Deze vorm van Tawheed gaat specifiek over de Heerschappij van Allah. Tawheed Rububiyyah gaat over dat Allah de Schepper is van alles en iedereen en dat Hij de Macht heeft van Zijn creatie. De Macht over: wind, regen, zon en maan etc. Deze Macht bezit alleen Allah, want Hij is Degene die ons allen heeft Geschapen.

Hun Boodschappers zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?" Hij roept jullie opdat Hij jullie moge vergeven voor jullie zonden en om jullie uitstel te geven voor een vastgestelde termijn.” ...
(Surah Ibrahiem, 10)

En als jij hen vraagt: “Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?” Zullen zij zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”
(al-Zukhruf, 9)

(Musa) zei: “Waarlijk, u weet dat deze Tekenen door niemand anders dan door de Heer van de hemelen en de aarde, als duidelijk Bewijs naar beneden zijn gestuurd. En ik denk zeker O Farao dat u tot de vernietiging gedoemd bent!”
(al-Isra’ 17:102)

O mensheid! Aanbidt jullie Heer Die jullie en degenen vóór jullie Geschapen heeft, zodat jullie godvrezend worden.
(Surah Baqarah, 21)

Degene Die alles wat Hij heeft Geschapen, in de beste vorm heeft gegoten. En Hij begon de schepping van de mens uit klei.
(Surah as-Sajdah, 7)


Er zijn overleveringen over Allah Zijn Rububiyyah. Zo heb je als voorbeeld dat Adam 'alayhi salam is Geschapen door Allah:

De Profeet zei: "Allah zal de gelovigen op de Dag der Wederopstanding op dezelfde manier verzamelen (zoals ze in dit leven verzameld zijn), en zij zullen zeggen: 'Laten we iemand vragen om voor ons te bemiddelen bij onze Heer. Dat Hij ons bevrijd van deze plaats. Dan zullen ze naar Adam gaan en zeggen: 'O Adam, zie je niet de mensen (de toestand van de mensen)? Allah heeft je met zijn eigen Handen geschapen en zijn engelen opdracht gegeven voor je neer te knielen en je de namen van alle dingen te leren.
(Sahih al-Bukhari Boek 93 Hadith 507)

Korte samenvatting

Tawheed Rububiyyah gaat over de Heerschappij van Allah en dat Allah De Schepper is van alles en iedereen in deze wereld en daarbuiten. Allah Schiep Adam 'alayhi salam met Zijn Eigen Handen. Allah is Heer der werelden. Hij bezit alle Macht in deze wereld en daarbuiten. Hij zorgt voor de regen en de wind, en Hij brengt de doden van de leven en de leven van de dood.

‹ Tawheed Asma wa Sifaat Tawheed Uluhiyyah ›