Wat is Aqeedah?

Dit concept heeft te maken met alle geloofsovertuigingen binnen Islam waar een persoon in gelooft. Het betreft de 6 pilaren van Emaan, de 5 pilaren van Islam en al het andere waar de Profeet en zijn metgezellen in geloofden.

Aqeedah is een deel van Islam. Het verschild met Fiqh, omdat het onderwerp van Aqeedah over Emaan en Kufr gaat. Fiqh heeft het over de regels en hoedanigheid om iets te doen. Binnen Islam heb je dus Aqeedah en Fiqh, en dit is wat het compleet maakt.

Het belang van Aqeedah

Binnen de Ummah zijn er 73 stromingen die claimen op de juiste weg te bevinden. Eén daarvan gaat naar het paradijs, en dat zijn de mensen die de juiste geloofsleer aanhangen.

De anderen die claimen de juiste Aqiedah aan te hangen, vallen onder de overblijvende 72 sekten die het hellevuur zullen betreden. 'Aqiedah bepaalt dus wat de toestand van een persoon in het hiernamaals zal zijn.

Wat is de correcte Aqiedah?

De juiste en correcte Aqeedah is die van de profeet Mohammed (ﷺ) en zijn metgezellen. Deze geloofsleer heet ook wel Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Ahlu Sunnah is de groep die zich met waarheid tot de geredde sekte binnen de Ummah toeschrijven.

Ibn 'Umar heeft verteld:
"Umar heeft een Khutbah aan ons gegeven in Al-Jabiyah. Hij zei: 'O mensen! Ik heb inderdaad onder u gestaan zoals de Boodschapper van Allah onder ons stond, en hij zei:" Ik beveel u vast te houden aan mijn metgezellen, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen.
(Jami` at-Tirmidhi, Hadith 2165 (Tirmidhi classificeert deze hadith als: Hasan))

Verschillende sekten binnen de Ummah

Binnen de Islam zijn er verschillende stromingen; 73 om precies te zijn. Allemaal claimen op het juiste pad te bevinden, maar dan vraag je wellicht af welke stroming zich daadwerkelijk op het juiste pad bevindt. De stromingen hebben allemaal een verschillende geloofsleer.

Overgeleverd 'Abdullah bin' Amr:
dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "De Benu Israel splitsten zich in 72 sekten, en mijn Ummah zal opsplitsen in 73 sekten. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één. " Hij (Abdullah bin 'Amr) vroeg: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij volgt en mijn metgezellen."
Jami` at-Tirmidhi 2641
Geclassificeerd als Hasan door Tirmidhi.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.