Al-Walaa wal-Baraa | Fitrah Tawheed

Wat is Al-Walaa wal-Baraa?

De letterlijke vertaling van "Al-Walaa wal-Baraa" is loyaliteit en afwijzing. Dit concept van de islam heeft te maken met liefde hebben voor wat Allah liefheeft en haten wat Allah haat.

"Al-Walaa" verwijst naar liefde voor datgene waar Allah van houdt. Dit betekent liefde en loyaliteit hebben voor de moslims, voor de islam, voor de sharia, enz.

Het tweede deel is "Al-Baraa", wat verwijst naar het haten en afwijzen van alles wat Allah haat. Dit betekent elke bespotting of aanval op de islam haten, je onderscheiden en afstand nemen van het geloof van ongelovigen enz.

Al-Walaa wal-Baraa is een essentieel onderdeel van de islam. Het bestaat uit meerdere leringen en gedragingen waaraan een moslim zich moet houden.

Hoe praktiseer je Al-Walaa wal-Baraa?

In de islam is Al-Walaa wal-Baraa een essentieel onderdeel om moslim te kunnen blijven. Daarom zou het niet beoefenen ervan betekenen dat iemand geen moslim kan zijn.

Al-Walaa wal-Baraa bestaat uit twee delen, die beide beoefend moeten worden. Beide hebben een fundamenteel onderdeel, maar ook vertakkingen om de beoefening ervan te perfectioneren.

Om moslim te blijven, moeten de fundamentele onderdelen van Al-Walaa wal-Baraa worden beoefend en nageleefd. Liefhebben en haten omwille van Allah is een behoorlijk gedetailleerd onderwerp, dus hier is een diepere uitleg.

Hoe praktiseer je Al-Walaa?

Een van de fundamenten van dit concept is om de gelovigen te erkennen als moslims. Het beoefenen van Al-Walaa is vrij eenvoudig.

Een ander fundamenteel onderdeel van Al-Walaa is om te houden van islam en wat het bevat, of het nu de sharia is, de tradities van de profeet (ﷺ) of de sahaba.

Zou een moslim iets van de islam haten, dan beoefent hij niet de fundamentele onderdelen van Al-Walaa, wat er tot resulteert dat hij een ongelovige wordt.

Hoe praktiseer je Al-Baraa?

Dit concept kan worden afgeleid uit specifieke verzen in de koran, evenals overleveringen van de profeet (ﷺ). Neem bijvoorbeeld het vers in Surah al-Mumtahanah.

Voorwaar, er was een uitmuntend voorbeeld voor jullie in Ibrahim en degenen die met hem waren, toen zij tegen hun volk zeiden: “Waarlijk, wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen jullie en ons een vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie alleen in Allah geloven.”
[60:4 Koran]

Een moslim dient haat te voelen tegenover datgene wat naast Allah wordt aanbeden. Ook dient hij alle andere religies te verwerpen. Haat en vijandschap jegens de ongelovigen betekent het verwerpen van wat zij geloven en haten dat zij de islam niet accepteren als de enige ware religie.

Dit betekent niet dat moslims ongelovigen slecht mogen behandelen. De moslim maakt onderscheid tussen de menselijke factor en overtuigingen. De menselijke factor van de persoon moet niet worden gehaat, het is eerder de overtuigingen die gehaat dienen te worden als deze tegen de islam zijn.

Daarom moet een moslim zich op een respectvolle manier distantiëren van ongelovigen ter bescherming van zijn eigen religie.

Al-Baraa van de ongelovigen

Al-Baraa ziet er van situatie tot situatie anders uit. Ahl Kitab onderscheidt zich bijvoorbeeld van andere ongelovigen in de islam, omdat ze een aantal speciale behandelingen hebben gekregen. Moslims mogen hun geslachte dieren eten, wat bij andere ongelovigen bijvoorbeeld niet het geval is.

Ook mogen moslimmannen met vrouwen trouwen onder de joden en christenen, dit is een andere speciale behandeling.

Een moslim beoefent Al-Baraa van Ahl Kitab door takfir te maken en hun overtuigingen te verwerpen die tegen de islam zijn, en dit is de fundamentele vorm van Al-Baraa.

Al-Baraa van de mubtadi'a is ook anders, terwijl de fundamentele vorm van Al-Baraa hetzelfde blijft, is de behandeling dat niet. Een moslim is verplicht om afstand te houden van elke innovator, maar nog meer van een innovator die in kufr is vervallen.

Als een moslim de fundamentele vorm van Al-Baraa niet beoefent, kan hij niet meer als moslim worden beschouwd. Dus als een persoon moslim wil blijven, moet hij altijd Kufr afwijzen, Kufr bit Taghut beoefenen en Takfir uitvoeren.

De vertakkingen van Al-Baraa met mubtadi'a zijn er veel. Moslims zijn bijvoorbeeld verplicht hen niet te bezoeken, te begroeten of in hun buurt te komen.

Met atheïsten, polytheïsten en anderen moet, indien mogelijk, respectvol afstand worden genomen. Moslims moeten nog steeds vriendelijk en vreedzaam met hen blijven, ongeacht hun overtuiging. Ook hier geldt dat moslims takfir dienen te verrichten en hun overtuiging moeten verwerpen.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen