Betekenis van Imaan

Het woordje Imaan komt uit het Arabische taal. Het betekent kortgezegd: geloof. De term Imaan is niet te vergissen met Imaam (leider in het gebed) of Imane (vrouwelijke naam).

Het concept van Imaan is belangrijk in de Islam. Het bepaalt namelijk of een persoon moslim is. De bezitter van Imaan wordt in de Quran beschreven als Mu'min. De term Mu'min betekent 'gelovige'.

Geloof in islam is niet genoeg. Men dient dit op te volgen in daden en uitspraken. Zo kan je niet beweren een moslim te zijn zonder de Shahada uit te spreken, of wanneer je het gebed niet bidt.

Het is in de islam dus niet mogelijk om te beweren geloof te hebben terwijl men de vijf pilaren ervan negeert. Zo zijn er ook andere kwesties die belangrijk zijn om gelovige te blijven.

Kan Imaan verminderen en vermeerderen?

Het geloof in de islam kan versterken en verzwakken op basis van een aantal zaken. Het vermeerdert met goede daden, en het vermindert met slechte daden.

Er zijn in verschillende verzen en overleveringen verduidelijkt dat Imaan stijgt en daalt. Niet elke moslim heeft een constante niveau van geloof. Het kan stijgen of dalen, en dat op basis van handelingen.

Wilt de moslim zijn of haar Imaan doen stijgen? Dan is dat mogelijk met verschillende handelingen die daartoe resulteren. Het verrichten van goede daden is daarbij essentieel. Hoe meer goede daden de moslim verricht, des te sterker de Imaan zal zijn.

Imaan blijft dus niet constant, het verandert van moment tot moment. Het ene moment ervaart de moslim een hoge Imaan, en het andere moment is er een dip of verlaging daarvan. Gelukkig zijn er verschillende manieren om Imaan te verhogen.

En als er een soerah neerdaalt, zeggen sommigen van de hypocrieten: “Wie van jullie is hierdoor in zijn geloof gegroeid?” Voor degenen die geloven, bevordert het hun geloof en zij verheugen zich.
(al-Tawbah 9:124)

Maar voor degenen in wiens harten er een ziekte is: bij hen stapelt dit (nieuw) ongeloof op hun ongeloof en zij zullen als ongelovigen sterven.
(al-Tawbah 9:125)

Awzaaie werd gevraagd over of Emaan kan toenemen. Hij antwoordde: "Ja, het kan zo hoog als de bergen worden, en het kan afnemen tot er helemaal niets van over blijft".
[Sharh Usul I'tiqaad 5/1030 van Al-Laalkaaie]

Imaan: geloof, uitspraak en daden

Het concept van Imaan is een kwestie van geloofsleer in Islam. Er zijn verschillende groeperingen die hier een andere interpretatie aan hechten.

Het correcte begrip hierover stamt af van de Sahaba (metgezellen). Deze dienen wij dan ook te volgen. Het begrip van Imaan houdt in dat men gelooft in Islam.

Met die geloof komen ook daden en uitspraken kijken. Je kunt bijvoorbeeld niet beweren in islam te geloven als je de islam bespot of een ander god naast Allah aanbidt. Uitspraken en daden zijn dus belangrijk bij het verifiëren van Imaan.

Gelooft een persoon écht in de Islam? Of is het slechts een bewering? Dat verifieer je door de daden en uitspraken te checken.

De vrome voorgangers van islam (Salaf Saliheen), beschrijven Imaan als volgt.

Imam Shafi'i zei:
"Het is volgens de consensus van de Sahaba en hun studenten, dat Emaan uitspraken, daden en geloof in het hart betreft."
(Sharh Usool I'tiqaad 5/956)

Tips om Imaan te behouden

Allah schenkt de zegening van Imaan aan wie hij maar wilt. Elk persoon is verantwoordelijk voor zichzelf. Het is belangrijk Imaan te begrijpen om dit te kunnen bezitten. Men kan bijvoorbeeld geen gelovige (Mu'min) zijn zonder de Tawheed te begrijpen en te praktiseren of de vijf pilaren van Islam aan te houden.

Het behouden van Imaan kan een grote uitdaging zijn. Er zijn namelijk wat vernietigers van Imaan die vermeden dienen te worden.

De moslim probeert zijn Imaan te behouden door zich in te zetten. De zegening van geloof kan natuurlijk altijd worden afgenomen. Moslims proberen dit te voorkomen door goede daden te verrichten en van slechte daden weg te blijven.

Gedurende dit leven vind je allerlei hindernissen. Deze spelen als test waar de moslim door beschadigd kan worden. Hij dient zich dan tot Allah te wenden en om bescherming te vragen.

Tips om Imaan te behouden
 1. Blijf de Tawheed praktiseren
 2. Blijf kennis opdoen over de islam
 3. Maak rechtvaardige en godsvrezende vrienden
 4. Neem niets blindelings aan zonder bewijzen in acht te nemen
 5. Houdt de correcte geloofsleer aan
 6. Blijf het plegen van grote Shirk en grote Kufr vermijden
 7. Blijf Kufr bi Taghut praktiseren
 8. Blijf de vijf pilaren van islam praktiseren, zonder er één van los te laten
 9. Blijf in de zuilen van Imaan geloven

De vernietigers van Imaan

Een moslim kan als hij of zij niet goed genoeg uitkijkt, zijn Imaan vernietigen. Dit wordt gedaan door een ander geloof aan te nemen bijvoorbeeld. Er zijn verschillende geloofsovertuigingen, daden en uitspraken die je ongelovig maken.

Zo is een grote vernietiger van Imaan om de grote vormen van Shirk en Kufr te verrichten. Dat wordt tegenwoordig wijdverspreid verricht onder verschillende groepen mensen.

Het is belangrijk van al deze vernietigers weg te blijven om Imaan te behouden. Vervalt de moslim in een van deze vernietigers, dan wordt hij een Murtad (afvallige).

Om Imaan te behouden, onderhoudt de moslim zijn vijf dagelijkse gebeden, onderhoudt hij de andere vijf pilaren van Islam, gelooft hij in de zes zuilen van Imaan.

Bekende vernietigers van Imaan
 1. Verlaten van het gebed
 2. De Tawheed niet praktiseren
 3. Bespotten van Islamitische rituelen of regelingen
 4. Niet praktiseren van de vijf pilaren van Islam
 5. Allah's recht om wetten te maken weggeven of delen met mensen

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen