Wat zijn de zuilen van Islam?

De moslims zijn verplicht om de vijf pilaren van de Islam, zoals beschreven uit te voeren. De pilaren dienen volgens de Koran en Sunnah uitgevoerd te worden. Zo heb je het verrichten van het gebed die regels bevat om geldig uit te voeren.

Een zuivere intentie en juiste handelingen van het gebed zijn een van de fundamenten om het gebed geldig uit te voeren. Zoals het gebed fundamenten kent, kennen de overige pilaren dat ook. In dit artikel zul je te weten komen wat de pilaren zijn en waar dit is opgenomen.

Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
(De bovenbouw van) Islam is opgericht op vijf (pilaren): getuigen (het feit) dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammed Zijn slaaf en boodschapper is, de vestiging van vijf verplichte gebeden, betaling van Zakat, bedevaart naar de Huis (Ka'ba) en het vasten van Ramadan.
(Sahih Muslim 16c)

1. Shahada

Shahada pilaar | Fitrah Tawheed

De allereerste en belangrijkste pilaar in Islam is de Shahada. Het is een pilaar waarvan elke moslim, begrip van moet hebben en in moet geloven. De geloofsgetuigenis wordt door eenieder uitgesproken die zich wilt bekeren tot de Islam. Het is een pilaar die zeven voorwaarden kent waarvan die allemaal aan bod moeten komen mocht iemand het geldig uit willen spreken.

Wat houdt de Shahada in?

De geloofsbelijdenis in Islam houdt in dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. En dat Mohammed Zijn Boodschapper is. De Shahada kent verwerping en bevestiging. Het bevestigd dat slechts Allah het recht heeft om aanbeden te worden, en het verwerp dat er andere godheden zijn naast Allah.

Wat nou als een persoon wel gelooft in andere godheden naast Allah?

Dit wordt binnen de Islam niet getolereerd. Het verbreekt de Shahada en haar betekenis en zo kan een persoon zich niet met waarheid toeschrijven aan de Islam. Een moslim gelooft dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Dit staat dus vast en kent geen meningsverschillen.

Waar wordt de Shahada gedaan?

De Islamitische geloofsgetuigenis kan in elke reine plek uitgesproken worden. Zo kan het thuis, in de winkel, het buitenland etc. Er is dus geen specifieke plek waar de Shahada uitgesproken dient te worden. Dus ook niet in de moskee. Het is een uitspraak die bovendien in je eentje uitgesproken kan worden. Het gemak van bekering ligt dus zeer hoog in de Islam.

2. Het gebed

Gebed pilaar | Fitrah Tawheed

Deze pilaar volgt na de Shahada. Moslims bidden vijf keer per dag. Het is nooit minder dan dat geweest en zal ook nooit meer of minder worden. De vijf vastgestelde gebeden zijn opgesteld door Allah om de moslims met Hem te laten binden.

De gebeden spelen ook een rol in de vergeving van zonden. Zo is het een goede manier om dichterbij Allah te komen en om je smeekbedes te verrichten. Het gebed wordt gezien als een belangrijke pilaar binnen de religie.

Waarom 5 gebeden?

Profeet Mohammed (ﷺ) zei:
"Allah legde vijftig gebeden op aan mijn volgelingen. Toen ik terugkeerde met deze opdracht van Allah, kwam ik langs Mozes die mij vroeg: 'Wat heeft Allah je volgelingen opgedragen?' Ik antwoordde: 'Hij heeft hen vijftig gebeden opgelegd.' Mozes zei: 'Ga terug naar uw Heer (en vraag om vermindering), want uw volgelingen zullen het niet kunnen verdragen.'

(Dus ik ging terug naar Allah en vroeg om reductie) en Hij reduceerde het tot de helft. Toen ik Mozes opnieuw passeerde en hem hierover informeerde, zei hij: 'Ga terug naar je Heer, want je volgelingen zullen dat niet kunnen dragen.'

Dus ik keerde terug naar Allah en vroeg om verdere vermindering en de helft ervan werd verminderd. Ik passeerde Mozes opnieuw en hij zei tegen mij: 'Keer terug naar je Heer, want je volgelingen zullen het niet kunnen verdragen.

En Allah zei: 'Dit zijn vijf gebeden en ze zijn allemaal (gelijk aan) vijftig (als beloning) want Mijn Woord verandert niet.' "

(Sahih Bukhari nummer 349)

Namen van de vijf gebeden
 1. Fajr gebed
 2. Dhuhr gebed
 3. 'Asr gebed
 4. Maghreb gebed
 5. 'Ishaa gebed

Waar richten de moslims zich tijdens het gebed?

Tijdens het gebed, richten de moslims zich naar de Ka'baa, oftewel de kubusvormige gebouw in Mekka. De moslims verschillen hier dus ook niet in en is bovendien een van de fundamenten van het gebed.

Er zijn verschillende hulpmiddelen om de richting naar de Ka'baa te krijgen. Zo heb je de Google Qibla Finder die je de richting aangeeft voor het gebed. De richting voor het gebed wordt ook wel de Qibla genoemd. Vandaar dus de naam van de app van Google.

Zijn jongeren ook verplicht om te bidden?

Binnen de Islam, zijn alle mensen die geestelijk gezond zijn en de puberteit bereikt hebben, verplicht om de vijf dagelijkse gebeden te bidden. Er is dus geen excuus voor een moslim om niet te bidden als hij of zij zich bevind tot deze twee categorieen.

Wat is de regeling bij het verlaten van een van de vijf gebeden?

Geleerden van de eerste drie generaties van Islam, vertellen dat het verlaten ervan staat tot ongeloof, waarbij de moslim de religie heeft verlaten.

Terugkering zal betekenen dat de persoon vergeving zal moeten vragen van de verlating van het gebed, en zich vervolgens zal gaan moeten vasthouden aan de gebeden.

'Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Aas radiyAllahu 'anhu (metgezel van de profeet Mohammed (ﷺ)) zei:
"Wie het gebed verlaat, heeft geen religie."
(Opgenomen in: As-Sunnah 1395 van Al Khallal)

Het verlaten van een van de vijf verplichte gebeden, is dus een kwalijke zaak. De metgezellen van de profeet hebben hier geen meningsverschil in gehad en daarom is dit een zaak die zeer serieus genomen dient te worden.

3. De Zakaat

Zakaat pilaar | Fitrah Tawheed

De verplichte jaarlijkse aalmoes is om de moslims te bevelen om de armen bij te staan. Jaarlijks geven moslims 2,5% uit van hun bezittingen. Moslims geloven dat ze hierdoor kwijtgescholden zullen worden van hun zondes en een grote beloning zullen krijgen in het hiernamaals.

Wie moeten de Zakaat betalen?

De verplichte groepen die de Zakaat moeten betalen zijn:

 • Elke moslim wiens kapitaal boven het drempelbedrag (Nisaab) is gegaan
 • Elke moslim wiens kapitaal zo blijft voor een heel Islamitisch jaar

Een moslim dient dan de Zakaat af te staan. 2,5% van zijn of haar kapitaal dient dan afgedragen te worden aan de moslim behoeftigen. Zo heeft Allah dit bepaald om eerlijkheid te verspreiden ondanks de situatie. De moslim behoeftigen worden zo ondersteund door alle moslims die de Zakaat moeten betalen.

Welke voordelen heeft het betalen van de Zakaat voor de betaler?

De Zakaat is vastgesteld voor elke moslim die valt onder de categorieen die het kunnen afstaan. Het is een daad waar de moslims worden verzuiverd van hun zonden.

Daarnaast is het een verplichting die leidt tot meer godsvrees en geloof. De Zakaat een verplichte aalmoes. Het is de derde zuil van de Islam en is een gehoorzaming van Allah en Zijn bevelen.

En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem. En (ook) het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de juiste godsdienst.
(Surah Bayinnah vers 5)

4. Het vasten

Vasten pilaar | Fitrah Tawheed

De moslims vasten jaarlijks de Ramadan. De maand Ramadan is een Islamitische maand waarin de Koran is neergezonden. De maand wordt gezien als een viering van de Koran en een reiniging van zonden. Het is een maand waar de moslims dichterbij Allah kunnen komen door meer godsvrees te bouwen.

Het is daarnaast ook een maand waarbij er stilgestaan kan worden bij alle dingen waar we mee zijn begunstigd. Zo is de maand Ramadan een Heilige maand voor de moslims. Ze vasten vanaf dageraad tot aan zonsondergang.

Wanneer de moslims beginnen met vasten tijdens Ramadan:

Imsak | Fitrah Tawheed Foto van: Steve Conway

Wanneer begint de Ramadan?

Het vasten van de Ramadan begint wanneer de nieuwe maan is gespot. Dit wordt gezien met het blote oog. Het liefst in landen waar dit gemakkelijk te zien is.

Profeet Mohammed (ﷺ) zei:
Begin niet met vasten totdat je de nieuwe maan ziet, en verbreek je vasten niet totdat je het ziet (einde van Ramadan). En als het mistig is waardoor je de nieuwe maan niet kunt zien, bereken er dan 30 dagen over.
(Sahih Muslim nummer 1080a)

Wat mogen moslims niet doen tijdens het vasten?

Er zijn een aantal dingen die het vasten doet verbreken. Deze zijn:

 • Geslachtsgemeenschap
 • Zaadlozing
 • Opzettelijk eten en drinken
 • Injecties ter vervanging van voeding
 • Opzettelijk braken
 • Menstruatie en kraambloeding

5. De Bedevaart (Hadj)

Hadj pilaar | Fitrah Tawheed

De moslims hebben jaarlijks de mogelijkheid om de Islamitische bedevaart te doen. Het is een periode waarbij de moslims verschillende heilige plekken bezoeken in Mekka. Het bezoek van de Ka'baa en de vlakten van 'Arafat (Berg) zijn een van de heilige plekken die bezocht worden tijdens het verrichten van Hadj.

Daarnaast loopt de moslim 7 keer heen en weer tussen Safaa en Marwa (bekende bergen in de Islam). De bedevaart vind plaats in het begin van de Islamitische kalender; Dhul Hidjah.

Waarom doen moslims Hadj?

Het is een Islamitische traditie die begon met de profeet Abraham. De moslims volgen zijn traditie en verrichten zo ook tegelijkertijd de vijfde pilaar van de Islam.

Wie moeten Hadj doen?

Elke moslim dient minimaal één keer de Islamitische bedevaart te verrichten. Het is geen gemakkelijke daad omdat er veel kracht en moeite vereist is om het uit te voeren. Hierdoor is het niet verplicht voor eenieder die het niet aankan vanwege ziekte. De bedevaart is ook niet te veroorloven voor elke moslim, daarom is het pas verplicht wanneer een moslim het kan betalen.

De zuilen van Islam

De 5 zuilen van Islam | Fitrah Tawheed