Betekenis van grote Shirk

In islam wordt er vaak voor deze zonde gewaarschuwd. Het is de grote vorm van afgoderij in Islam, wat de directe tegenovergestelde is van Tawheed. Grote Shirk, ook wel bekend als Shirk Akbar, is het toekennen van deelgenoten aan Allah.

Inhoud
  1. Gevaar van grote Shirk
  2. Voorbeelden
  3. De excuses ervan

Het gevaar van Grote Shirk

Doordat deze daad de grootste zonde in islam is, wordt het vaak benoemd in de Quran. De volkeren en hun afgoderij worden benoemd met de bestraffing die zij hebben gekregen.

Een persoon die grote Shirk pleegt is ongelovig. Allah zegt in de Quran dat eenieder die afgoderij pleegt in het hellenvuur zal zijn. Dat geldt voor de mensen die geen berouw hebben getoond en er niet van weg zijn gekeerd. Wie met grote Shirk sterft, heeft al zijn of haar kansen in de islam weggegeven.

Het gevaar van grote Shirk is dus groot. Allah legt er nadruk op in de Quran. De kleine vorm van Shirk, oftewel Shirk Asghar, krijgt een andere behandeling dan grote Shirk. Bij kleine Shirk treedt een moslim niet buiten het geloof en bestaat de kans om ook in het hiernamaals van vergeven te worden.

Enkele voorbeelden van grote Shirk

  1. Zeggen/Geloven dat een ander naast Allah, De Schepper is. (Tawheed Rububiyyah)
  2. Zeggen/Geloven dat een ander naast Allah de macht heeft over de schepping. (Tawheed Rububiyyah)
  3. Het geven van Zijn Namen aan een ander. Zoals het zeggen: "mijn vriend is Ar-Rahmaan (De Meest Genadevolle)." Die uitspraak zou grote Shirk zijn. Ookal gelooft iemand er niet in. (Tawheed Asma Wa Sifaat)
  4. Aanbidden van iemand in liefde en gehoorzaamheid. iemand meer liefhebben dan Allah, of iemand liefhebben op dezelfde niveau als dat van Allah, gehoorzamen en geloven in tegenstrijd van wat Allah Zegt. (Tawheed Uluhiyyah)

Mensen die Shirk plegen in de Tawheed van Allah, zijn ongelovigen. Dit zien we terug in de verhalen van de profeetverhalen en de talloze Quran verzen over gebeurtenissen van volkeren waar grote Shirk werd gepleegd. Kom meer te weten over bekende voorbeelden van Shirk die in deze tijd plaatsvinden.

Waarlijk, Allah vergeeft het niet als er met Hem deelgenoten worden aanbeden, maar daarnaast vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan.
[Soera-Nisa' 4:48]

Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt. En degenen die helpers naast Hem nemen (zeggen): “Wij aanbidden hen alleen maar zodat zij ons dichterbij Allah kunnen brengen.” Waarlijk, Allah zal tussen hen oordelen over datgene waarover zij van mening verschillen. Waarlijk, Allah leidt de leugenaar en de ongelovigen niet.
[az-Zumar 39: 3]

De ongelovigen geloofden dat de standbeelden hen dichter bij Allah zouden brengen. Ze pleegden grote Shirk, omdat ze de aanbidding niet (alleen) naar Allah toekenden.

Zijn er excuses voor grote Shirk?

Het verrichten van grote Shirk is een misdaad in Islam. Het is de grootste zonde die iemand kan verrichten. Over het algemeen zijn er geen excuses bij het verrichten van deze daad. Wel zijn er twee uitzonderingen, namelijk uit: onbewustheid en bedreiging.

Wanneer een persoon dus met deze situaties geconfronteerd wordt, heeft hij een excuus. Laten we kijken naar de benoemde excuses.

1. Onbewustheid (Jahl al-Haal)

En er rust geen zonde op jullie als jullie (onbewust) een fout begaan, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen. (Quran 33:5)

De Profeet (ﷺ) zei: "De pen is opgeheven van drie (niet geregistreerd): van de slaper tot hij wakker wordt, van het kind tot hij puber wordt, en van de krankzinnige totdat hij weer bij zinnen komt of herstelt." (Sunan An-Nasa'i Book 27, Hadith 44)

De mensen die onbewust zijn van hun daden hebben dus een excuus. Zij zullen niet bestraft worden voor de dingen die ze buiten hun bewustzijn doen. Dat is de rechtvaardigheid van Allah, en niemand is rechtvaardiger dan Hij.

Het is bijvoorbeeld niet strafbaar wanneer je een zinnetje van Shirk zegt die afkomt van een andere taal. Je weet dus niet wat het betekent en wat je dan op dat moment hebt gezegd. Pas wanneer je je ervan bewust bent en het vervolgens zegt, pleeg je grote Shirk.

2. Situatie van bedreiging op leven (Ikraah)

Een daad of uitspraak van grote Shirk kan gedaan worden wanneer iemand zich in een situatie bevindt dat er sprake is van bedreiging op leven. Zo kan een persoon dus de opdragingen opvolgen van een persoon die bewapend is en hem vervolgens wil doden. Er is wel een bepaalde voorwaarde gehecht aan deze excuus. Namelijk dat je hart nog steeds geloof moet behouden.

Iedereen die ongelovig aan Allah is nadat hij geloofd heeft, behalve die ertoe gedwongen wordt en in wiens hart nog geloof is – maar wie zijn hart voor het ongeloof openstelde – over hen is de Wraak van Allah en voor hen is een geweldige bestraffing.
(16:106 Quran)

Is er excuus van onwetendheid ('Udhr bi Jahl) in grote Shirk?

Er is geen twijfel aan dat het aanbidden van een ander naast Allah gelijk staat tot de grote vorm van afgoderij. Zo zijn we allemaal geschapen met een natuurlijke aanleg (Fitrah).

Een aanleg die ons grote Shirk doet laten herkennen wanneer we de daad zien of horen. Zo heb je dus geen kennis nodig van boeken of andere zaken. De basis van de Tawheed is het herkennen en verwerpen van Shirk.

De Profeet (ﷺ) zei: "Elk kind wordt geboren met een fitrah (dat wil zeggen niemand aanbidden behalve Allah) , maar zijn ouders bekeren hem tot het jodendom, het christendom of het magainisme, zoals een dier een perfect baby-dier levert. Is het ooit misvormd?" Toen reciteerde Aboe Hoeraira de heilige verzen: "En richt je aangezicht naar de godsdienst als een aanhanger van het zuivere geloof, de van Allah afkomstige aanleg die Hij de mensen ingeschapen heeft (natuurlijke aanleg). God's schepping is niet te veranderen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet. " (Quran 30:30) (Sahih al-Bukhari Boek 23 Hadith 441)

Het volgen van de Fitrah zal leiden tot het afschuwen van Shirk. Zo hebben we deze gekregen om ervan weg te blijven, zelf als we geen bronnen kennen van de religie. Het is kennis die we allemaal automatisch hebben gekregen van Allah toen we nog eens waren gekomen in deze wereld.

En (gedenk) toen jullie Heer het nageslacht van de Kinderen van Adam uit hun lendenen nam, en hen deed getuigen over zichzelf (zeggende): “Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: “Ja! Wij getuigen” zodat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: “Waarlijk, wij wisten dit niet.”
(7:172 Quran)

De test op Dag des Oordeels

Er zijn mensen die claimen dat de onwetenden getest zullen worden op Dag des Oordeels. Zo halen ze de vers uit Surah Israa vers 15 naar voren om aan te duiden dat niemand getest wordt zonder een boodschapper gekregen te hebben (ter verkondiging van de boodschap en waarschuwing van Shirk).

De tijd van de tussenperiode, oftewel Ahl Fatrah, zullen inderdaad getest worden op Dag des Oordeels. Zo zullen ze hopen een excuus te krijgen van Allah op basis van hun situatie.

Krijgen de onwetenden een excuus van Allah?

De onwetenden worden ook wel gezien als de mensen van Ahl Fatrah. Alhoewel er mensen zijn die claimen dat er nog mensen zijn die behoren tot deze groep mensen, is dat te betwijfelen. Ahl Fatrah staat voor groep van de tussenperiode.

Het is een specifieke groep mensen die leefden tussen de dood van 'Isah 'alayhi salam en de profeetschap van Mohammed SalaAllahu 'Alayhi wa Salam. Zij staan bekend als de mensen van de tussenperiode, en die mensen zullen getest worden op Dag des Oordeels.

Krijgen de mensen van de tussenperiode dan ook een excuus na hun test? De vrome voorgangers geloven van niet. De mensen na de gouden eeuwen geloven van wel.

De mensen die geloven dat onwetenden excuus zullen krijgen zijn onder andere: Ibn Taymiyyah en Ibn Qayyim. En de mensen die geloven dat de onwetenden geen excuus krijgen zijn onder andere: Yahya ibn Salaam en Hasan al Basri.

Het is opgenomen in de Tafsir 2/658 van Yahya ibn Salaam dat er vier groepen zullen zijn die getest worden op Dag des Oordeels:

Athar in Arabisch
وَحَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَرْبَعَةٌ يُرَجُّونَ الْعُذْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ مَاتَ قَبْلَ الإِسْلامِ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ وَهُوَ هَرِمٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، وَمَنْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لا يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، فَكُلُّ هَؤُلاءِ يُرَجُّونَ الْعُذْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِمْ رَسُولا، فَيُوقِدُ نَارًا فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَقَعُوا فِيهَا فَمِنْ بَيْنِ وَاقِعٍ وَمِنْ بَيْنِ هَارِبٍ.

Athar in Nederlands
Hasan al Basri leverde over: Vier hopen op excuus op de Dag der Opstanding: Wie stierf voordat de islam kwam, de oude man, de dove en de gestoorde persoon. Zij zullen hopen op een excuus op de Dag der Opstanding, dus God zal hen een Boodschapper sturen die zal zeggen: Ik beveel jullie het Vuur binnen te gaan. En sommigen zullen gehoorzamen en anderen niet.

De commentaar van Yahya ibn Salaam op deze Athaar over de vier groepen op Dag der Opstanding:

Commentaar in Arabisch:
قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ وَاقَعَهَا نَجَا مِنَ النَّارِ، وَمَنْ لَمْ يَقَعْهَا دَخَلَ النَّارَ. قَالَ يَحْيَى: نَرَى أَنَّ الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّارِ: مَنْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لا يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، وَالاثْنَانِ الآخَرَانِ لَيْسَ لَهُمَا عُذْرٌ: الَّذِي مَاتَ قَبْلَ الإِسْلامِ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ وَهُوَ هَرِمٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ {69} فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ {70} } [الصافات: 69-70] .

Tafsir 2/658 van Yahya ibn Salaam

Commentaar in Nederlands
Yahya ibn Salaam zei: Het werd me verteld dat degene die het Vuur binnengaat, uit het Vuur zal komen, en wie het niet binnengaat, het Vuur in zou gaan.

Wij geloven dat degenen die excuus zullen krijgen: Degenen die doof zijn en de mensen die gestoord/gek zijn.

De overblijvende twee groepen hebben geen excuus: Wie stierven voordat de islam (boodschap) tot hen kwam en de oude mannen omdat Allah zegt: Waarlijk, zij vonden inderdaad hun voorvaders in dwaling. Dus haastten zij zich (ook) in hun voetstappen. [As-Saffat 69-70]. Tafsir 2/658 van Yahya ibn Salaam

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen