Wat is de Shahada?

Shahada is een Arabische term wat 'getuigenis' betekent. In Islamitische context refereert dit naar de getuigenis in het geloof in Allah en Zijn Profeet Mohammed.

De Shahada vat de essentie van de Islam in een korte uitpraak samen. Dit kent echter ondanks de korte uitspraak een gedetailleerde betekenis.

De Islamitische geloofsgetuigenis is een onlosmakend onderdeel van Islam. De Shahada is de eerste pilaar van de religie.

Shahada uitspraak

Hieronder beschrijven we de uitspraak volgens de Soennitische beweging. Deze uitspraak wordt overgeleverd in verschillende Profetische overleveringen (Hadith), waardoor dit het meest gevolgde manier is.

In het Arabisch: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله
Betekenis: Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.
Hoe uit te spreken: Esh-hedoe en-laa ilaha illa Allah, wa esh-hedoe ennaa Mohammedan rasoeloellah

Bekeren met de Shahada

Om je tot de Islam te bekeren, is het nodig om de Shahada met volle overtuiging uit te spreken. Dit doe je nadat je de Tawheed hebt begrepen en praktiseert, in de zes zuilen van geloof hebt overgegeven en je huidige religie of filosofie hebt verworpen.

Het is geen vereiste om de Shahada onder getuiges af te leggen. Daardoor is het niet verplicht het in een moskee af te leggen. Sommigen doen dat wel in een moskee om na afloop een certificaat van bekering te ontvangen. Je kunt de Shahada bij getuiges, in een gemeenschap of gewoon alleen tegenover God afleggen.

Ook belangrijk is dat de wijsvinger niet opgestoken hoeft te worden bij de Shahada. Dit kent geen bewijs in de Islam.

Betekenis van de Shahada

De Shahada is tweedelig, namelijk een getuigenis in Allah's alleenrecht op aanbidding en dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Deze getuigenis bevat een diepe betekenis. Sommigen geven de betekenis: Er is geen god behalve Allah, en Mohammed is Zijn Boodschapper. Deze betekenis is niet correct en volledig.

De correcte betekenis van de Shahada is: Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, en Mohammed is Zijn Boodschapper.

Laa ilaha illa Allah, oftewel: er is geen god behalve Allah, betekent dus dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah.

لَا إِلَٰهَ
Taalkundige vertaling: Er is geen god
Hoe uit te spreken: Laa ilaha
إِلَّا الله
Taalkundige vertaling: Behalve Allah
Hoe uit te spreken: illa Allah

Waarom de Shahada?

De Shahada is de eerste pilaar van de Islam, maar wat is de reden dat het zo belangrijk is? Het antwoord hierop is dat de geloofsgetuigenis de basis van Islam is. Dit komt vanwege de onderdelen die het bevat.

Onderdelen van de Shahada:
  1. Bevestiging dat Allah alleenrecht heeft om aanbidding, en dat Mohammed Zijn Boodschapper is.
  2. Verwerping van alle valse goden

Laa ilaha illa Allah

Elke Boodschapper kwamen met dezelfde fundamentele boodschap, namelijk: Aanbidt slechts Allah, en verwerp alles dat naast Hem wordt aanbeden.

En waarlijk, Wij hebben naar iedere natie een boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt Allah en verwerp de Taghut (valse goden).
(16:36 Koran)

In Islam heeft het verwerpen van afgoden de term: Kufr bi Taghut. Het gelovig zijn in Allah heeft de term: Emaanu billah, wat de eerste zuil van Imaan is.

De uitspraak van laa ilaha illa Allah kent verschillende voorwaarden van geldigheid. Ook zijn er wat misconcepties over de betekenis, bijvoorbeeld: 'Er is geen god behalve Allah' of 'Allah is de Enige Schepper'.

Voorwaarden van de Shahada

Er zijn een set aan voorwaarden om de Shahada geldig uit te kunnen spreken. De moslim houdt zich aan al deze voorwaarden om de Islam te kunnen behouden.

Om je tot de Islam te kunnen bekeren, dien je je aan deze voorwaarden te voldoen. Geleerden geloven dat dit er zeven of negen zijn.

De voorwaarden van de Shahada voorkomen dat iedereen de geloofsgetuigenis zomaar uit kan spreken. Zo zijn er gevallen waarbij een persoon bijvoorbeeld niet weet wat de uitspraak inhoudt. Hij bekeert zich daardoor niet tot de Islam, omdat bijvoorbeeld de voorwaarde kennis ontbreekt.

Situaties waarin de Shahada wordt uitgesproken

De Shahada wordt naast bekering ook in andere situaties uitgesproken. Moslims spreken dit bijvoorbeeld uit bij de dagelijkse gebedsoproepen.

1. Eerste gebedsoproep (Adhaan)

Tijdens de dagelijkse gebedsoproep (adhaan) van moslims, wordt de Shahada tweemaal uitgesproken, en dit vijf keer per dag. De moslims voeren de Adhaan gewoonlijk uit in een moskee of gebed bijeenkomst.

De Adhaan is bedoeld als eerste gebedsoproep voor moslims om op de hoogte te zijn dat het gebed is aangebroken.

Descriptie van de Adhaan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Esh-hedoe allaa ilaha illa Allah. Esh-hedoe allaa ilaha illa Allah. Esh-hedoe ennaa Muhammadan rasulullah. Esh-hedoe ennaa Muhammadan rasulullah. Hayyaa 'ala Salaat. Hayyaa 'ala Salaat Hayyaa 'ala Falaah. Hayyaa 'ala Falaah Allahu akbar, Allahu akbar. Laa ilaha illa Allah.

2. Tweede gebedsoproep (Iqama)

Wanneer het gebed dan begint en de moslims in rijen achter de Imam staan om te beginnen, wordt de Iqama gedaan. Deze lijkt nogal op de Adhaan. Het verschil ligt in de herhaling van de zinnen. Bij de Iqama worden de zinnen één keer uitgesproken, met exceptie van twee specifieke zinnen.

Moslims doen de tweede gebedsoproep vaak thuis wanneer ze willen beginnen met bidden. Ook in de moskee en gebed bijeenkomst wordt dit gedaan.

Descriptie van de Iqama Allahu akbar, Allahu akbar. Esh-hedoe allaa ilaha illa Allah. Esh-hedoe ennaa Muhammadan rasulullah. Hayyaa 'ala Salaat. Hayyaa 'ala Falaah. Qad qamati Salaat, qad qamati Salaat. Allahu akbar, Allahu akbar. Laa ilaha illa Allah.

3. Na de rituele wassing

Elke moslim reint zichzelf met een rituele reiniging (Woedoe of Ghoesl) om het gebed uit te kunnen voeren. Deze wassing kent zowel een kleine als een grote variant.

Wanneer de moslim de wassing heeft verricht, spreekt men vrijwillig de Shahada uit om de traditie (Soennah) van de Profeet Mohammed op te volgen.

Profeet Mohammed (ﷺ) zei: " Iedereen die het volgende reciteert na woedoe, zal alle acht deuren van Jannah geopend hebben zodat hij naar binnen kan via welke van hen hij maar wil: Esh-hadoe allaa ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa esh-hadoe anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuluh (Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah; Degene zonder enige partners, en ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en Profeet is). " Sahih Muslim hadith 552

4. Tijdens het gebed

Tijdens de zittende positie van het gebed, waar de rechterwijsvinger wordt uitgestoken, reciteren moslims de Tashahhud. Binnen de Tashahhud wordt ook de Shahada uitgesproken.

Recitatie van de Tashahhud: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘At-tahiyatu lillahi, was-salawatu wat tayyibat. As-salamu ‘alayka, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. As-salamu 'alayna, wa 'ala 'ibadil-lahis-salihin. Esh-hadoe alla ilaha illa Allah wa esh-hadoe anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh. Authentieke overlevering in Sunan Tirmidhi hadith 289 De hadith verzamelaar (Imam Tirmidhi) geeft aan dat dit de meest authentieke overlevering is omtrent de kwestie van de Tashahhud. Ook wordt deze recitatie gebruikt door de meeste metgezellen van de Profeet (ﷺ), en wordt het gevolgd door de studenten van de metgezellen.

5. Om tot de Islam terug te keren

Wanneer een moslim grote Shirk of bepaalde daden van grote Kufr begaat, dan wordt die persoon uit de religie geplaatst.

Om terug te keren, dient de persoon berouw te vertonen aan Allah. Ook wordt er verwacht om de Shahada opnieuw uit te spreken, om zo weer de Islam te betreden.

In het Arabisch: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله
Betekenis: Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.
Hoe uit te spreken: Esh-hedoe el-laa ilaha illa Allah, wa esh-hedoe ennaa Mohammedan rasoeloellah

Feitjes over de Shahada

  • De uitgestoken wijsvinger tijdens de Shahada hoort niet
  • Sommige landen weergeven de Shahada op hun vlag (Saoedië Arabië, Afghanistan, Somaliland)
  • De Shahada wordt weergegeven op de vlag van Jihad
  • Betekenis van de Shahada is niet dat er geen godheid is naast Allah, maar dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah.
  • Ook voormalige moslims, die vanwege hun daad van grote Shirk in afgvalligheid zijn geland, doen deze uitspraak weer om tot de Islam te keren.

Wil je testen hoeveel je van Shahada afweet? Met de kleine quiz van vijf vragen krijg je daar een beter beeld van.

Question Text

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen