Wat is Kufr bi Taghut?

De term komt van het Arabisch en betekent: Het ongelovig zijn in valse god. Het is waar alle Boodschappers van Islam mee kwamen om hun volk van te vermanen.

Het houdt in elke afgod te verwerpen. In het verleden waren er veel valse goden die werden aanbeden. De Boodschappers kwamen om hen daarvan te waarschuwen, en aan te bevelen Allah alléén te aanbidden.

En waarlijk, Wij hebben naar iedere natie een boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt Allah en verwerp de Taghut (afgod).
(16:36 Koran)

Dit concept is een belangrijk onderdeel van de Islam. Het verwerpt polytheïsme om monotheïsme aan te houden. Elke moslim is daarom bevolen dit concept na te leven.

Het aanbidden van een ander naast Allah is een grote onrecht in Islam. Wie dat doet pleegt grote Shirk, en aanbidt daardoor de Taghut, terwijl bevolen is ze te verwerpen.

Kufr bi Taghut is een pilaar van de Shahada waarbij wordt getuigd dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. De Islamitische geloofsgetuigenis is ongeldig als men Kufr Bi Taghut niet praktiseert.

Dit concept gaat gepaard met Emaanu billah (Geloof in Allah), wat bovendien de eerste zuil van Imaan is.

Iedereen die ongelovig is in afgoden, en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2:256 Koran)

Hoe praktiseer je Kufr bi Taghut?

Om dit belangrijk concept van Islam in praktijk te brengen, dient men elke afgod te verafschuwen. Dat kent verschillende manieren, waaronder het ongelovig erin zijn, haten op de tong of verwijderen ervan wanneer mogelijk.

Imam Shafi'ī zei:
"Er zijn een aantal tekenen waarbij je kunt zien dat iemand afgoden verwerpt: haten op de tong, ongeloof vertonen in de afgod en het verwijderen ervan wanneer dit mogelijk is."
[Kitab al-Umm van Imām Shāfi’ī]

Velen denken dat alleen de standbeelden die aanbeden worden Taghut zijn. Maar een Taghut kan ook een mens zijn die zichzelf als god ziet. Een Taghut is dus iedereen die oproept aanbeden te worden, of die claimt een deel van of volledige eigenschappen van een god te bezitten.

Nou is het niet de bedoeling om haat te zaaien bij eenieder die de Taghut aanbidt. Het is de bedoeling van hen te onderscheiden en om hen niet als moslim te zien. En dat wordt gedaan met excommunicatie (Takfir).

Het is een pilaar van Kufr bi Taghut om de aanbidders van afgoden te excommuniceren. Het gaat tegen de Eenheid van Allah (Tawheed) om hen als moslims te zien. Wie die de grote vorm van Shirk pleegt is een Mushrik (afgodendienaar).

Een goede voorbeeld van hoe Kufr bi Taghut gepraktiseerd dient te worden is de Profeet Ibrahim. Zijn wijze was zoals de pure monotheïsme dat aangeeft. Hij verwierp als klein jongetje door zijn Fitrah (natuurlijke aanleg) de afgoden die zijn volk aanbaden. Allah beveelt de moslims om zijn religie genaamd Hanif te volgen.

Daarop openbaarden Wij aan jou (O Mohammed): "Volg de godsdienst van Ibrahim, Hanīef, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."
(16:123 Quran)

Voorwaar, er was een uitmuntend voorbeeld voor jullie in Ibrahim en degenen die met hem waren, toen zij tegen hun volk zeiden: “Waarlijk, wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen jullie en ons vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, totdat jullie in Allah alleen geloven."
(60:4 Quran)

Het is ook goed anderen aan te sporen dit fundament van Islam te praktiseren. Zoals de kleinzoon van 'Ali radiyAllahu 'anhu dat ook bij zijn zoon deed:

'Ali bin Husayn leerde zijn kinderen te zeggen:
"Ik ben gelovig in Allah en ben ongelovig in de Taghut."
[Musannaf Ibn Abi Shaybah #3515]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen