Wat is Tawheed Rububiyyah?

De term Rububiyyah (ook wel geschreven als Roeboebiyyah) staat voor Heerschappij. Het stamt af van het woordje 'Rabb', wat Heer betekent. Deze vorm van Tawheed betreft de Macht en Kracht van Allah. Hij is De Schepper, en niets gebeurd behalve dat hij ervan op de hoogte is.

Deze vorm van Tawheed verschild dus met de andere vormen. Het richt zich op de Heerschappij en Macht die Allah over Zijn creatie heeft.

Alles gebeurt omdat Allah het toestaat. Hij is in volledige controle over Zijn creatie. Wie zich niet onderwerpt aan het feit dat Allah de Heerschappij bezit, kan zichzelf geen moslim noemen.

De afgodendienaars (mushrikien) van Quraysh erkenden de Heerschappij van Allah, maar kende Hem partners toe in aanbidding (Uluhiyyah). Als je hen zou vragen wie de aarde geschapen heeft, dan zouden zij erkennen dat het Allah is.

En als jij hen vraagt: “Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?” Zullen zij zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”
(al-Zukhruf, 9)

Het is verboden en Shirk om de Heerschappij aan een ander naast Allah toe te schrijven. Ook heeft Allah geen partners in de controle die Hij over Zijn creatie heeft. Hij is er alleen in, en heeft niets of niemand nodig.

Niemand kan de creatie beheren zoals Allah dat kan. Hij zorgt voor leven en dood. Doet de voorzieningen voortgaan en behoudt balans op aarde en daarbuiten. Wie Heerschappij aan zichzelf toeschrijft is een Taghut (afgod). Zie bijvoorbeeld de discussie tussen Profeet Ibrahim en leider genaamd Namrud.

Heb jij niet nagedacht over degene (Namrud) die met Abraham redetwistte over zijn Heer, omdat Allah hem het koninkrijk gegeven had? Toen Abraham tegen hem zei: “Mijn Heer is Degene Die het leven geeft en doet sterven.” Hij (Namrud) zei: “Ik doe leven en sterven.” Abraham zei: “Waarlijk! Allah laat de zon in het Oosten opkomen, laat u hem dan van het Westen opkomen.” De ongelovige zweeg toen van verbazing. En Allah leidt niet de mensen die onrechtvaardig zijn.
[Surah Baqarah, 258]

Tawheed Rububiyyah in de Quran

In de Quran krijgen we te zien dat Allah vaak nadruk op Zijn Heerschappij legt. Dit komt omdat er in de geschiedenis vaak sprake van afgoden is geweest. Velen claimden de macht over de creatie te hebben, en dit is natuurlijk vals. Allah geeft ons de verhalen waar dit ter sprake kwam.

Hun Boodschappers zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?" Hij roept jullie opdat Hij jullie moge vergeven voor jullie zonden en om jullie uitstel te geven voor een vastgestelde termijn.” ...
(Surah Ibrahiem, 10)

En als jij hen vraagt: “Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?” Zullen zij zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”
(al-Zukhruf, 9)

(Musa) zei: “Waarlijk, u weet dat deze Tekenen door niemand anders dan door de Heer van de hemelen en de aarde, als duidelijk Bewijs naar beneden zijn gestuurd. En ik denk zeker O Farao dat u tot de vernietiging gedoemd bent!”
(al-Isra’ 17:102)

O mensheid! Aanbidt jullie Heer Die jullie en degenen vóór jullie Geschapen heeft, zodat jullie godvrezend worden.
(Surah Baqarah, 21)

Degene Die alles wat Hij heeft Geschapen, in de beste vorm heeft gegoten. En Hij begon de schepping van de mens uit klei.
(Surah as-Sajdah, 7)

Tawheed Rububiyyah in Hadith

Ook in de profetische overleveringen vinden we deze vorm van Tawheed terug. In overleveringen zoals dat van Sahih Bukhari, Sahih Muslim of Sunan Tirmidhi, vinden we het concept van Rububiyyah terug.

De Profeet zei: "Allah zal de gelovigen op de Dag der Wederopstanding op dezelfde manier verzamelen (zoals ze in dit leven verzameld zijn), en zij zullen zeggen: 'Laten we iemand vragen om voor ons te bemiddelen bij onze Heer. Dat Hij ons bevrijd van deze plaats. Dan zullen ze naar Adam gaan en zeggen: 'O Adam, zie je niet de mensen (de toestand van de mensen)? Allah heeft je met zijn eigen Handen geschapen en zijn engelen opdracht gegeven voor je neer te knielen en je de namen van alle dingen te leren.
(Sahih al-Bukhari Boek 93 Hadith 507)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen