Betekenis van laa ilaha illa Allah

De ware betekenis van laa ilaha illa Allah is gedetailleerd. Het betekent taalkundig dat er geen god is naast Allah. De ware betekenis van deze uitspraak is dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah.

De betekenis van laa ilaha illa Allah is dus dat niemand verdient om aanbeden te worden, behalve Allah. Dat is een essentieel onderdeel van de Islam. Het betreft namelijk verwerping van valse goden en onderwerping aan Allah.

De uitspraak van laa ilaha illa Allah maakt deel uit van de Shahada. Laa ilaha illa Allah is het eerste onderdeel bij de volledige uitspraak van de Shahada.

Om de uitspraak dus geldig uit te kunnen spreken, dient men onder andere alle valse goden te verwerpen. Dat concept heet Kufr bi Taghut. Vervolgens dient men alleen Allah te aanbidden, en dat doet men door Hem Eén te houden in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en aanbidding. Meer daarover leer je in het onderwerp van Tawheed.

Elke moslim dient zich in deze uitspraak over te geven. Het is hierdoor niet mogelijk om de uitspraak slechts uit te spreken. Het kent verschillende voorwaarden om het geldig uit te kunnen spreken.

Wat laa ilaha illa Allah niet betekent

Velen schrijven de verkeerde betekenis toe aan laa ilaha illa Allah. De taalkundige betekenis wordt dan aangenomen. Dat is dat er geen god is naast Allah.

De betekenis de Quran is gedetailleerder dan dat. Het probleem met de taalkundige betekenis is namelijk dat men aanbidding er niet in opnemen. Het is één onderdeel om niemand als god te zien naast Allah, maar een ander onderdeel is om niemand naast Hem te aanbidden.

Zo kun je bijvoorbeeld beweren dat Allah de enige God is, maar vervolgens standbeelden aanbidt. Dat is wat velen onder het volk van Quraysh vroeger deden. Zij beweerden dat ze in één God geloofden, terwijl ze verschillende standbeelden aanbaden.

Quraysh deden dit om dichterbij Allah te willen komen, maar dat werd natuurlijk niet van ze geaccepteerd. De islam staat voor Monotheïsme. De Tawheed staat centraal, waarbij als dit ontbreekt men geen moslim kan zijn.

Wat laa ilaha illa Allah ook niet betekent:
 • Niets wordt aanbeden behalve Allah
 • Deze betekenis zou niet uitsluiten dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden.

 • Allah is de Enige Schepper
 • Als de ware betekenis van laa ilaha illa Allah zou zijn dat Allah de Enige Schepper is, dan zou het niet uitsluiten dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Moslims zouden zich dan in Shirk praktijken kunnen verkeren door anderen naast Allah te aanbidden.

Laa ilaha illa Allah is de belangrijkste boodschap

In de Quran komen we te weten dat Allah verschillende boodschappers heeft gezonden. Door de tijd verkeerden velen van de mensen in afgoderij (Shirk). De boodschappers waren vervolgens naar hun eigen volk gezonden om te verkondigen Allah alléén te aanbidden en afgoden te verwerpen.

En waarlijk, Wij hebben naar iedere natie een boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt Allah en verwerp de Taghut (valse goden).
(16:36 Koran)

De eerste keer dat de mensheid in Shirk verkeerden was in de tijd van de boodschapper Noeh. Vervolgens kwam Noeh als boodschapper om ze tot Tawheed (Eenheid van Allah) uit te nodigen.

Na de tijd van Noeh bleven volkeren Allah ongehoorzamen door anderen naast Hem te aanbidden. Allah zond meer boodschappers, elk naar zijn eigen volk, sprekend met hun taal.

En Wij sturen geen Boodschapper behalve met de taal van zijn volk, zodat hij (de Boodschap) voor hen duidelijk kan maken.
(14:4 Koran)

De boodschappers kwamen dus allemaal laa ilaha illa Allah. Zij probeerden hun volk uit te nodigen tot het aanbidden van Allah alléén. Tegelijkertijd was dat een uitnodiging naar het terugkeren van hun Fitrah (natuurlijke aanleg): de natuurlijke aanleg die snapt en weet dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden.

De voorwaarden van laa ilaha illa Allah

Er zijn enkele voorwaarden bij de geldigheid van de uitspraak: Laa ilaha illa Allah. De voornaamste reden is dat men geen ander mag aanbeden naast Allah. Een andere voorwaarde is dat niets en niemand als god bestempelt kan worden naast Allah.

Laa ilaha illa Allah is een uitspraak dat een gedetailleerde betekenis kent. Zo dienen alle valse goden verworpen te worden. Meer daarover leer je in het onderwerp van Kufr bi Taghut.

Men dient alleen in Allah te geloven. Hij is de Enige God, en alleen Hij heeft het recht om aanbeden te worden.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden bij de geldigheid van het uitspreken van Laa ilaha illa Allah. Er zijn ook andere voorwaarden die erbij komen kijken.

Andere voorwaarden van laa ilaha illa Allah:
 • Kennis en bewustzijn van de betekenis ervan
 • Het is niet genoeg om de uitspraak slechts uit te spreken. Men dient te weten wat hij zegt om het geldig te kunnen maken.

 • Acceptatie en onderwerping aan de uitspraak
 • Een andere voorwaarde is dat je de uitspraak en haar betekenis accepteert en eraan onderwerpt. Dit is een volledige acceptatie aan de uitspraak.

 • Zuiverheid in de acceptatie van de uitspraak
 • Het onzuiver uitspreken van laa ilaha illa Allah is ongeldig. Dit houdt in dat je laa ilaha illa Allah alléén kunt uitspreken omwille van de waarheid, en niet omwille van wat een ander wilt of om eigen belangen te kunnen bereiken.

 • Volledige overtuiging in de uitspraak
 • Men kan geen twijfels in de betekenis van laa ilaha illa Allah hebben. Dat zou de uitspraak ongeldig maken. Je dient dus volledige overtuiging te hebben dat de betekenis van laa ilaha illa Allah waarheid is.

Interessante feitjes over laa ilaha illa Allah

Er zijn een aantal interessante feitjes over laa ilaha illa Allah. Zo is het bijvoorbeeld een uitspraak die moslims dagelijks doen. Ongeacht de individuele uitspraak van de Shahada, spreken moslims dit uit bij gebeden en sommige smeekbedes.

Sommige nationale vlaggen betreffen de woorden laa ilaha illa Allah. Denk bijvoorbeeld aan de vlag van Saoedië Arabië, Somaliland en Afghanistan.

Ook staan de woorden op de vlag die gebruikt werd wanneer de moslims oorlog gingen voeren. Dit is zwart-witte vlag waarop de volledige Shahada staat weergegeven.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen