Voorwaarden van de Shahada

Er zijn wat voorwaarden om de Shahada geldig uit te kunnen spreken. Het is dus een belangrijk onderdeel van de Shahada. Sommigen denken dat dit er zeven zijn, anderen denken dat het er negen zijn.

In dit artikel krijg je alle voorwaarden van de Shahada te zien. Op die manier weet je wat de geloofsgetuigenis geldig maakt en waaraan gehouden dient te worden.

1. Kennis ('Ilm)

Het is niet genoeg om de geloofsgetuigenis uit te spreken. Men dient te weten wat deze uitspraak inhoud en betekent.

Soms spreken ongelovigen deze getuigenis uit zonder de betekenis ervan te weten. Als deze voorwaarde er niet zou zijn, dan zouden zij zich tot de Islam bekeren zonder daarvan op de hoogte te zijn. En dat is natuurlijk niet het geval.

Men dient de diepe betekenis van Laa ilaha illa Allah te weten alvorens ze willen bekeren. Bewustzijn is dus een belangrijk onderdeel om te kunnen bekeren.

2. Overtuiging (Yaqeen)

Een andere voorwaarde van de Shahada is dat men overtuigt moet zijn. Het is dus niet mogelijk de Islam te betreden als je onzeker bent of dit de waarheid is.

Bekering naar de Islam vereist volledige overtuiging. Dit is een voorwaarde om de Shahada dan vervolgens geldig uit te kunnen spreken.

Men dient er zeker van te zijn dat de Islam de waarheid is. Dat houdt in dat je alle andere religies verwerpt, overtuigt bent dat Allah de Enige God is en dat alleen Hij het recht op aanbidding heeft.

Men dient er ook zeker van te zijn dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Hier kan geen enkele twijfel in bestaan.

3. Acceptatie (Qaboel)

Om de Shahada geldig uit te kunnen spreken, is het belangrijk de inhoud ervan te accepteren. Dit houdt in dat men de Eenheid van Allah accepteert en dat Mohammed Zijn laatste boodschapper is.

Het is niet mogelijk je tot de Islam te bekeren als je de getuigenis afwijst. Je dient natuurlijk eerst te weten wat de betekenis van Laa ilaha illa Allah inhoudt. Daarnaast dien je te accepteren dat Mohammed de laatste boodschapper van Allah is, gezonden voor de gehele mensheid.

4. Onderwerping (Al-Inqiyaad)

De vierde voorwaarde van de Shahada is om je eraan te onderwerpen. Dat houdt in dat je de betekenis van Laa ilaha illa Allah in je dagelijkse leven toepast. Je vermijdt Shirk (afgoderij), verwerpt valse goden (Kufr bi Taghut) en aanbidt Allah alléén (Tawheed).

De moslim is bevolen de Shahada in zijn of haar leven te bevestigen. Het is hierdoor niet mogelijk een moslim te blijven wanneer grote Shirk of grote Kufr wordt gepleegd.

Het praktiseren van Tawheed is een essentieel onderdeel van de Shahada. Je houdt Allah Eén in Zijn Namen/Eigenschappen (Asma wa Sifaat), Heerschappij (Rububiyyah) en recht op aanbidding (Uluhiyyah).

5. Oprechtheid (Sidq)

Het oprecht uitspreken van de Shahada is waar velen tegenaan lopen. Zo wordt het bijvoorbeeld uitgesproken om te kunnen trouwen, een band te creëren of een ander tevreden te stellen.

De Shahada wordt dus nogal ongeldig uitgesproken omdat mensen hier ongeldige redenen voor hebben.

Allah accepteert je Shahada niet wanneer dit voor een ander wordt gedaan. Je dient de Shahada uit te spreken wanneer je de Islam wilt omarmen, en dus niet om andere redenen. De leidende reden moet dus zijn dat je de Islam oprecht als waarheid ziet en Allah tevreden wilt stellen.

6. Zuiverheid (Al-Ikhlaas)

De bekering tot Islam is een grote stap. Het dient uit zuiverheid worden gedaan. Dat houdt in dat je de Shahada zuiver en alleen voor Allah uitspreekt.

Sommigen verplichten anderen om moslim te worden. Zij spreken de Shahada dan vervolgens uit om niet in problemen te komen. Hun Shahada is dan niet zuiver uitgesproken, wat inhoudt dat ze in realiteit geen moslim zijn.

Je dient de Islamitische geloofsgetuigenis daarom zuiver en alleen voor Allah uit te spreken. Dan kan de getuigenis pas geaccepteerd worden.

7. Liefde (Mahabbah)

De laatste voorwaarde van de Shahada is liefde voor de geloofsgetuigenis, de betekenis ervan en zij die dit geldig uitspreken.

De moslim dient de geloofsgetuigenis in het geheel te aanvaarden en lief te hebben. Hij houdt van Allah en Zijn Eenheid. Hij praktiseert de Tawheed met volle overtuiging en doet het zonder wrok of tegenwerking.

Het liefhebben van de Shahada houdt ook in dat je de Profeet Mohammed (ﷺ) liefhebt. Je volgt zijn tradities met liefde op en hebt er geen haat of afkeur aan.

8. Verwerpen van afgoden (Kufr bi Taghut)

Het concept van Kufr bi Taghut is een onderdeel van de Shahada uitspraak. Zo dient er worden uitgesproken dat er geen god is naast Allah. Om je tot de Islam te kunnen bekeren, is het belangrijk je van alle afgoden te distantiëren.

Voormalige hindoes bekeren zich regelmatig tot de Islam. Zij dienen dan ook de goden van hindoes te verwerpen en Allah alléén te aanbidden. Het is voor hen niet mogelijk de Islam te betreden zonder hun goden te verwerpen.

In de Islam kennen we het concept van Taghut (afgod). Dat is iedereen die oproept om aanbeden te worden. Ook zijn dit objecten waaraan goddelijke eigenschappen aan worden toegeschreven. Denk bijvoorbeeld aan amuletten, standbeelden en sommige kristallen.

9. Verwerpen van religies buiten Islam

Het is voor de moslim verplicht andere religies naast de Islam te verlaten. Dat houdt in dat een bekeerling zijn of haar voormalige religie los dient te laten.

In de Islam is het dus niet mogelijk je tegelijkertijd aan twee religies toe te schrijven. Een moslim is iemand die de Islam heeft omarmt en andere religies heeft verlaten.

Tegenwoordig heb je mensen die zich tot de Islam toeschrijven terwijl ze tegenstrijdige religies accepteren. Zij beweren bijvoorbeeld een bepaalde percentage moslim te zijn. Dat is natuurlijk niet mogelijk en zo een persoon is in werkelijkheid geen moslim.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen