Voorwaarde om moslim te zijn

Wanneer we onszelf even weer naar de basis brengen, dan zien we dat Allah ons vaak waarschuwt van verschillende voorbeelden van afgoderij en afgoden. Het is bovendien een benodigd concept om de religie te volgen. Wat is Kufr bi Taghut nou? En hoe pas je het precies toe? Kom hier meer over te weten.

Inhoud
  1. Wat is Kufr bi Taghut?
  2. Hoe pas je het toe?

Wat is Kufr bi Taghut?

De term komt van het Arabisch en betekent: ongeloof zijn in een valse god. Het is een concept waarbij de moslim zijn haat en verwerping vertoond aan alles wat vals aanbeden wordt. Zoals de profeten van Islam dit praktiseerden, is dit een deel van Aslu Deen: fundamenten van de religie.

Iedereen die ongelovig is in afgoden, en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2:256 Koran)

Taghut betekent alles wat naast Allah aanbeden wordt, ook wel bekend als een afgod. Er zijn verschillende voorbeelden van mensen en objecten die geclassifeerd zijn als Taghut. In een ander artikel wordt dit verder uitgelegd.

Doordat dit concept zo belangrijk is en deel is van de Shahada (Laa ilaha), zal een tekort hierin resulteren dat een moslim buiten de oevers van Islam wordt gezet.

'Ali ibn al-Husayn (kleinzoon van 'Ali radiyAllahu 'anhu) onderwees zijn zoon en zei tegen hem:
"Zeg: Ik geloof in Allah en ben ongelovig in de Taghut."
[Musannaf Ibn Abi Shaybah 3518]

Hoe pas je het toe?

Om Kufr bi Taghut uit te voeren dient de persoon elke afgod te vermijden, te haten en te verwerpen. Het is essentieel voor de moslim om eerst te vermijden wat aanbeden wordt naast Allah. Dit zorgt ervoor dat de moslim een sterke basis creëert die niet breken kan.

Iedereen die ongelovig is in afgoden, en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2:256 Koran)

Om dit concept in praktijk te brengen, is het belangrijk dat er een goed begrip is van wat een Taghut nou precies is. Wie zijn de Tawaghiet (meervoud van Taghut) en hoe herkennen we ze?

Zodra je dan een goed beeld hebt van wat een Taghut inhoudt en hoe je die kunt herkennen, kun je Kufr bi Taghut (ongeloof in afgoden) gaan praktiseren. Imam Shafi'i rahimahullah gaf hier een criteria voor.

Imam Shafi'ī zei:
"Er zijn een aantal tekenen waarbij je kunt zien dat iemand afgoden verwerpt: haten op de tong, ongeloof vertonen in de afgod en het verwijderen ervan wanneer dit mogelijk is."
[Kitab al-Umm van Imām Shāfi’ī]

Rol van de Fitrah

We weten van nature dat een valse god vermeden dient te worden. Het is namelijk tegenstrijdig met de Eenheid van Allah. Allah heeft ons de Fitrah ingeschapen om Hem te herkennen en om Shirk te vermijden.

Wanneer een persoon Shirk akbar pleegt, dan aanbidt diegene een valse god. Dit kan dan in allerlei vormen en maten zijn. Objecten en mensen worden een valse god wanneer zij het recht van Allah tot zich nemen.

Voorbeelden van Tawaghiet

Zo weten we dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden, dus niemand kan deze recht van Allah tot zich nemen. Helaas bestaan er mensen die dat wel doen. Zie bijvoorbeeld de mensen in de politiek. Zij maken wetten en nemen zo het recht van Allah tot zich.

Je hebt ook objecten die bestaan waarvan zij aanbeden worden. Zo is het welbekende merk Nike afkomstig van een Griekse godin. Het is dus belangrijk om deze merk te verwerpen.

Distantiëren van afgoderij en haar volgers

Allah geeft ons duidelijk aan dat we de afgodendienaars moeten verwerpen. Het gaat dus niet samen dat een persoon afgoden verwerpt maar haar aanbidders niet. De twee gaan dus hand in hand en hebben een relevante connectie. Een moslim kan geen moslim zijn zonder excommunicatie van mushrikien (afgodenaanbidders).

We leren dat Takfir een belangrijke rol speelt in Islam, en dat dit het fundament is om Tawheed te kunnen praktiseren. Verschillende die ons voor waren verrichtten Takfir op hun volkeren. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Ibrahim 'alayhi salam toen hij tegen zijn volk zei:

Voorwaar, er was een uitmuntend voorbeeld voor jullie in Ibrahim en degenen die met hem waren, toen zij tegen hun volk zeiden: “Waarlijk, wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen jullie en ons vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, totdat jullie in Allah alleen geloven.”...
(60:4 Quran)

Of het verhaal van Zayd ibn 'Amr toen hij Takfir verrichtten op de mushrikien van Quraysh:

Asma bint Abi Bakr (dochter van Abu Bakr) overleverde:
Ik zag Zayd ibn 'Amr bin Nufail (vroege vriend van de boodschapper Mohammed (ﷺ)) met zijn rug tegen de Ka'ba staan en zei: "O volk van Quraish! Bij Allah, niemand onder jullie is op de religie van Ibrahim (monotheïsme) behalve ik."
Sahih al-Bukhari Boek 63, Hadith 54 (Hoofdstuk van de Ansar)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.