Wat zijn de zuilen van Islam?

De islam bestaat naast aanbevolen zaken ook uit pilaren en zuilen waar een moslim aan dient te houden. Het betreft de vijf zuilen van islam en de zes zuilen van Emaan (geloof).

De vijf zuilen van islam betreffen de daden die Allah verplicht heeft gesteld. Het loslaten van een pilaar of zuil hierin staat gelijk tot ongeloof.

Profeet Mohammed (ﷺ) zei: islam is opgericht op vijf (pilaren): 1. Shahada: Getuigen dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn boodschapper is. 2. Vijf dagelijkse verplichte Salaat: Het verrichten van de vijf verplichte gebeden. 3. Geven van Zakaat: Jaarlijks 2,5% van privékapitaal uitgeven aan de armen onder de moslims. 4. Vasten van Ramadan: Jaarlijks de Islamitische maand Ramadan vasten. 5. Verrichten van Hadj: Minimaal één keer de Hadj verrichten wanneer geschikt. Bronvermelding: Sahih Muslim 16c

Inhoud
 1. Shahada
 2. Vijf dagelijke gebeden
 3. De Zakaat
 4. Vasten in Ramadan
 5. De Bedevaart (Hadj)

1. Shahada

Shahadatayn pilaar | Fitrah Tawheed

Shahada in het Arabisch: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله

Letterlijke vertaling: Ik getuig dat er geen god is behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Deze uitspraak heeft als bedoeling te getuigen dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed Zijn boodschapper is. Het maakt zo de eerste pilaar van Islam. Ook wordt het uitgesproken bij het bekeren naar de Islam.

De Shahada betreft het geloven in Allah, waarbij Zijn Eenheid centraal staat. De Eenheid van Allah staat ook wel bekend als Tawhied.

Deze Islamitische geloofsgetuigenis wordt pas geldig uitgesproken wanneer men bewust is wat het betekent. De Shahada wordt ongeldig wanneer een moslim grote Shirk of grote Kufr (ongeloof) pleegt. Dat zijn de daden die een moslim uit de religie doen treden.

2. De vijf dagelijkse verplichte gebeden

Gebed pilaar | Fitrah Tawheed

Moslims bidden dagelijks vijf verplichte gebeden, ook wel bekend als Salaat. Deze gebeden zijn inclusief hun details overgeleverd in de profetische overleveringen (Hadith).

De gebeden

1. Fajr: Bij aanbreking van dageraad 2. Duhr: Wanneer de zon de hoogste stand heeft bereikt 3. 'Asr: Wanneer de zon wat lager ligt, rond het midden 4. Maghreb: Bij zonsondergang 5. 'Ishaa: Wanneer de rode zonnengloed volledig verdwenen is

Wat het vereist

Een moslim dient de gebeden binnen hun vastgestelde tijden te verrichten. Het is verplicht voor eenieder die volwassenheid heeft bereikt en geestelijk gezond is.

Alvorens een moslim gaat bidden, moet hij of zij ritueel rein zijn. Dat wordt gedaan met de rituele wassing (Wudhu of Ghusl). De rituele reinheid wordt onder anderen verbroken bij het laten van een windje, urineren en ontlasting.

Het gebed wordt verricht richting de Ka'bah (zwarte kubusvormige gebouw) in Mekka. Dat wordt ook wel de Qiblah (gebedsrichting) genoemd. Het kan naast de moskee ook thuis of op andere plekken verricht worden.

Plaatsen waar het verboden is te bidden:
 • Onreine plekken
 • Begraafplaats
 • Bloed verontreinigde plaatsen

Inhoud van Salaat

De gebeden betreffen de recitatie van hoofdstuk Fatiha en minimaal twee andere hoofdstukken uit de Quran. Het wordt in de Arabische taal uitgevoerd.

Tijdens het gebed wordt er afwisselend gestaan, gebogen en geknield. Tijdens de knieling kunnen smeekbedes worden verricht in welke taal maar gewenst is. De afsluiter (de Tasliem) van het gebed bevat de vredesgroet, die naar rechts en links wordt gegeven.

Kan de moslim vanwege een onbekwaamheid niet staan? Dan wordt er zittend gebeden. Kan er vanwege onbekwaamheid niet worden gezeten? Dan wordt er liggend gebeden. Zelfde geldt voor de moslims die niet lichamelijk zijn beperkt.

3. Geven van de Zakaat

Zakaat pilaar | Fitrah Tawheed

Moslims geven jaarlijks de Zakaat aan moslim behoeftigen. De term Zakaat betekent taalkundig een zuivering. Het is bedoeld zich van van zondes te zuiveren en om behoeftigen bij te staan.

De jaarlijkse Zakaat betreft 2,5% van de privékapitaal. Het wordt jaarlijks door de moslim zelf uitgerekend en uitbesteed. Niet iedereen betaalt deze jaarlijkse aalmoes in Islam. Alleen zij die over het drempelbedrag gaan, komen in aanmerking de Zakaat af te dragen.

Wie de Zakat moeten afdragen:
 • Elke moslim wiens kapitaal boven het drempelbedrag (Nisaab) is gegaan
 • Elke moslim wiens kapitaal voor een heel Islamitisch jaar stabiel blijft

4. Het vasten van Ramadan

Vasten pilaar | Fitrah Tawheed

Moslims vasten de gehele Islamitische maand van Ramadan. Het is een belangrijke maand in Islam, omdat de Koran voor het eerst in Laylatul Qadr (Dag van Voortbeschikking) was nedergedaald. Er zijn verschillende redenen waarom moslims vasten tijdens Ramadan vasten.

Zij die vrijstelling hebben en later moeten inhalen:
 • Zwangere vrouwen
 • Vrouwen die borstvoeding moeten geven
 • Menstruerende vrouwen
 • Zij die chronisch ziek zijn en het niet aankunnen
 • De reiziger die 80km reist

Het is voor deze groepen verplicht de gemiste dagen in te halen als de vrijstelling niet meer geldt. Mist een menstruerende vrouw bijvoorbeeld bepaalde dagen? Dan haalt ze deze in zodra de Ramadan voorbij is.

Er wordt vanaf aanbreking van dageraad (Fajr gebed) totaan zonsondergang (Maghreb gebed) niet gegeten of gedronken. Na zonsondergang wordt het vasten verbroken door te eten of te drinken.

Voorbeelden van wat het vasten ongeldig maakt naast opzettelijk eten en drinken:
 • Menstruatie
 • Innemen van medicijnen
 • Roken
 • Geslachtsgemeenschap

5. De Bedevaart (Hadj)

Hadj pilaar | Fitrah Tawheed

Moslims doen jaarlijks de bedevaart (Hadj) naar de stad Mekka. Het is een religieuze ritueel dat zich van profeet Ibrahim afstamd.

De mogelijkheid voor Hadj valt in de maand Dhul Hijjah (de maand van Hajj, twaalfde maand van de Islamitische kalender). Is een moslim financieel mogelijk en gezond om de Hajj te verrichten? Dan is dit minstens één keer verplicht.

De moslimmannen dragen tijdens de pilgrimtocht een bepaalde kleding genaamd Ihram. Het bestaat uit twee witte doeken die zich om de persoon wikkelen.

Enkele rituelen in bedevaart
 • 7x om de Ka'ba lopen
 • Overnachten in Muzdalifah
 • 7x van berg Safah naar berg Marwah lopen
De 5 zuilen van islam | Fitrah Tawheed

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen