Keerpunt

Heb je interesse in de Islam en wil je bekeren? Dan is dat natuurlijk een keerpunt in je leven. In dit artikel vertellen we je hoe je kunt bekeren en wat je na bekering doet.

Islam biedt de makkelijkste manier om zich ernaar te bekeren. Volgens een artikel van RTL Nieuws zijn er tussen de 25.000 en 35.000 bekeerlingen in Nederland.

Factoren die nodig zijn om te kunnen bekeren

Om te bekeren dient een persoon in verschillende Islamitische geloofsovertuigingen te onderwerpen. Deze betreffen de vijf pilaren, de zes zuilen van geloof en het kennen van het juiste pad binnen Islam.

1. Verlaten van elke andere religie

Een ander factor om de Islam te betreden is om alles wat te maken heeft met ongeloof te verwerpen. Misschien ben je een Christen, Jood of Atheist, dan dient het geloof ervan wat tegen de religie van Islam is verworpen te worden.

Er zijn binnen de Abrahamitische religies (Jodendom, Christendom, Islam) ook zaken waarin overeengekomen wordt. Zo heb je bijvoorbeeld het concept van 1 God. In Islam staat dit bekend als Tawheed (Eenheid van Allah). Het is de fundament om in Allah te geloven.

Wat Islam van de andere religies onderscheidt, is dat het een religie is die met de natuurlijke aanleg overeenstemt. Het legt nadruk op aanbidding van 1 God, en dat niemand anders het recht heeft aanbeden te worden naast Hem. Het brengt de persoon terug naar de Fitrah (natuurlijke aanleg).

2. Zes pilaren van geloof (Imaan)

Er zijn zes pilaren van het geloof in de islam waarin elke moslim moet geloven. Het is een voorwaarde voor bekering om in al die pilaren te geloven.

 1. Geloof in Allah
 2. Geloof in de Engelen
 3. Geloof in de gezonden Boeken
 4. Geloof in alle Boodschappers
 5. Geloof in de Laatste Dag
 6. Geloof in het lot (Qadr)

3. Begrip van Tawheed (Eenheid van Allah)

Tawheed wordt ook wel als de basis van de religie gezien, en is zo dus verplicht te begrijpen alvorens je wilt bekeren. Het betreft het kennen van Allah en hoe Hij aanbeden wilt worden, maar ook het waarschuwen van afgoderij (Shirk) en dat onderscheid tussen de moslim en kafir (ongelovige) benodigd is om te maken (Takfir).

Het maken van onderscheid komt bij het verrichten van Takfir. Het is een concept dat excommunicatie betreft van personen of groepen mensen. Om de Eenheid van Allah te kunnen praktiseren dient een persoon alle polytheïsten van Islam af te scheren.

Het is namelijk een bekende zaak dat de wereld in verschillende daden van Shirk (afgoderij) verdrijft. Het lijkt wel alsof de wereld erin verdrinkt en dat iedereen zich ermee bezig houdt. Zo zien we maar wat de rol van Shirk hedendaags heeft.

Het vertrouwen in mensen en hun geloof is dus beschadigd geraakt. De realiteit is dat de meerderheid van de wereld in afgoderij vervalt, zelfs zij die beweren moslims te zijn. Hoe weet je nou wie de Tawheed zuiver praktiseert? Gaat het om de kleding? Gedrag? Beweringen? Meer hierover lees je bij de pagina over Aqiedah.

Hoe bekeer je tot de Islam?

Wanneer je dan compleet aan de benodigde factoren hebt onderworpen, ben je klaar om de religie te betreden. Dit gaat namelijk gemakkelijk. Het is een uitspraak die je doet om het geloof in Islam te getuigen. Deze uitspraak is de Shahada (eerste pilaar van Islam).

Shahada uitspraak: Esh-hedoe ellaa ilaha illa Allah wa esh-hedoe enna Muhammadan rasulullah

Vertaling: Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Hoe gaat het te werk?

Je bekeert je tot de Islam door de geloofsgetuigenis (Shahada) uit te spreken, nadat je je tot de pilaren van Islam, zuilen van geloof en begrip van Tawheed hebt onderworpen. De intentie om te bekeren moet er dus ook zijn, anders is bekering niet geldig.

Zijn getuigen nodig?

Je kunt de Shahada geheel zelf uitspreken zonder bijzijn van een menselijke getuige. Het is dus geen voorwaarde van geldigheid om een getuige op te stellen.

Opsteken van de vinger tijdens uitspraak

Misschien heb je weleens een bekering online mogen zien. Het gebeurt vaak dat ze dan hun wijsvinger opsteken en vervolgens de Shahada uitspreken. Deze daad wordt niet teruggevonden in de Islamitische bronnen. De uitspraak alleen is genoeg.

De plaats van bekering

Wanneer je tot de Islam wilt bekeren, dan is het geen verplichting om dit in een moskee te doen. De bedoeling van de bekering is om te getuigen dat Islam de waarheid is. Je kunt dus gewoon bekeren in het comfort van je eigen huis. Plaats is geen voorwaarde voor geldigheid.

Het pad na bekering

Als je bekeert zou het natuurlijk fijn zijn om te weten hoe je nu een ander leefwijze verandert. De dagelijkse gebeden worden dan bijvoorbeeld een deel van je bezigheden. Vergaren van Islamitische kennis wordt dan ook iets waarmee je je bezig in zult houden.

1. Beginnen met bidden

Moslims bidden dagelijks hun vijf verplichte gebeden. Deze hebben individueel een vaste tijdstip wanneer deze uitgevoerd worden. Het betreft regels en handelingen die je dan vervolgens leert om het gebed uit te voeren.

 1. Fajr (2 eenheden reciterend)
 2. Dhuhr (4 eenheden zacht reciterend)
 3. 'Asr (4 eenheden zacht reciterend)
 4. Maghreb (3 eenheden, 2 reciterend en overige 1 zacht reciterend)
 5. 'Ishaa (4 eenheden, 2 reciterend en overige 2 zacht reciterend)

De Profeet (ﷺ) zei: "De tijd van Fajr gebed eindigt wanneer de zon opkomt. De tijd van Dhuhr eindigt wanneer 'Asr gebed aanbreekt. De tijd van 'Asr gebed eindigt wanneer zonsondergang begint. De tijd van Maghreb (begin van de nacht in Islam) gebed eindigt wanneer de rode gloed van schemering is verdwenen. En de tijd van 'Ishaa eindigt wanneer de helft van de nacht is aangebroken." Sahih Muslim 612a

2. Geloof in de vijf pilaren

Nu betreft Islam vijf pilaren waar elke moslim in moet geloven. Door een pilaar ervan los te laten, wordt een persoon blootgesteld aan ongeloof. Het behouden van deze vijf pilaren is dus essentieel om moslim te kunnen zijn en te blijven.

 1. Shahada
 2. Gebed
 3. Zakat
 4. Vasten in Ramadan
 5. Hajj

3. Stromingen

Binnen de religie van Islam bestaan nogal wat stromingen. Al deze stromingen hebben hier en daar kleine en grote verschillen in geloofsleer. Het is dus aan jou de correcte pad te volgen.

Op basis van profetische overleveringen (Hadith) wordt geconcludeerd dat Ahlu Sunnah zich op het juiste pad bevindt. Zij zijn een groep die de Profeet en zijn metgezellen strict volgen.

De volgelingen van Ahlu Sunnah worden ook wel Soennieten genoemd. Doordat ze zo strict zijn om de Salaf Saliheen (vrome voorgangers) te volgen, onderscheiden ze zich zo op die manier van alle andere stromingen.

De Profeet (ﷺ) zei: "Benu Israel splitsten zich in 72 groepen, en mijn Ummah (gemeenschap) zal opsplitsen in 73 groepen. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één." 'Abdullah ibn 'Amr (metgezel) vroeg toen: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij en mijn metgezellen volgt." Sunan Tirmidhi 2641

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen die bij het lezen van onze pagina's bij je op zijn gekomen? Of heb je algemene vragen waar je graag antwoord op wilt krijgen? We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Mijn vraag stellen