Kleine Shirk is Shirk die iemand niet uit de Islam doet treden. Zo heb je voorbeelden in Ahadith die aanduiden dat deze Shirk vermeden moet worden, omdat deze daden kunnen leiden naar grote Shirk.

Shirk is de grootste zonde in Islam. Nu we weten dat kleine Shirk een grote zonde is die niet als iets lichts genomen kan worden, kunnen we meer leren over welke voorbeelden er zijn van kleine Shirk en hoe wij er tegen kunnen beschermen.

Zweren op een ander naast Allah

Het zweren bij iets of iemand anders dan Allah. Zoals: "ik zweer op mijn moeder haar graf." of "ik zweer op de quran". Deze daden zijn kleine Shirk en zetten een persoon dus niet buiten de religie, maar behoort alsnog tot de grootste zondes in Islam.

Saeed ibn Ubaydah zei: Ibn Umar hoorde een man zweren: "Nee, ik zweer bij de Ka'bah." Ibn Umar zei tegen hem: Ik hoorde de Boodschapper van Allah ﷺ zeggen: hij die zweert bij iemand behalve Allah heeft Shirk gepleegd.
(Abu Dawud Boek van Zweren hadith Number 3251)

Overgeleverd 'Abdullah: De Profeet zei: Wie een eed aflegt, moet bij Allah zweren of zwijgen. (d.w.z. Hij moet niet anders zweren dan bij Allah.)
(Sahih Bukhari het boek van getuigen Hadith nr. 2679)

De Boodschapper van Allah (ﷺ) vond 'Umar al-Khattab in een karavaan terwijl hij zweerde op zijn vader. Dus hij zei: Allah verbiedt u om te zweren bij voorouders. Als iemand zweert, moet hij bij Allah zweren of zwijgen.
(Abu Dawud 3249)


Riyaa in Islam

Zo heb je als voorbeeld van kleine Shirk ook Riyaa'. Riyaa' is het opscheppen in aanbiddingen in het bijzijn van een persoon of groep. Als een moslim het gebed verricht waar de intentie is om het voor Allah te doen, maar daarnaast ook voor iemand anders, dan verricht deze persoon kleine Shirk en is dat gebed niet geldig.

Enkele voorbeelden van Riyaa in Islam

  1. Het overdrijven in recitatie, zodat de ander je recitatie mooi zal vinden
  2. Het verrichten van sadaqa, en het kenbaar maken zodat je geprezen zal worden
  3. Aantonen dat je veel kennis beschikt, zodat mensen je zullen prijzen
  4. "Wat ik het meest vrees voor jullie is de Shirk Riyaa. Allah zal op de Dag des Oordeels zeggen wanneer Hij de mensen voor hun daden loont: Ga naar diegenen voor wie je Riyaa hebt gedaan in de wereld en kijk of je de beloning bij hen zou vinden. "
    (Musnad Ahmad (5/428, 429))


zeggen: "Wat Allah wilt en wat jij wilt"

An-Nasaa`i vertelden ook op het gezag van Ibn `Abbas (ra) dat een man naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en hij zei: "Zoals Allah wil en u, zal ...", waarop de profeet (moge vrede met hem zijn) zei: "Zet je me als een partner naast Allah? (Zeg :)" Als Allah, alleen wilt."
(Kitaab Tawheed Hoofdstuk 42)

Hieruit kunnen we zien dat het statement: "Wat Allah en jij wil" kleine Shirk is. De uitspraak bij zichzelf is grote Shirk, omdat iemand Allah een partner geeft, daarom moet een persoon het anders verwoorden wanneer het niet zo bedoeld is. Als een persoon gelooft dat Allah en een ander iets moeten willen voordat het gebeurt, dan is dat grote Shirk, omdat je dan partners toekent aan Allah. Wanneer je dat niet gelooft, maar toch op die manier zegt, dan moet je de gezegde veranderen, omdat het kleine Shirk is die kan leiden naar grote Shirk.

Samenvatting

Het zweren op iets anders dan Allah is kleine Shirk, het pronken en indruk willen maken tijdens een aanbidding om geprezen te worden door een persoon waarbij de eerste intentie was om de aanbidding voor Allah te doen, is Riyaa en dus kleine Shirk. Zeggen: "als Allah en jij wil" is kleine Shirk als een moslim niet bedoelde om Allah een partner te geven in zijn of haar uitspraak. Deze statement moet veranderd worden naar: "als Allah alleen wil". Kleine Shirk kan worden vergeven met de wil van Allah. Een moslim die kleine Shirk pleegt moet vergeving vragen van de daad, want het valt nog steeds onder de grootste zondes binnen Islam. Allah kan kleine Shirk vergeven als iemand daar mee sterft, maar grote Shirk niet.

Grote Shirk ›