Wat betekent Salafi?

Een Salafi is volgeling van de groepering Salafisme. Het Salafisme streeft de manieren en leringen van de Salaf Saliheen (vrome voorgangers van Islam) te volgen en na te leven. Salaf betekent voorganger of voorouder. Dat kan iedereen zijn die je is voorbijgegaan. Saliheen betekent vroom.

De Salaf Saliheen zijn de moslim geleerden van de eerste drie generaties van Islam. Het betreft de metgezellen van de Profeet (ﷺ), de Tabi'in (studenten van de metgezellen) en de Atba Tabi'in (volgelingen van de Tabi'in).

Het Salafisme is eigenlijk geen aparte sekte in Islam zoals de Khawaridj, Sjisme of Murjia dat wel zijn. Het is een naam dat recentelijk is verzonnen om zich van andere sektes te onderscheiden. Het Salafisme is eigenlijk Soennisme, maar dan met een andere naam.

Verschillende mensen beweren een Soenniet te zijn. Het is dan lastig voor een werkelijke Soenniet zichzelf te onderscheiden. Dus wordt dat onder andere gedaan met de term Salafi. Waarbij het duidelijk wordt gemaakt dat de werkelijke Soennisme zich naar de Salaf Saliheen terug doet refereren.

Geloofsleer van een Salafi

De leer van een werkelijke Salafi is dat van de vrome voorgangers in Islam. Zo worden de boeken van de vrome voorgangers van Islam als belangrijk geacht.

De Aqeedah (geloofsleer) van een werkelijke Salafi is hetzelfde als dat van een werkelijke Soenniet. De Quran en de Profetische tradities worden samen met de interpretatie van de Salaf Saliheen als leidraad genomen.

Ook wordt er veel waarde gehecht aan Tawheed. Van alle groeperingen legt de werkelijke Salafisme het meeste nadruk op het aanbidden van Allah zonder partners. Dat is een van de punten waarbij zij zich voornamelijk door onderscheiden.

Er ligt een verschil tussen de leer van een Salafist en een Wahhabist. Wahhabisten volgen de leer van Muhammad ibn Abdulwahhab, die in de 18e eeuw actief was. De term Salafist refereert naar het volgen van de gouden eeuwen van Islam, oftewel de tijdperk van de Salaf Saliheen.

Salafi's streven ernaar de middenpad te volgen in Islam. Door innovaties in de religie uit de weg te gaan, leven Salafi's volgens het begrip van Profeet (ﷺ) en zijn metgezellen. En daardoor is deze leer dat van Ahlu Sunnah.

Nu beweren verschillende mensen Salafi te zijn zonder dat daar altijd waarheid aan is gehecht. Een werkelijke Salafist is een persoon die zich vastklampt aan wat overeen komt met de vrome voorgangers.

Nou nemen Salafisten hun leer niet van de nakomelingen (Khalaf) van Islam. De juiste geloofsleer dient van de bron genomen te worden, wat binnen het Salafisme van de Salaf Saliheen afstamt.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen