Persoonlijke Takfir, de plicht van elke moslim

Het oordelen tussen een persoon is ook wel gekend binnen de Tawheed. Zo is het nodig om een persoon als ongelovig te verklaren wanneer hij een ander aanbidt naast Allah. Door onderscheid te maken tussen een moslim en ongelovige, vertoon je dat je Tawheed hebt begrepen. Dat is dus nodig om de religie te kunnen praktiseren en de Tawheed te volmaken.

Verhaal van Ibragim 'alayhi salam

Ibrahim 'alayhi salam leefde in een tijd waar de mensen om hem heen shirk pleegden. Hij verrichtte takfir op eenieder die standbeelden aanbad. Oordelen moet rechtvaardig gedaan worden en niet onrechtvaardig. Als een moslim weet dat iemand Shirk pleegt, dan is diegene verplicht om die persoon rechtvaardig te oordelen net als hoe Ibrahim 'alayhi salam dat heeft gedaan. Bewijs hiervoor is:

En wie heeft er een betere godsdienst dan degene die zich (zuiver en alléén) aan Allah onderwerpt, de (oprechte) weldoener is en de godsdienst van Ibrahim ‘Hanif’ volgt. En Allah heeft Ibrahim als boezemvriend genomen.
(4:125 Quran)

En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem volgens 'Hanif'. En (ook) het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de juiste godsdienst.
(98:5 Quran)

Toen hebben Wij jou Geopenbaard (O Mohamed) (zeggende): “Volg de godsdienst van Ibrahim, de Hanif, die geen afgodendienaar was.
(16:123 Quran)

Hieruit kunnen we zien dat een moslim de religie van Ibrahim 'alayhi salam moet volgen. De profeet (ﷺ) volgde de religie van Ibrahim 'alayhi salam tijdens het verkondigen van Islam. Oordelen op uiterlijke daden is persoonlijke takfir. Een moslim hoort niet te oordelen op innerlijke daden, want dat weet alleen Allah.

Overgeleverd 'Umar bin Al-Khattab:
Mensen werden geoordeeld door het onthullen van een Goddelijke Inspiratie gedurende het leven van Allah's Profeet, maar nu is er geen (nieuwe openbaring) meer. Nu oordelen we je door de daden die je in het openbaar beoefent, dus we zullen degenen die goede daden voor ons doen vertrouwen en begunstigen, en we zullen hem niet ter verantwoording roepen over wat hij in geheim doet, want Allah zal hem daar op oordelen, maar we zullen niet vertrouwen of geloven in degene die ons een slechte daad laat zien, zelfs als hij beweert dat zijn intenties goed waren.
(Sahih al-Bukhari Book 48 Hadith 809)

Hoe verricht je Takfir zoals Ibrahim 'alayhi salam

En" (gedenk) toen Ibrahim tegen zijn vader Azhar zei: “Neem je afgodsbeelden tot goden? Waarlijk, Ik zie dat jij en je volk een grote fout maken.”
(6:74 Quran)

Het is dus belangrijk en vanzelfsprekend dat iemand automatisch oordeelt wanneer ze een persoon grote Shirk zien begaan. Een moslim oordeelt op de uiterlijke daden van een ander. Wordt er goed laten zien, dan word er goed geoordeelt. Word er slecht laten zien dan word hij niet vertrouwt of gelooft, ookal zegt hij dat zijn intenties goed waren.

Allah zegt in de Quran dat de moslims Ibrahim 'alayhi salam ook moeten volgen. Dit is een fundament die door elke moslim moet worden gevolgd. De profeet (ﷺ) kwam naar Quraysh om ze de boodschap te geven alleen één God te aanbidden. Hij kwam met de boodschap van Tawheed. Hij oordeelde tussen hen op een rechtvaardige manier.

In deze tijd is oordelen in een slechte daglicht gezet. Zo hoor je overal: "Alleen Allah mag mij oordelen!" en "oordelen vermijden is beter". Deze uitspraken zijn duidelijk afdwalend. Tuurlijk oordeelt Allah. Allah beoordeeld degene voor zijn of haar daden met hel of paradijs. Allah Zegt in de Quran dat de mensen ook moeten oordelen, maar op de andere manier. Zo zegt Allah bijvoorbeeld:


Zullen Wij dan de moslims als misdadigers behandelen?
(68:35 Koran)

Wat scheelt jullie? Hoe oordelen jullie?
(68:36 Koran)

Allah draagt de moslims dus op om te oordelen op de rechtvaardige manier.

Samenvatting

Oordelen is een fundament in de religie van Ibrahim 'alayhi salam (Hunafa ook wel bekend als Hanief). Elke moslim dient de religie van Ibrahim 'alayhi salam te volgen. Deze religie van Ibrahim 'alayhi salam laat zien hoe iemand Allah zuiver en alleen moet aanbidden, en dat Shirk vermeden moet worden. Ibrahim 'alayhi salam is een groot voorbeeld voor de moslim in het oordelen. Ibrahim 'alayhi salam oordeelde zijn vader als een ongelovige. Dat was zijn persoonlijke takfir op zijn vader.

Oordelen is goed en niet slecht. Oordelen moet rechtvaardig gedaan worden. Allah draagt de moslims op om te oordelen op de rechtvaardige manier. Dit is bekend gemaakt in de Quran in de bovenstaande bewijzen. Iemand die persoonlijke oordelen vermijd volgt de religie van Ibrahim 'alayhi salam dus niet. Iemand die de religie van Ibrahim 'alayhi salam niet volgt, volgt geen Islam. Dus het is wel echt van groot balang om Ibrahim 'alayhi salam te volgen. We kunnen hem volgen door onderscheid te maken tussen een moslim en een ongelovige en Allah alleen te aanbidden zonder Hem een partner toe te kennen.

Stel dat je een persoon een standbeeld ziet aanbidden. Hoe oordeel je diegene dan? moslim of ongelovige? Ik denk dat die persoon als ongelovige te oordelen, het meest logische antwoord zal zijn. Shirk kent geen onwetendheid als iemand bewust is van de daad. Elk persoon herkent de Shirk daad, en kan dus nooit onwetend erover zijn vanwege de Fitrah (natuurlijke aanleg).

Algemene Takfir ›