Wat is Taghut?

De term 'Taghut' (ook wel geschreven als Taghoet of Thagoet) komt van de Arabische taal. Het betekent kortgezegd: afgod. De meervoudsvorm van Taghut is 'Tawaghit', wat ook wel als 'Tawaghiet' wordt geschreven.

Het concept van een afgod houdt in de islam in dat iets of iemand naast Allah wordt aanbeden. Je kunt een afgod op verschillende manieren herkennen.

Er was door de geschiedenis heen veel sprake van afgoderij, oftewel Shirk. Verschillende volkeren aanbaden standbeelden, vrome mensen, de zon, maan etc. Een Taghut sluit zich niet uit tot een standbeeld. Mensen kunnen dus ook een Taghut zijn.

Waarom is het concept van Taghut belangrijk?

Moslims zijn bevolen alle afgoden te verwerpen. Dit heet ook wel Kufr bi Taghut (ongelovig zijn in afgod). Het is daarom belangrijk om een Taghut te herkennen, zodat men deze kan verwerpen.

Iedereen die ongelovig is in afgoden, en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2:256 Koran)

En waarlijk, Wij hebben naar iedere natie een boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt Allah en verwerp de Taghut (afgod).
(16:36 Koran)

Alleen Allah heeft het recht om aanbeden te worden. Dit is de basis van de islam waar elke moslim aan dient te houden. Het maakt bovendien ook deel uit van de eerste pilaar van Islam: Shahada.

Het weggeven of delen van een Eigenschap dat Allah bezit, staat gelijk aan grote Shirk. Zo is er geen sprake van een moslim die een Eigenschap van Allah met anderen deelt. Dat zou namelijk betekenen dat hij of zij partners en goden opstelt naast Allah.

Wie zijn Taghut?

Alles en iedereen dat aanbeden wordt en daar tevreden mee is, wordt gezien als Taghut. Dat kan een mens, dier, object of geest zijn.

Iets of iemand hoeft anderen niet aan te sporen die aanbiddingen te verrichten. Het ontvangen en er tevreden mee zijn is genoeg om een Taghut te zijn.

Er zijn verschillende Tawaghiet die verschillen in hoe ze worden aanbeden. Aanbidding gebeurt namelijk op verschillende manieren. Het kan een fysieke neerknieling zijn, maar ook liefde die gelijkstaat of hoger is dan dat voor Allah.

Criteria van Taghut:
 • De mens of geest die aanbeden wordt moet er tevreden mee zijn
 • Ontvangt liefde dat groter of gelijkstaat dan voor Allah
 • Wordt gehoorzaamd boven Allah
 • Wordt gevrezen boven Allah
 • Beweert eigenschappen van een god te bezitten
 • Neemt enkele of alle Eigenschappen van Allah tot zich
 • Beweert god te zijn
 • Wilt aanbeden worden en roept anderen daarnaar om te doen

Lijst met Tawaghit:

Er zijn verschillende Tawaghit die we hieronder beschrijven. Uiteraard zijn er vele anderen die hieronder vallen. En dat is wat je uit de criteria vaak zelf al kunt bedenken. We hebben grote namen en groepen in een overzichtelijk lijst gezet die onder de criteria van een Taghut vallen.

 1. Shaytan
 2. Zij die wetten maken naast Allah
 3. Waarzeggers
 4. Farao
 5. Al-Lāt en al-'Uzza
 6. Nike
 7. Het kruis van Christendom
 8. Versace
 9. Maserati
 10. ASUS

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen