Wat is een Salafi?

Tegenwoordig is er een term ontwikkeld die als doel heeft duidelijkheid te bieden in wie of wat je volgt. We hebben het over de term 'Salafi'. Deze term wordt gebruikt om aan te geven welke geloofsleer iemand aanhangt.

De term 'Salafi' betekend uitsluitend iemand die de vrome voorgangers (Salaf Saliheen) volgt. De Salaf Saliheen zijn alle mensen die in de drie gouden eeuwen leefden. Tegenwoordig wordt er ook een andere definitie aan gegeven. Zo wordt iemand ook een Salafi wanneer hij de Salaf (voorgangers) volgt.

  • Iemand die de vrome voorgangers volgt (Sahaba, Tabi'een en Atba Tabi'een)
  • Iemand die de voorgangers volgt, die na de drie gouden eeuwen hebben geleefd (Khalaf = nakomelingen, de mensen na de drie gouden eeuwen)

Je kunt een groot verschil merken tussen de twee. De ene deelt uitspraken van geleerden die na de drie gouden eeuwen leefden (Khalaf), en de ander deelt van geleerden die in de drie gouden eeuwen leefden (Sahaba, Tabi'een en Atba Tabi'een).

Wat gelooft een Salafi?

Een Salafi die slechts volgt waar de vrome voorgangers op bevonden, gelooft in al hun geschreven boeken. Ze verrichten geen excomunnicatie (Takfir) op moslims, en nemen alles over waar de Profeet en zijn metgezellen in geloofden. Het doel van een Salafi is om zo dus ook direct van de vrome voorgangers te nemen.

De persoon die zich op de Khalaf (nakomelingen, mensen die na de drie gouden eeuwen leefden) richten, geloven ook weer in verschillende zaken. Zo nemen ze de leer aan van Muhammad ibn Abdul-Wahhab. Ze volgen geleerden als Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim etc. Mensen geven deze groep ook wel de naam van Madakhilah.