Wat is Tawheed Uluhiyyah?

Deze vorm van Tawheed gaat over de aanbidding van Allah. Het houdt in dat alle vormen van aanbiddingen slechts tot Allah toebehoren.

Uluhiyyah (Ook geschreven als Oeloehiyyah) is een Arabische term dat zich vertaald naar aanbidding. Het is niet genoeg om te geloven dat Allah de Schepper is en dat Hij verschillende Namen en Eigenschappen bezit. Hij dient ook als enige aanbeden te worden. Een moslim gelooft in alle vormen van Tawheed en praktiseert deze zoals Allah dat wilt.

  • Hij verdient het om boven alles en iedereen gehoorzaamd te worden
  • Hij dient het meest geliefd te zijn bij moslims
  • Hij moet het meest gevrezen worden bij moslims
  • Alleen Hij verdient het om aanbeden worden, in neerknieling en neerbuiging etc.

Zie bijvoorbeeld hoe de afgodendienaars van Quraysh waren en waar ze in geloofden. Zij erkenden de Rububiyyah (Heerschappij) van Allah, maar aanbaden anderen naast Hem. Het probleem bij hen was voornamelijk gericht op Uluhiyyah. Zij namen standbeelden als partners naast Allah.

Aanbidding behoort alleen tot Allah. Hij heeft geen partners en is geheel alléén in deze recht. Hij is Eén in Heerschappij, Namen en Eigenschappen en het recht om aanbeden te worden. En wie een vorm van Tawheed tegengaat vervalt in Shirk.

Tawheed Uluhiyyah staat ook nauw verbonden met de Shahada. Het is daardoor een van de pilaren om de Shahada geldig uit te kunnen spreken.

Tawheed Uluhiyyah in de Quran

Deze vorm van Tawheed gaat over de aanbidding van Allah. Het houdt in dat alle vormen van aanbiddingen slechts voor Allah gedaan dienen te worden.

Waarlijk! Ik ben Allah, er is geen god dan Ik, aanbid Mij dus en verricht de gebeden om Mij te gedenken.
(Surah Ta Ha, 14)

En Wij hebben geen enkele Boodschapper vόόr jou Gezonden, of Wij Openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij dus.”
(Surah Al-Anbiya, 25)

Tot Hem is het ware gebed. En degenen die zij naast Hem aanroepen, geven hen niet meer antwoord dan degenen die zijn hand uitsteekt zodat het water zijn mond zal bereiken, maar het bereikt hem niet, en de aanroepingen van de ongelovigen zijn nutteloos.
(Surah Baqarah, 186)

Allah Zegt hier: "Ik luister naar het gebed van elke smekeling wanneer hij Mij aanroept." Hieruit blijkt dat het aanroepen (dua) een vorm is van aanbidding.

Aanbidding kan in twee soorten worden ingedeeld:

1) Specifieke overtuigingen, gevoelens en zichtbare daden van toewijding naar Allah die Hij verplicht heeft gesteld.

2) Alle andere daden van goedheid die over het algemeen worden aangemoedigd in het leven van een moslim.


En als de het kwaad de mensen raakt, dan roepen zij oprecht om alleen hun Heer, zich tot Hem in berouw kerend, maar als Hij hen Zijn Genade laat" proeven, zie! Een deel kent dan een groep van deelgenoten in de aanbidding aan hun Heer toe.
(Surah Ar-Rum, 33)

Hun zijden verzaken hun bedden, Zij roepen hun Heer aan vol hoop en vrees, en geven uit (aan liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij hen hebben Voorzien..
(Surah As-Sajda, 16)

Roep daarom Allah aan, en laat (jullie) aanbidding volledig voor Hem (alleen) zijn. Hoe sterk de ongelovigen het ook haten.
(Surah Ghafir, 14)

En jullie Heer zei: “Roep Mij aan "en Ik zal jullie Verhoren. Waarlijk! Degene die Mijn aanbidding minachten zullen zeker in vernedering de Hel binnentreden!”
(Surah Ghafir, 60)

Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem geen partners toe.”
(Surah Al-Jinn, 20)

Tawheed Uluhiyyah in Ahadith

Overgeleverd door Ibn Abbas
Toen de profeet de Ka'ba binnenging, riep hij Allah aan in alle kanten en bad niet tot hij eruit kwam, en bood een gebed van twee Rak'at aan tegenover de Ka'ba en zei: "Dit is de Qibla.
(Sahih al-Bukhari Volume 1, Boek 8, Number 391)

Abu Huraira meldde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei dat Allah tegen hem zei:
"Besteed (sadaqa), Ik zal je schenken." En de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: De RechterHand van Allah is vol en de uitgaven (de rijkdommen) royaal gedurende dag en nacht zullen niet verminderen (de middelen van Allah). Zie je niet wat (een enorme hoeveelheid middelen) Hij Heeft uitgegeven sinds Hij de hemel en de aarde schiep, en dat wat in Zijn RechterHand niet is afgenomen? Zijn Troon is boven het water. En in Zijn andere Hand is de dood, en Hij verheft en degradeert (wie Hij wil).
(Bukhari Boek 12, Hadith 46)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen