Wat is Ash'arisme?

Ash'arisme is een groepering en theologische school die opgericht is door Abu Hasan al-Ash'ari (260-324H, 873-935 n. Chr). Hij was een van de voorstanders van het idee dat de eigenschappen van Allah op een figuurlijke manier geïnterpreteerd moeten worden.

De groepering wordt gekenmerkt door de nadruk op speculatieve theologie (Kalam). Hierdoor geloven de volgers van deze groepering (ash'arieten of ash'aries) dat de eigenschappen van Allah figuurlijk zijn, en niet letterlijk.

Ash'arisme heeft op het gebied van de eigenschappen van Allah veel overeenkomsten met de Jahmiyyah en Mu'tazilah. Dit komt omdat ze allemaal de eigenschappen van Allah op een symbolische manier interpreteren.

Hoewel sommigen van mening zijn dat de Ash'arieten milder omgaan met het gebruik van Kalam (rasionalistische theologie) dan de Jahmiyyah en Mu'tazilah, blijft het gebruik van symbolische interpretatie een gemeenschappelijk kenmerk van deze drie groeperingen.

Achtergrond van het Ash'arisme

De groepering werd opgericht door Abu Hasan al-Ash'ari, die eerst een aanhanger was van de Mu'tazilah geloofsleer.

Groepen als de Mu'tazilah en Jahmiyyah werden geïntroduceerd aan Griekse filosofie, wat resulteerde dat de twee groepen Allah's eigenschappen figuurlijk begonnen te interpreteren.

Abu Hasan al-Ash'ari was oorspronkelijk een aanhanger van de leer van de Mu'tazilah, maar nam later afstand hiervan en omarmde in plaats daarvan de leer van Ibn Kullab. Hoewel hij de leer van de Mu'tazilah verwierp, bleef hij veel eigenschappen van Allah figuurlijk interpreteren.

Ash'arisme: onderscheiding en verspreiding

Abu Hasan al-Ash'ari onderscheidde zich van de Mu'tazilah door het concept van Tafwidh te introduceren, wat betekent dat sommige eigenschappen van Allah geen betekenis worden toegekend. Dit staat in tegenstelling tot de leer van de Mu'tazilah, die beweerde dat alle eigenschappen van Allah geïntrepreteerd dienen te worden. Tafwidh is dus een belangrijk en onderscheidend onderdeel van de Ash'aritische theologie.

Abu Hasan al-Ash'ari schreef verschillende boeken om deze leer te verspreiden en te verdedigen, waaronder het belangrijke werk 'Al-Ibanah'. Door deze boeken en de inspanningen van al-Ash'ari en zijn volgelingen bleef de Ash'aritische leer voortbestaan.

Geloofsleer (Aqeedah) van het Ash'arisme

Speculatieve theologie en symbolisme is geliefd bij de ash'arieten als het gaat om de Eigenschappen van Allah. Ze zien het letterlijk nemen van Zijn eigenschappen als het vergelijken met de creatie (Tashbih).

Doordat de Ash'aries het concept van letterlijke aanname van Allah's Eigenschappen verwerpen, verklaren ze iedereen die Zijn eigenschappen letterlijk neemt als Mushabih, oftewel een antropomorfist: iemand die menselijke eigenschappen toekent aan Allah.

Binnen het Ash'arisme is het een gruwelijke daad om Allah's Eigenschappen de letterlijke betekenis te geven, omdat zij dit als antropomorfisme zien.

Ash'aries over de Eigenschappen van Allah

Binnen het Ash'arisme is het een fundament om de Eigenschappen van Allah betekenisloos te laten of figuurlijk te interpreteren.

Bijvoorbeeld: Zijn Hand wordt begrepen als een Attribuut waarvan de betekenis niet letterlijk een hand is. Of Zijn Istiwa (herrijzing) wordt geïnterpreteerd als hoog in macht.

De Essentiële Eigenschappen van Allah

De Essentiële Eigenschappen van Allah wordt in het Arabisch 'Sifaat Dhaatiyah' genoemd. Hier is waar de Ash'arieten vaak de betekenis van weg laten in plaats van ze figuurlijk te interpreteren.

Binnen het Ash'arisme worden Eigenschappen als: Handen, Ogen, Vingers of Voeten figuurlijk geïntrepreteerd of in letterlijke betekenis weggelaten met de hoop dichterbij het Soennisme te zijn, terwijl het Soennisme het idee van betekenisloos begrip verwerpt.

De Eigenschappen van Allah in Daden

Deze vorm van Eigenschappen wordt in het Arabisch "Sifaat Fi'liyyah" genoemd. Ash'aries neigen deze vorm van Eigenschappen vaak figuurlijk te interpreteren.

Geloofsleer van Ash'aries van Zijn Daden:

Eigenschappen als Nederdaling (Noezoel), Herrijzing (Istiwa), Spraak en andere worden symbolistisch geinterpreteerd.

Wat Ash'aris hierover zeggen en geloven:
 • "Spraak is geen letterlijke spraak, maar een symbolische communicatie die Allah met Zijn creatie legt."
 • "Noezoel wordt niet begrepen als een letterlijke nederdaling van Allah, maar eerder wordt hier mee bedoeld dat Zijn Genade en Engelen neerdalen."
 • "Istiwa betekent niet een letterlijke herrijzing, omdat Allah niet beweegt. Hier wordt eerder mee bedoeld dat Hij afgescheiden is van Zijn creatie en dus de Allerhoogste is."

Ash'arisme en de Quran

Het Ash'arisme beweert dat de Quran die we op aarde zien niet de Spraak van Allah is, maar eerder een quotatie van de échte Quran die bij Allah is.

Ash'aries geloven dat Allah zonder letters of geluid Spreekt. Hierdoor geloven ze er niet in dat de Quran de werkelijke Spraak van Allah is.

Ash'arisme over Imaan

Binnen het Ash'arisme wordt geloofd dat een moslim iemand is die gelooft in het hart. De Ash'aries geloven dat Imaan (geloof) het geloven in het hart inhoudt.

Dit komt overeen met wat de Murjiah geloven over de kwestie van Imaan. Onder hen zijn er zij die geloven dat Imaan in het hart en op de tong is (in plaats van slechts in het hart).

Het geloven en accepteren van de islam is dus genoeg voor de Ash'arieten om bij Allah als gelovig te worden gezien.

Ash'ari geleerden

Er zijn veel bekende namen onder de Ash'arieten die massaal door de mensen worden gevolgd. De bekendste Ash'ari geleerden leefden flink wat jaren geleden.

De eerste Ash'ari geleerden kwamen rond het begin van de 3e eeuw van islam (912 Na Christus). De oprichter van het Ash'arisme (Abu Hasan al-Ash'ari) begon toen boeken te schrijven om zijn geloofsleer te verspreiden. Door de invloed van zijn boeken en zijn studenten begonnen meer mensen zijn geloofsleer aan te hangen.

De geloofsleer van het Ash'arisme is zeer verspreid. Het Ash'arisme heeft grote invloed gehad op mensen in het verleden. Massaal begonnen mensen deze school aan te hangen in variatie met andere groeperingen.

Ash'ari geleerden:
 • Abu Hasan al-Ash'ari (oprichter)
 • Abu Nu'aym al Asbahani
 • Ibn Abi Ya`la
 • Ibn 'Asakir
 • Khatib al-Baghdadi
 • Bayhaqi
 • Qurtubi
 • Al-Ghazali
 • Nawawi
 • Ibn Hajar
 • Ibn Kathir
 • Suyuti

Waar is het Ash'arisme bekend?

De school van Abu Hasan al-Ash'ari is voornamelijk bekend onder delen van Noord-Afrika en Midden-Oosten. Deze school werd opgericht in Baghdad Irak en verspreidde al snel naar andere gebieden binnen en buiten Irak.

Landen waar het Ash'arisme de overhand heeft:
 • Marokko
 • Algerije
 • Tunesië
 • Egypte
 • Irak

Deze landen hangen het Ash'arisme aan omdat het een belangrijk onderdeel is van hun geschiedenis. Dat komt omdat velen onder de Ash'ari geleerden de inwoners overhaalden om de school te volgen.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen