Bij welke situaties vasten moslims?

Moslims onderwerpen zich aan de wil van Allah. Zo vasten de moslims wanneer ze zich meer willen keren naar Allah. Ze proberen op die manier hun godsvrees en geloof te versterken. Moslims vasten zowel vrijwillig als verplichte dagen.

Tijdens de Ramadan zijn ze gefocust op de gehele maand waarbij ze van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken. Op die manier hebben ze een mooie mogelijkheid om hun godsvrees en geloof te versterken middels een lange periode van toewijding en geduld.

Ook kunnen moslims vasten op de dagen waarbij dat is gedaan door de profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Deze dagen zijn bijvoorbeeld de maandag en de donderdag. Ook dan vasten de moslims op de manier zoals in de Ramadan.

Wanneer begint de Ramadan?

Wanneer de nieuwe maan gezien is, betekent het dat de Ramadan van start is gegaan. Dit wordt gezien met het blote oog; het liefst in landen waar dit gemakkelijk te zien is.

Profeet Mohammed (ﷺ) zei:
Begin niet met vasten totdat je de nieuwe maan ziet, en verbreek je vasten niet totdat je het ziet (einde van Ramadan). En als het mistig is waardoor je de nieuwe maan niet kunt zien, bereken er dan 30 dagen over.
(Sahih Muslim nummer 1080a)

Ramadan

Tijdens de heilige maand van de moslims vasten ze een maand lang. Vanaf dageraad totaan zonsondergang. Zo zien moslims het als iets groots om mee te doen aan deze heilige maand. Mocht er een situatie zijn waarbij de moslim niet kan mee kan doen vanwege een ziekte, dan heeft de moslim een excuus en moet hij of zij de gemiste dagen inhalen.

Als het een chronische ziekte is, dan zal er een losprijs betaald moeten worden. De losprijs voor het missen van het vasten in de Ramadan is het voeden van één arm persoon voor elke dag die is gemist.

(Vast) het bepaald aantal dagen (van Ramadan) Maar als één van jullie ziek is of zich op reis bevindt, dan kan hetzelfde aantal dagen worden ingehaald op andere dagen. Er is een losprijs voor degenen die niet kunnen vasten (door ouderdom ziekte of reizen). Zo hoort men voor elke gegeten dag een arme te voeden.
(2:184 Koran)

Wanneer de moslims beginnen met vasten tijdens Ramadan:

Imsak | Fitrah Tawheed Foto van: Steve Conway

Dus, waarom vasten moslims tijdens de Ramadan?

Nu we weten welke zaken het vasten doet verbreken en wanneer het van start gaat, kunnen we kijken naar waarom de moslims nou vasten tijdens de Ramadan. Laten we kijken naar de verschillende redenen voor het vasten in de heilige maand. Je zult de duidelijkheid krijgen waar je naar op zoek was.

1. De vierde pilaar van Islam

Vasten in Ramadan pilaar | Fitrah Tawheed

Moslims vasten massaal tijdens deze heilige maand van Islam. Ze vasten volgens de manier waarop de profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gevast. Zo kiezen ze ervoor om dichterbij Allah te komen door Zijn bevelen op te volgen.

Moslims geloven dat het gehoorzamen middels het vasten, zal resulteren tot een grote beloning in het hiernamaals. Het staat bovendien zeer hoog binnen de religie, want het nalaten zonder geldig excuus staat gelijk tot ongeloof. Dat is het begrip van de soennieten.

Imam Ahmad (Islamitische geleerde) zei:
"Degene die gelooft dat het nalaten van: het gebed, zakaat, vasten (in Ramadan) en het verrichten van hajj; geen ongeloof is omdat een persoon deze verplichtingen accepteert, is geen moslim meer.
(Bron: As-Sunnah volume 3 pagina 568 van Al Khallal)

2. De maand waarin de Koran is nedergedaald

Koran nedergedaald Ramadan | Fitrah Tawheed

De heilige maand Ramadan, wordt gezien als een viering van de Koran. Moslims proberen in deze maand de gehele Koran te reciteren. Het reciteren van één letter uit de Koran, staat gelijk aan tien hasanaat (goede punten).

Dus moslims maken er in deze maand uiterst gebruik van om hun begrip en recitatie van de Koran te bemachtigen. Zo hopen ze dat ze hierdoor een grote beloning zullen krijgen in het hiernamaals.

De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran geopenbaard is.
(Bron: 2:185 Koran)

Abdullah ibn Mas'ud (metgezel van de profeet (ﷺ)) overleverde:
De Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Degene die één letter reciteert uit het Boek van Allah, krijgt er tien hasanaat (goede punten) voor. Ik zeg niet dat 'Alif Lam Mim (vers uit hoofdstuk De Koe)' één letter is, maar dat Alif een letter is, Lam een letter is en Mim een letter is (dus totaal dertig hasanaat)."
(Bron: Sunan al-Tirmidhi 2910)

3. Spirituele genezing

Spirituele genezing in Ramadan | Fitrah Tawheed

Tijdens het vasten, zijn de moslims bevolen om geduldig te blijven en minder boos te worden dan gewoonlijk. Het is een manier om jezelf te beteren door je meer bezig te houden met zaken die jezelf goed doen. Het verspillen van tijd, word dus zo veel mogelijk vermeden tijdens het vasten.

Moslims proberen in deze maand beter te handelen in situaties waar ze het moeilijk in hadden. Het is dus een super mogelijkheid om jezelf te versterken. Het leert de moslims om tot rust te komen en om minder te stressen om de kleine zaken.

4. Dankbaarheid

Dankbaarheid in Ramadan | Fitrah Tawheed

Tijdens de Ramadan krijgen de moslims een grote kans om stil te staan bij al de gunsten in hun leven. De voeding die ze dagelijks krijgen om zich goed te kunnen voelen, word in deze maand meer benadrukt. Ze leren dankbaarder te worden omdat ze kunnen eten bij zonsondergang en bij het eten totaan de dageraad.

En elk persoon eet een ander maaltijd, dus het is ook een moment van dankbaarheid dat die mogelijkheid is gegeven. Naast het feit dat moslims dankbaarder worden tijdens het vasten in de maand Ramadan, leren ze ook om stil te staan wegens het feit dat ze zijn geleid door Allah. Ze zijn dankbaar dat zij deze mooie maand mee mogen maken om meer uit hunzelf te mogen halen.

En maakt het aantal (dagen) vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
(Bron: 2:185 Koran)

5. Binden van familiebanden

Familiebanden in Ramadan | Fitrah Tawheed

De Ramadan keert families meer naar elkaar toe om de banden te versterken. Dit omdat ze tijdens zonsondergang bij elkaar komen om hun vasten te verbreken. Ze maken er leuke momenten van en staan stil wegens het feit dat ze deze mogelijkheid hebben gekregen.

De Ramadan brengt moslims bij elkaar door blijdschap om het vasten te mogen verbreken na zonsondergang.

6. Weerhouden van verleidingen

Verleidingen in Ramadan | Fitrah Tawheed

Moslims weerhouden zich tijdens de Ramadan meer dan ooit. Al het slechte wordt tijdens de maand voorkomen om zo sterker te worden in het weerhouden van verleidingen. Zo stoppen de rokers met het roken tijdens het vasten en de alcoholisten met het drinken van alcohol.

Het is een goede manier om zich meer te keren naar Allah. Naast het roken en drinken van alcohol, komen moslims ook te kijken naar maaltijden die anderen op straat of thuis hebben.

Kinderen zijn niet verplicht om de hele dag te vasten en zo zijn zij een test voor de vasters van de Ramadan.

7. Empathie

Empathie in Ramadan | Fitrah Tawheed

De armen blijven niet achter tijdens de Ramadan. Zij blijven altijd de aim binnen de Islam. Ze worden ze bijgestaan door maaltijden en warmte van anderen.

De Ramadan speelt als een moment waarbij de moslims zich meer richten op de armen, omdat ze een hele dag moeten vasten en zo wat kunnen begrijpen van de moeilijkheid is die armen dagelijks hebben.

8. Gezondheid

Gezondheid in Ramadan | Fitrah Tawheed

Bij het vasten denken de moslims aan hun gezondheid. Zoals onderzoeken hebben aangegeven dat het vasten gezond kan zijn, is het een goede mogelijkheid om de gezondheid te versterken, zowel mentaal en fysiek. Tijdens het eten na zonsondergang, beginnen de moslims met dadels en wat melk.

Dadels bieden genoeg energie voor een lange dag en bevatten veel mineralen en vitaminen. De dadels bieden veel vezels voor de maag om de vertering soepel te laten verlopen na het eten van de maaltijd.

Toch is het afgeraden om jezelf in de Ramadan vol te proppen omdat dat niet goed zal zijn. Beweging tijdens het vasten is ook juist in een tijd als de Ramadan, belangrijk om te doen.

De moslis proberen actief te blijven om zo hun lichaam bezig te houden. Joggen en gewichtstraining zijn dus niks niks nieuws voor moslims gedurende de Ramadan.