Wat is Soennisme?

Islam kent verschillende stromingen waaronder het Soennisme. Deze stroming staat ook wel bekend als de grootste stroming in Islam. Het bestaat uit soennieten die het pad van de Profeet en zijn metgezellen strict volgen. Het woordje 'Soenna' betekent traditie, en wordt dus gerefereerd naar de profetische tradities.

Wat geloven Soennieten?

Binnen de stroming geloven de volgelingen in verschillende zaken. Ze geloven in de orthodoxe methodiek van islam en zijn dus strenge volgers van wat de Profeet en zijn metgezellen geloofden. Soennieten kiezen de middenweg van alle groeperingen in Islam.

Het verschil tussen Soennieten en alle andere stromingen is dat zij de metgezellen volgen. Zij zijn er strict in en keren in geloofsovertuigingen direct naar hoe het oorspronkelijk werd overgebracht.

Soennisme staat ook wel bekend als Ahlu Sunnah. De geredde groep van Islam, Ahlu Sunnah, is een groep die zich aan de oorspronkelijke methodieken vastklampt.

'Abdullah ibn 'Amr overleverde: dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "De Benu Israel splitsten zich in 72 groepen, en mijn Ummah zal opsplitsen in 73 groepen. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één. " Hij (Abdullah bin 'Amr) vroeg: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij volgt en mijn metgezellen." Sunan Tirmidhi 2641

Wie vallen onder Soennisme?

In islam bestaan verschillende stromingen. Soennieten zijn dan ook uniek in wat zij geloven. Ze geloven namelijk in hoe het oorspronkelijk was. Nadat de Profeet overlad, deelde islam in verschillende groepen en sekten. Zo ontstond de groep Khawaridj, Murjiah, Ash'arisme en vele anderen.

De groepen beweren tot Ahlu Sunnah te behoren, maar geloven in werkelijkheid anders dan wat de Profeet en zijn metgezellen geloofden. Maar hoe weet je nou wie een Soenniet is en wie niet?

De Profeet gaf een criteria om te weten wie zich daadwerkelijk op het juiste weg bevindt. Deze criteria bepaalt dus wie een Soenniet is. De moslims zijn bevolen het pad van de Salaf Saliheen (vrome voorgangers) te volgen. De vrome voorgangers zijn alle moslim geleerden van de gouden eeuwen.

De Salaf Saliheen zijn de metgezellen, studenten van de metgezellen, en de studenten van die studenten. Deze drie generaties van geleerden bevinden zich op de correcte pad, en moslims worden daarom bevolen om hen te volgen.

Ibn 'Umar overleverde: "Umar ibn Khattab gaf ons een Khutbah (preek) in Al-Jabiyah. Hij zei: 'O mensen! Ik heb inderdaad onder u gestaan zoals de Boodschapper van Allah onder ons stond, en de Profeet zei:" Ik beveel u vast te houden aan mijn metgezellen, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen." Sunan Tirmidhi 2165

Verschil tussen Soennisme en Sjisme

Het verschil ligt voornamelijk in de geloofsleer. Sjieten geloven dat 'Ali (neefje van de Profeet) de eerste Khalif moest zijn. De Soennieten geloven dat Abu Bakr (metgezel van de Profeet) als Khalif werd uitverkozen en zo als eerste recht op had.

Shia begon bij de ruzie tussen 'Ali en een metgezel genaamd Mu'awiyyah. Hieruit namen een groep de kant van 'Ali (oorspronkelijke sjieten) en een groep de kant van Mu'awiyyah.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen