Wat bekering tot Islam inhoudt

Het is een grote stap om tot een nieuwe religie te bekeren. Er wordt daar vaak veel voor opgeofferd. Het is daarom een besluit en keuze waar je volledig achter dient te staan. Volgens een artikel van RTL Nieuws zijn er ongeveer tussen de 25.000 en 35.000 bekeerlingen in Nederland.

Het is bekend dat er mensen van de religies: Christendom, Jodendom, Hindoeïsme en anderen, zich tot de Islam bekeren. Ook komt bekering tot de Islam voor bij Atheïsten en Agnosten.

Verschillende dingen kunnen een aanleiding zijn om tot de Islam te willen bekeren. Zelfs het nieuws kan een persoon tot deze keus brengen. Vrienden spelen er een rol in, maar zo ook onderzoek naar verschillende religies.

Wat het van je vereist

Het bekeren tot de Islam vereist nogal wat moed en zekerheid. Er komen namelijk verschillende veranderingen bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan: kledingstijl, routines, omgang en overtuiging.

De Islam is meer dan alleen een religie. Het staat namelijk ook bekend om de gedetailleerde regelingen. Je kunt het dus zien als een levenswijze. Het kent regels van eten, groeten en andere dagelijkse handelingen.

Voor sommigen zal het een uitdaging zijn om bijvoorbeeld de Hijab (hoofddoek) te dragen. En anderen vinden het een uitdaging om Islam's omgangsnormen met de andere geslacht aan te nemen.

De vereisten voor bekering

Velen die willen bekeren tot Islam stellen het uit om perfectie te bereiken. Het is niet nodig dat je het gebed meteen moet kennen, kleding moet aanpassen of de Arabische taal machtig moet zijn. Dit zijn namelijk kwesties wat na de bekering zal volgen.

We weten niet wanneer onze kansen verlopen. Onnodige uitstelling van bekering weerhoud je om verder te komen. Ben je overtuigd dat Islam de waarheid is? Dan kun je bekeren.

Om tot de Islam te kunnen bekeren, dien je in het kort: te geloven in de zes pilaren van geloof, verlaten van de andere religies en het praktiseren van Tawheed (Eenheid van Allah).

1. Verlaten van andere religies

Een ander factor om de Islam te betreden is om alles wat te maken heeft met ongeloof te verwerpen. Misschien is je achtergrond Christenlijk, Joods, Hindoes of Atheïst, dan dient het geloof ervan verworpen te worden.

Er zijn binnen de Abrahamitische religies (Jodendom, Christendom, Islam) ook zaken waarin overeengekomen wordt. Zo heb je bijvoorbeeld het concept van 1 God. In Islam staat dit bekend als Tawheed (Eenheid van Allah).

Wat Islam van de andere religies onderscheidt, is dat het een religie is die overeenstemt met de natuurlijke aanleg. Het legt nadruk op aanbidding van één God, en dat niemand anders het recht heeft aanbeden te worden naast Hem. Het brengt de persoon terug naar de Fitrah (natuurlijke aanleg).

2. Zes pilaren van geloof (Imaan)

Er zijn zes pilaren van het geloof in de Islam waar elke moslim in dient te geloven. Het is een voorwaarde voor bekering om in deze pilaren te geloven.

 1. Geloof in Allah
 2. Geloof in de Engelen
 3. Geloof in de gezonden Boeken
 4. Geloof in alle Boodschappers
 5. Geloof in de Laatste Dag
 6. Geloof in het Lot (Qadr)

3. Begrip van Tawheed (Eenheid van Allah)

Tawheed wordt ook wel als de basis van de religie gezien, en is zo dus verplicht te begrijpen alvorens je kunt bekeren. Het betreft het kennen van Allah en hoe Hij aanbeden wilt worden, maar ook het waarschuwen van afgoderij (Shirk).

Het praktiseren van Tawheed komt bij het verrichten van Takfir. Dat is het excommuniceren van personen of groepen mensen. Om de Eenheid van Allah te kunnen praktiseren dient een persoon alle polytheïsten van Islam af te scheren.

Het is namelijk een bekende zaak dat de wereld in verschillende daden van Shirk (afgoderij) verdrijft. Het lijkt wel alsof de wereld erin verdrinkt en dat iedereen zich ermee bezig houdt. Zo zien we maar wat voor impact Shirk heeft.

Het vertrouwen in mensen en hun geloof is dus beschadigd geraakt. De realiteit is dat de meerderheid van de wereld in afgoderij vervalt, zelfs zij die beweren moslims te zijn. En hoe kun je de moslim dan van de niet-moslim onderscheiden? Meer hierover lees je in de pagina over algemene Takfir.

Ongeldige redenen om te bekeren

Wanneer je tot de Islam wilt bekeren, is het belangrijk dat je dit vanwege de juiste redenen doet. Er zijn verschillende bekeerlingen die een ongeldige motief hebben.

Het hebben van incorrecte motieven bij bekering zorgt voor een zwakke houvast. Je zult dan merken dat je na enkele jaren neigt om de Islam te verlaten.

Een sterke houvast is wanneer je het slechts voor Allah doet, en er zeker van bent dat Islam écht de waarheid is. En dat niemand anders een reden voor je is om te bekeren behalve Zijn Tevredenheid.

1. Voor de liefde

Het is geen geldige reden om te bekeren zodat je een relatie met iemand kunt aangaan. Bekeer je vanwege deze reden? Dan wordt de bekering niet geaccepteerd.

Allah beveelt namelijk aan dat je vanwege volle overtuiging en overgave tot Zijn religie (Islam) bekeert. Hij accepteert geen bekeringen om iets uit het wereldse leven te verkrijgen. Het is daarom belangrijk om het niet je uiterste reden te maken om te willen trouwen, of om een relatiepartner te krijgen.

Het kan ook zijn dat je een grote liefde hebt voor bepaalde personen. Bekende personen zijn bekeerd, denk bijvoorbeeld aan: Clarence Seedorf (oud-voetballer), Joram van Klaveren en velen anderen. Zij kunnen dan dé reden voor jou zijn om ook hetzelfde te willen. Dat wordt helaas alleen niet geaccepteerd bij bekering. Dit komt omdat Allah je beveelt slechts te bekeren voor Hem.

2. Omdat je vrienden/vriendinnen ook zijn bekeerd

Een sociale druk is in deze tijd nogal lastig te vermijden. Vrienden hebben een grote indruk op hoe je denkt en leeft.

Je vrienden of vriendinnen horen niet de reden te zijn dat je wilt bekeren. Natuurlijk kunnen ze wel een aanleiding zijn, maar dient het niet te gebeuren om hen te begeren. Of om erbij te gaan horen. Zelfde geldt bij vrienden of vriendinnen die zichzelf altijd moslim noemden.

3. Vanwege de sfeer

De Islam staat bekend om het behouden van banden, aansporen van goedheid en het hebben van goede manieren. Het kan een persoon daarom misschien aansporen ernaar te bekeren.

Islam is alleen wel een religie die vaste fundamenten heeft. Zo kan een persoon zich dus niet slechts bekeren omdat het voor een veilige of vriendelijke sfeer zorgt.

Om de bekering geldig te laten zijn, dien je daarom slechts voor Allah te bekeren. De vriendelijkheid en goede sfeer die Islam jou biedt kan en mag een aanleiding zijn tot je bekering. Maar alleen mag het niet dé reden zijn.

4. Door een gevoel

De Islam legt veel nadruk op het intellect. Dat drijft ons naar het aanbidden van Allah. De religie legt dus veel nadruk op de logica en beredenering.

Je kunt tot de Islam bekeren als je volledig overtuigd bent over haar fundamenten. Een goed gevoel hoort niet dé reden te zijn om te bekeren. Een gevoel is namelijk subjectief.

En misschien heb je goede ervaringen met de Islam gehad. Dat je misschien uit problemen bent geholpen door een persoon die de Islam zou praktiseren. Of omdat je vriendelijkheid en oprechtheid hebt ontvangen. Dat type gevoel is een van de sterkste vormen van aanleiding tot de Islam.

Een gevoel kan je aansporen meer over een religie te willen weten. Dat is dan wel geldig. Alleen hoort een gevoel niet dé reden te zijn om te bekeren.

5. Vanwege dwang

De bekering tot Islam is niet geldig als dit door dwang is gedaan. Allah heeft namelijk gezegd:

Er is geen dwang in de godsdienst.
[2:256 Koran]

Je kunt anderen dus niet dwingen om te bekeren. Iedereen heeft zijn recht en vrijheid om te geloven wat hij of zij ook maar wil.

Helaas komt dit nog voor dat er vanwege dwang de religie wordt omarmd. Daaraan gekoppeld is ook een gedwongen huwelijk. Samen maken deze twee een grote puinhoop voor de persoon.

Het proces van bekering tot Islam

De Islam biedt gemakkelijkheid om zich er tot te bekeren. Om jezelf moslim te kunnen noemen dien je de Shahada uit te spreken. Shahada is een uitspraak en getuigenis bij het geloof in Allah en Zijn boodschapper Mohammed.

Het is dus een vereiste om deze geloofsgetuigenis te doen. Bovendien is het de eerste pilaar van de Islam.

Shahada uitspraak: Esh-hedoe ellaa ilaha illa Allah wa esh-hedoe enna Muhammadan rasulullah

Vertaling: Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

De Shahada dient met volle zekerheid en overtuiging te worden afgelegd. Ook is de intentie vereist om erdoor te bekeren. Dus men bekeert er pas mee als de intentie aanwezig is.

Tijdens het uitspreken van de Shahada is het niet vereist je wijsvinger op te steken. Dit wordt helaas nog wel vaak gedaan door bekeerlingen. Het opsteken van de wijsvinger tijdens de Shahada kent geen geldige bronnen.

Waar bekering plaatsvindt

De plaats is niet relevant voor de geldigheid van de bekering. Je kunt dit overal doen waar dit gepast is. Dit kan dus ook thuis, in de auto, op straat etc.

Verschillende moskeeën stellen zich er voor open om geïnteresseerden op te vangen. Je kunt dus ook daar je getuigenis afleggen, maar dat is geen vereiste. De getuiges van bekering zullen je dan feliciteren met: "Welkom in de Islam" of een smeekbede.

Een van de redenen waarom de getuigenis in een moskee wordt gedaan, is omdat er dan getuigens aanwezig zullen zijn. Het hebben van een getuige van je bekering is geen verplichting. Je kunt bovendien ook gewoon een vriend opbellen en je Shahada afleggen.

Het pad na bekering

Heb je de vereisten van bekering begrepen en geaccepteerd, de Shahada uitgesproken en de Islam in zijn totaliteit geaccepteerd? Dan zijn al je voorgaande zondes vergeven en begin je met een schone lei. Allah (God) is nu Degene die jij zult aanbidden zoals Hij dat heeft bevolen.

Je kunt je huidige identiteit gewoon behouden. Hobby's, voornaam, taal en cultuur hoef je niet te veranderen. Alhoewel dat wel moet als een van die zaken tegen de Islam gaan. Het komt weleens voor dat bekeerlingen hun voornaam veranderen, omdat ze op die manier vinden een religieuze identiteit aan te houden.

Van jou wordt allereerst verwacht dat je de verplichtingen van Islam nakomt. En dit is onder andere het gebed en het Islamitisch bedekken van je lichaam.

1. Beginnen met bidden

Moslims bidden dagelijks hun vijf verplichte gebeden. Deze hebben individueel een vaste tijdstip wanneer deze uitgevoerd worden. Het betreft regels en handelingen die je dan vervolgens leert om het gebed uit te voeren.

 1. Fajr (2 eenheden reciterend)
 2. Dhuhr (4 eenheden zacht reciterend)
 3. 'Asr (4 eenheden zacht reciterend)
 4. Maghreb (3 eenheden, 2 reciterend en overige 1 zacht reciterend)
 5. 'Ishaa (4 eenheden, 2 reciterend en overige 2 zacht reciterend)

De Profeet (ﷺ) zei: "De tijd van Fajr gebed eindigt wanneer de zon opkomt. De tijd van Dhuhr eindigt wanneer 'Asr gebed aanbreekt. De tijd van 'Asr gebed eindigt wanneer zonsondergang begint. De tijd van Maghreb (begin van de nacht in Islam) gebed eindigt wanneer de rode gloed van schemering is verdwenen. En de tijd van 'Ishaa eindigt wanneer de helft van de nacht is aangebroken." Sahih Muslim 612a

2. Onderwerping aan de vijf pilaren

Nu betreft Islam vijf pilaren waar elke moslim in moet geloven. Door een pilaar ervan los te laten, wordt een persoon blootgesteld aan ongeloof. Het behouden van deze vijf pilaren is dus essentieel om moslim te kunnen zijn.

 1. Shahada
 2. Gebed
 3. Zakat
 4. Vasten in Ramadan
 5. Hajj

3. Stromingen

Binnen de religie van Islam bestaan nogal wat stromingen. Al deze stromingen hebben hier en daar kleine en grote verschillen in geloofsleer. Het is dus aan jou de correcte pad te volgen.

Op basis van profetische overleveringen (Hadith) wordt geconcludeerd dat Ahlu Sunnah zich op het juiste pad bevindt. Zij zijn een groep die de Profeet en zijn metgezellen strict volgen.

De volgelingen van Ahlu Sunnah worden ook wel Soennieten genoemd. Doordat ze zo strict zijn om de Salaf Saliheen (vrome voorgangers) te volgen, onderscheiden ze zich zo op die manier van alle andere stromingen.

De Profeet (ﷺ) zei: "Benu Israel splitsten zich in 72 groepen, en mijn Ummah (gemeenschap) zal opsplitsen in 73 groepen. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één." 'Abdullah ibn 'Amr (metgezel) vroeg toen: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij en mijn metgezellen volgt." Sunan Tirmidhi 2641

Begeleiding

We bieden je hulp en begeleiding, zodat je het pad van bekering soepeler kunt bewandelen. Je kunt bij ons terecht met vragen over alle zaken. Krijg verschillende tips voor de bekeerling, bijvoorbeeld over hoe je bijvoorbeeld het beste met ongelovige ouders om kunt gaan.

Onze chat staat open voor Islamitische vragen die je wilt stellen. Op bepaalde tijdstippen zijn we online om jouw vraag direct en live te beantwoorden.

Op andere tijden kun je ons bereiken via onze Instagram, of gewoon via de contact pagina. Zowel mannen als vrouwen kunnen hun vraag bij ons kwijt.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen