Wat bekering tot Islam inhoudt

Het is een grote stap om tot een nieuwe religie te bekeren. Er wordt daar vaak veel voor opgeofferd. Het is daarom een besluit en keuze waar je volledig achter dient te staan. Volgens een artikel van RTL Nieuws zijn er ongeveer tussen de 25.000 en 35.000 bekeerlingen in Nederland.

Sommigen van de Atheïsten, Agnosten, Christenen of Joden, hebben overwogen om tot de Islam te bekeren. Het is een religie dat met de jaar groeit in bekendheid en populariteit.

Er kunnen verschillende aanleiding zijn waarom een persoon tot de Islam wilt bekeren. Zelfs het nieuws kan een persoon tot deze keus brengen. Vrienden spelen er een rol in, maar zo ook onderzoek naar verschillende religies.

Wat het van je vereist

Het bekeren tot de Islam vereist nogal wat moed en zekerheid. Er komen namelijk verschillende veranderingen bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan kwesties als kledingstijl, routines, omgang en overtuiging.

De Islam is meer dan alleen een religie. Het staat namelijk ook bekend om de gedetailleerde levenswijze. Het informeert ons over eetgewoontes en andere dagelijkse handelingen.

Voor sommigen zal het een uitdaging zijn om bijvoorbeeld de Hijab (hoofddoek) te dragen. Anderen vinden het een uitdaging om Islam's omgangsnormen met de andere geslacht aan te nemen. Waar de moeilijkheid ook ligt, de persoon dient zich volledig over te geven aan de Wil van Allah om de religie te kunnen omarmen.

De vereisten voor bekering

Velen die willen bekeren stellen het uit om perfectie te bereiken. Het is niet nodig dat je het gebed meteen moet kennen, kleding moet aanpassen of de Arabische taal machtig moet zijn. Dit zijn namelijk kwesties die na de bekering zullen volgen.

We weten niet wanneer onze kansen verlopen. Onnodige uitstelling van bekering weerhoud je om verder te komen. Ben je overtuigd dat Islam de waarheid is? Dan kun je bekeren.

Om tot de Islam te kunnen bekeren, dien je in het kort: te geloven in de zes pilaren van geloof, verlaten van de andere religies en het praktiseren van Tawheed (Eenheid van Allah).

1. Verlaten van andere religies

Misschien is je achtergrond Christenlijk, Joods, Hindoes of Atheïst. Je dient dat allereerst te verwerpen om de Islam te kunnen omarmen.

Er zijn binnen de Abrahamitische religies (Jodendom, Christendom, Islam) zaken die overeenkomen. Zo heb je bijvoorbeeld het concept van één God.

Wat Islam van de andere religies onderscheidt, is dat het een religie is die overeenstemt met de natuurlijke aanleg. Het legt nadruk op aanbidding van één God die perfect is en niemand nodig heeft. Het brengt de persoon terug naar zijn natuurlijke aanleg.

2. Begrijpen en praktiseren van Tawheed (Eenheid van Allah)

De Islam is een monotheïstische religie en daarom is het belangrijk dit ook te begrijpen voordat men kan bekeren.

Kom te weten wie Allah is, zodat je goed beeld krijgt wie Hij is en wat Hij van moslims verwacht.

Moslims praktiseren de Tawheed door alleen Allah te aanbidden en afgoderij te verwerpen. Er zijn dus geen andere goden naast Allah. Moslims verwerpen alles en iedereen wat naast Allah wordt aanbeden.

3. Zes pilaren van geloof (Imaan)

Er zijn zes pilaren waar elke moslim in dient te geloven. Deze pilaren vormen een sterke fundament voor de moslim waarin geen twijfel over mag en kan bestaan.

 1. Geloof in Allah
 2. Geloof in de Engelen
 3. Geloof in de gezonden Boeken
 4. Geloof in alle Boodschappers
 5. Geloof in de Laatste Dag
 6. Geloof in het Lot (Qadr)

Ongeldige redenen om te bekeren

Wanneer je tot de Islam wilt bekeren, is het belangrijk dat je dit vanwege de juiste redenen doet. Het hebben van een onzuivere motief, zorgt voor een zwakke houvast. Je zult dan merken dat je na enkele jaren neigt om de Islam te verlaten.

Een sterke houvast is wanneer je het slechts voor Allah doet, en er zeker van bent dat Islam écht de waarheid is. De correcte reden van bekering is dus om tot de waarheid te keren om Allah's Tevredenheid te verkrijgen.

1. Voor de liefde

Het is ongeldig om je vanwege een relatie tot de Islam te willen bekeren. Allah zal dit niet accepteren. Dat komt omdat de bekering door die reden niet voor Allah wordt gedaan.

Hij accepteert geen bekeringen om iets uit het wereldse leven te verkrijgen. Het kan ook zijn dat je wilt bekeren omdat bekendheden dat ook hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan bekendheden als: Clarence Seedorf (oud-voetballer), Joram van Klaveren en velen anderen. Zij horen voor jou niet dé reden te zijn om de Islam te omarmen. Dit komt omdat Allah je beveelt slechts te bekeren voor Hem.

2. Omdat je vrienden/vriendinnen ook zijn bekeerd

Een sociale druk is in deze tijd nogal lastig te vermijden. Vrienden hebben een grote indruk op hoe je denkt en leeft.

Je vrienden of vriendinnen horen niet dé reden te zijn dat je wilt bekeren. Natuurlijk kunnen ze wel een aanleiding zijn. Een bekering is slechts voor Allah, niemand anders.

3. Vanwege de sfeer

De Islam staat bekend om het behouden van banden, aansporen van goedheid en het hebben van goede manieren. Het kan een persoon daarom misschien aansporen er tot te bekeren.

Islam is een religie die vaste fundamenten heeft. Zo kan een persoon zich dus niet slechts bekeren omdat het voor een veilige of vriendelijke sfeer zorgt.

Om de bekering geldig te laten zijn, dien je daarom slechts voor Allah te bekeren. De vriendelijkheid en goede sfeer die Islam jou biedt kan en mag een aanleiding zijn tot je bekering. Bekering dient eerder te gebeuren vanwege zekerheid en acceptatie van de Islam en dat het dé waarheid is.

4. Door een gevoel

De Islam legt veel nadruk op het intellect. Dat drijft ons naar het aanbidden van God. De religie legt dus veel nadruk op de logica en beredenering.

Je kunt tot de Islam bekeren als je volledig overtuigd bent over haar fundamenten. Een goed gevoel behoort niet tot de geldige redenen voor bekering. Een gevoel is namelijk subjectief.

Misschien heb je goede ervaringen met de Islam doordat iemand je uit problemen heeft geholpen, of omdat je vriendelijkheid en warmte hebt ontvangen. Dat type gevoel behoort tot de sterkste vormen van aanleiding naar de Islam.

Een gevoel kan je aansporen meer over een religie te willen weten, en dat is dan wel geldig. Alleen hoort een gevoel niet dé reden te zijn om te bekeren.

5. Vanwege dwang

De bekering tot Islam is niet geldig als dit vanwege dwang is gedaan. Allah heeft namelijk gezegd:

Er is geen dwang in de godsdienst.
[2:256 Koran]

Je kunt anderen dus niet dwingen om te bekeren. Iedereen heeft recht en vrijheid om te geloven wat hij of zij wilt.

Het gebeurt jammer genoeg nog steeds dat sommigen worden gedwongen Islam te omarmen. Dit is niet volgens het pad van Islam.

Het proces van bekering tot Islam

Om jezelf moslim te kunnen noemen dien je de Shahada uit te spreken. Shahada is een uitspraak en getuigenis die je doet om je geloof in Allah en Zijn laatste boodschapper Mohammed te uiten.

Het is een vereiste om deze geloofsgetuigenis te doen. Bovendien is het de eerste pilaar van de Islam.

Shahada uitspraak: Esh-hedoe en-laa ilaha illa Allah, wa esh-hedoe enna Muhammadan rasulullah

Vertaling: Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

De Shahada dient met volle zekerheid en overtuiging te worden afgelegd. Ook is een intentie om er tot de willen bekeren vereist. Dus men bekeert er pas mee als de intentie aanwezig is.

Tijdens het uitspreken van de Shahada is het niet vereist je wijsvinger op te steken. Dit wordt helaas nog wel vaak gedaan door bekeerlingen. Het opsteken van de wijsvinger tijdens de Shahada kent geen authentieke bronnen.

Waar bekering plaatsvindt

De plaats is niet relevant voor de geldigheid van de bekering. Je kunt dit overal doen waar dit gepast is. Dit kan dus thuis, in de auto, op straat etc.

Verschillende moskeeën stellen zich er voor open om geïnteresseerden op te vangen. Je kunt dus ook daar je getuigenis afleggen. De getuiges van bekering zullen je dan feliciteren met: "Welkom in de Islam" of een smeekbede.

Een van de redenen waarom de getuigenis in een moskee wordt gedaan, is omdat ze weleens certificaten uitdelen van bekering. Het hebben van een getuige van je bekering is geen verplichting. Je kunt bovendien ook gewoon een vriend opbellen en je Shahada afleggen.

Het pad na bekering

Heb je de vereisten van bekering begrepen en geaccepteerd, de Shahada uitgesproken en de Islam in zijn totaliteit geaccepteerd? Dan zijn al je voorgaande zondes vergeven en begin je met een schone lei. Allah (God) is nu Degene die jij zult aanbidden zoals Hij dat heeft bevolen.

Je kunt je huidige identiteit gewoon behouden. Hobby's, voornaam, taal en cultuur hoef je niet te veranderen, alhoewel dat wel moet als een van die zaken de Islam tegengaan. Het komt weleens voor dat bekeerlingen hun voornaam veranderen omdat ze op die manier vinden een religieuze identiteit aan te houden.

Van jou wordt allereerst verwacht dat je de verplichtingen van Islam vervult. En dit is onder andere het gebed en het Islamitisch bedekken van je lichaam.

1. Beginnen met bidden

Moslims bidden dagelijks hun vijf verplichte gebeden. Deze hebben individueel een vaste tijdstip om uitgevoerd te worden.

 1. Fajr (2 eenheden reciterend)
 2. Dhuhr (4 eenheden zacht reciterend)
 3. 'Asr (4 eenheden zacht reciterend)
 4. Maghreb (3 eenheden, 2 reciterend en overige 1 zacht reciterend)
 5. 'Ishaa (4 eenheden, 2 reciterend en overige 2 zacht reciterend)

De Profeet (ﷺ) zei: "De tijd van Fajr gebed eindigt wanneer de zon opkomt. De tijd van Dhuhr eindigt wanneer 'Asr gebed aanbreekt. De tijd van 'Asr gebed eindigt wanneer zonsondergang begint. De tijd van Maghreb (begin van de nacht in Islam) gebed eindigt wanneer de rode gloed van schemering is verdwenen. En de tijd van 'Ishaa eindigt wanneer de helft van de nacht is aangebroken." Sahih Muslim 612a

2. Onderwerping aan de vijf pilaren

De Islam betreft ook vijf pilaren waar elke moslim aan dient te houden. Het loslaten van één pilaar staat gelijk tot ongeloof. Het behouden van deze vijf pilaren is dus essentieel om moslim te kunnen zijn.

 1. Shahada
 2. Gebed
 3. Zakat
 4. Vasten in Ramadan
 5. Hajj

3. Stromingen

Binnen de religie van Islam bestaan nogal wat stromingen. Al deze stromingen hebben hier en daar kleine en grote verschillen in geloofsleer. Het is dus aan jou de correcte pad te volgen.

Op basis van profetische overleveringen (Hadith) wordt geconcludeerd dat Ahlu Sunnah zich op het juiste pad bevindt. Die stroming volgt de Profeet en zijn metgezellen volgens de traditionele wijze.

De volgelingen van Ahlu Sunnah worden ook wel Soennieten genoemd. Doordat ze zo strict zijn om de Salaf Saliheen (vrome voorgangers) te volgen, onderscheiden ze zich zo op die manier van alle andere stromingen.

De Profeet (ﷺ) zei: "Benu Israel splitsten zich in 72 groepen, en mijn Ummah (gemeenschap) zal opsplitsen in 73 groepen. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één." 'Abdullah ibn 'Amr (metgezel) vroeg toen: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij en mijn metgezellen volgt." Sunan Tirmidhi 2641

Begeleiding

We bieden je hulp en begeleiding, zodat je het pad van bekering soepeler kunt bewandelen. Je kunt bij ons terecht met vragen over Islamitische kwesties. Krijg verschillende tips voor de bekeerling, bijvoorbeeld over hoe je het beste met ongelovige ouders kunt omgaan.

Onze livechat staat open voor Islamitische vragen. Op bepaalde tijdstippen zijn we online om jouw vraag direct en live te beantwoorden.

Op andere tijden kun je ons bereiken via onze Instagram, of via de contact pagina. Zowel mannen als vrouwen kunnen hun vraag bij ons kwijt.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen