De sektes in Islam

De religie Islam is net zoals de andere religies niet vrij van verschillende sektes. Het betreft in Islam een totaal van 73 sektes. Na de dood van de Profeet Mohammed (ﷺ) begon de uiteensplitsing van de moslim Ummah (gemeenschap).

De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
"Benu Israel splitsten zich in 72 groepen, en mijn Ummah zal opsplitsen in 73 groepen. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één. " Hij (Abdullah bin 'Amr) vroeg: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij en mijn metgezellen volgt."
Sunan Tirmidhi 2641

Begin van de splitsing

De splitsing begon onder andere bij het Soennisme en Sjisme. Die splitsing begon bij het verkiezen van de eerste Khalief (opvolger van de Profeet).

Zij die achter de verkiezing van de geliefde vriend van de Profeet stonden, zijn de Soennieten. Sjisme was het niet eens met de verkiezing van Abu Bakr. Zij vonden dat 'Ali er meer recht op heeft. Dat zorgde voor een geschil en uiteensplitsing tussen de twee groeperingen.

Vervolg van de splitsing

Velen volgden hun eigen interpretatie boven die van de metgezellen. Leiders werden gevolgd en de verschillen kwamen in overvloed.

Een van de eerste sektes naast het Sjisme, zijn de Qadariyyah en Khawarij. Deze sekten waren voornamelijk actief gedurende de levensduur van de metgezellen (eerste generatie van Islam). De metgezellen en hun studenten begonnen zich over die twee groeperingen uit te spreken.

Naarmate de tijd vorderde ontstonden er nieuwe groeperingen waaronder de Murjiah. Die sekte wordt gezien als de laatste categorie van de hoofdsektes.

Hoofdsektes van de Ummah:
 1. Sjisme
 2. Qadariyyah
 3. Khawarij
 4. Murjiah
Groeperingen buiten de Ummah

Er zijn ook groeperingen die beweren van de Islamitische sekten te zijn. Daaronder valt onder andere de Jahmiyyah, Mu'tazila en Ahmadiyyah.

Deze sekten werden door de eerste drie generaties van Islam niet als moslims gezien. Dat komt vanwege hun afwijkende geloofsleer waarin zaken van ongeloof in voor komen.

Inhoud
 1. Sjisme
 2. Qadariyyah
 3. Khawarij
 4. Murjiah
 5. Jahmiyyah
 6. Mu'tazilah

Het Sjisme

De eerste van de Sjieten geloofden dat 'Ali (de neefje en schoonzoon van de Profeet (ﷺ)) als khalief verkozen had moeten worden. Zij geloven dat die metgezel het recht had boven de andere metgezellen.

Daarnaast geloven ze in tegenstelling tot de andere stromingen binnen het Sjisme niet dat Abu Bakr en Umar ongelovigen zijn. Zij laten het los om de metgezellen als ongelovigen te bestempelen.

Die originele Sjieten worden als leden van de Ummah gezien. Soennieten zien hen niet als ongelovigen, maar moslims die in de religie hebben geïnnoveerd vanwege waar zij in geschillen. Deze Sjieten zijn in de minderheid geworden, en door de tijd vervaagd.

De sekte Sjisme bestaat uit verschillende binnenstromingen. Zo zijn er ook Sjieten die geloven dat de khaliefen Abu Bakr en Umar ongelovigen of grote zondaars zijn.

Die geloofsovertuigenissen baseren ze op interpretaties en overleveringen uit hun boeken. De Soennieten zien deze Sjieten niet als moslims vanwege hun beweringen over de metgezellen.

De Qadariyyah

Volgers van de sekte Qadarisme worden Qadari genoemd. Zij geloven dat het concept van Al-Qadr (Het Lot) niet te maken heeft met de daden van mensen. Zo gelooft er een groep onder Qadarisme dat Allah geen Kennis beschikt over een persoon's daden, totdat het in werkelijkheid gebeurt.

Een andere groep onder de Qadari's geloven dat Allah wel de Kennis beschikt over de daden, maar dat die niet gebeuren omdat Allah het toestaat.

De Soennieten geloven dat de originele volgers van het Qadarisme deel uitmaken van de moslim Ummah. Dat zijn dus zij die geloven dat Allah wel Kennis beschikt van een persoon's daden voordat het gebeurt.

De Khawarij

Binnen de stroming van Khawarij zijn er weer verschillende sektes. De stroming is de eerste sekte in Islam. Het begon bij de persoon genaamd Guwaysarah die zich opstandig opstelde jegens de Profeet (ﷺ). De Kharijieten zouden gedurende de Khalif Uthman en Khalif 'Ali vooral actief zijn geweest.

Nadat de Khawarij de Khalif Uthman hadden gedood, ontstond er een grote Fitnah. Die Fitnah zou het beginpunt zijn tussen de ruzie tussen de metgezellen 'Ali en Mu'awiyyah.

De twee metgezellen stelden een moderator op om de ruzie te verhelpen. De Khawarij waren het niet eens met die stap, en geloofden dat het tegen de Wetten van Allah ging. Door die reden zagen ze 'Ali als ongelovige, waardoor ze werden bestreden.

Karakteristieken van de Khawarij:
 1. Komen in opstand tegen de Islamitische leider
 2. Excommuniceren (Takfir) moslims op grote zondes
 3. Geloven dat het concept van Imaan niet kan dalen

De Murjiah

Deze sekte van Islam gelooft dat het concept van Imaan niet kan dalen, noch kan stijgen. Het staat vast op basis van uitspraak en geloof in het hart. Soennieten geloven dat Imaan stijgt en kan dalen, en dat daden (ook) deel uitmaken van Imaan.

Onder de Murjiah zijn er hen die geloven dat het plegen van ongeloof in daden niet geldig is. Zij geloven dat die persoon zich gewoon een moslim kan noemen. Soennieten ervaren deze type onder de Murjiah niet als leden van de Ummah.

Gelooft een Murji (volger van Murijah) dat het plegen van ongeloof in daden wel geldig is, en een persoon daardoor ongelovig wordt? Dan zijn het zij waarvan de Soennieten geloven dat ze deel uitmaken van de Ummah.

Deze type Murji's geloven dus dat Imaan bestaat uit: geloof in het hart, uitspraak op de tong, en dat daden de Imaan volmaakt.

De Jahmiyyah

De naam komt van de oprichter genaamd Jahm ibn Safwan. Hij was fanatiek over griekse filosofie en gebruikte die om Islamitische concepten te begrijpen. Zo dook Jahm ibn Safwan in de Eigenschappen van Allah, voornamelijk de Eigenschappen waarbij Allah Zichzelf beschrijft.

Die Eigenschappen nam Jahm ibn Safwan op een figuurlijke manier aan. Daardoor verkeerde hij zich volgens de vrome voorgangers op dwaling.

De volgers van Jahmiyyah hebben zich door de loop van tijd andere namen gegeven. Zo heb je bijvoorbeeld ook de Maturidiyyah en Ash'arisme, waarvan beiden de Eigenschappen van Allah figuurlijk interpreteren en begrijpen.

De Soennieten zijn het unaniem eens dat de Jahmiyyah en haar binnenstromingen niet tot de moslim Ummah behoren.

De Mu'tazilah

Deze stroming schrijft zich zoals de Jahmiyyah ook toe aan de Islam. Het is een stroming die veel lijkt op de Jahmiyyah. Sterker nog, het is een binnenstroming van de Jahmiyyah.

Mu'tazilieten geloven dat ook dat de Eigenschappen van Allah figuurlijk begrepen dienen te worden. Ze zijn volgers van de oprichter: Wassil Ibn Ata. De stroming is bekend met haar focus op de beredenering als het komt op de Eigenschappen van Allah.

Daarnaast staat de Mu'tazilah bekend om het geloof dat de Quran geschapen is. En dat het Woord van Allah een geschapen iets is. Ze geloven dat Allah niet spreekt, maar dat Hij Zijn Spraak creëert. Deze stroming was vooral actief gedurende de tijd van Imam Ahmad.

Soennieten geloven dat de Mu'tazilah een stroming binnen de Jahmiyyah is. En dat zij niet behoren tot de moslim Ummah.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen