en laat (jullie) aanbidding volledig voor Hem (alleen) zijn. Hoe sterk de ongelovigen het ook haten.
(Surah Ghafir, 14)

En jullie Heer zei: “Roep Mij aan "en Ik zal jullie Verhoren. Waarlijk! Degene die Mijn aanbidding minachten zullen zeker in vernedering de Hel binnentreden!”
(Surah Ghafir, 60)

Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem geen partners toe.”
(Surah Al-Jinn, 20)

Tawheed Uluhiyyah in Ahadith

Overgeleverd door Ibn Abbas
Toen de profeet de Ka'ba binnenging, riep hij Allah aan in alle kanten en bad niet tot hij eruit kwam, en bood een gebed van twee Rak'at aan tegenover de Ka'ba en zei: "Dit is de Qibla.
(Sahih al-Bukhari Volume 1, Boek 8, Number 391)

Abu Huraira meldde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei dat Allah tegen hem zei:
"Besteed (sadaqa), Ik zal je schenken." En de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: De RechterHand van Allah is vol en de uitgaven (de rijkdommen) royaal gedurende dag en nacht zullen niet verminderen (de middelen van Allah). Zie je niet wat (een enorme hoeveelheid middelen) Hij Heeft uitgegeven sinds Hij de hemel en de aarde schiep, en dat wat in Zijn RechterHand niet is afgenomen? Zijn Troon is op het water. En in Zijn andere Hand is de dood, en Hij verheft en degradeert (wie Hij wil).
(Bukhari Boek 12, Hadith 46)

Korte samenvatting

Tawheed Uluhiyyah betekent dat alleen Allah het recht Heeft om aanbeden te worden. Dat de aanbiddingen alleen voor Hem zijn en voor niemand anders. Aanbidding bestaat uit 2 vormen, namelijk: verplichte rituelen en niet-verplichte daden. De verplichte rituelen zijn bijvoorbeeld: de vijf gebeden, zakaat, vasten, hajj. De niet-verplichte daden zijn de daden die zijn aanbevolen door de profeet (ﷺ). Je kunt dan denken aan: lachen naar een broeder, voedsel geven aan een arme, geld geven aan een goede doel en obstakels weghalen van de weg etc. Deze daden worden gezien als aanbidding. Deze aanbiddingen zijn slechts geldig wanneer ze enkel en alleen voor Allah worden gedaan. Een persoon die deze aanbiddingen verricht voor Allah, maar ook verricht om op te vallen bij de mensen, verricht Riyaa (kleine Shirk) en dat gebed zal ook niet geldig zijn, omdat het niet slechts voor Allah is verricht.

‹ Tawheed Rububiyyah