Is het mogelijk om Imaan te verhogen?

Het is in de islam mogelijk om je geloof te versterken en te verhogen. De moslim dient hiervoor wel eerst Imaan te bezitten om het te kunnen verhogen. Het concept van Imaan is groter dan het lijkt.

Bezit men Imaan door slechts met het hart te geloven? Moeten er ook handelingen en uitspraken volgen om moslim te kunnen zijn?

De islam sluit het geloof in het hart niet uit om moslim te kunnen zijn. Je dient namelijk ook handelingen te verrichten om moslim te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden, vasten van de Ramadan, praktiseren van Tawheed etc.

In dit artikel lees je tips om Imaan te verhogen. Er zijn verschillende manieren om dit te kunnen realiseren. De tips zijn toegewijd aan de moslim die Imaan bezit en zichzelf wilt verbeteren.

1. Reciteer de Quran

Het reciteren van de Quran kent veel voordelen. Het houdt je namelijk bezig met de Woorden van Allah. En wat is er beter om met de tong uit te spreken dan de Woorden van Allah?

Probeer dagelijks een stukje uit de Quran te lezen. Verbeter de manier van recitatie en uitspraak. Daag jezelf uit om je band met de Quran te versterken.

Neem een rustige en comfortabele plek om de Quran gerust te kunnen lezen. Hoe minder afleiding, des te beter het voor je zal zijn.

Ben je wat gevorderd in het lezen van de Quran? Dan kun je misschien overwegen een schema voor jezelf op te stellen. Elke dag reciteer je dan bijvoorbeeld één Juz (gedeelte) van de Quran.

Waarlijk hij (Jibril) heeft het (de Koran) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allah, als een bevestiging van wat er vόόr geopenbaard was en als leiding en goed nieuws voor de gelovigen.

2. Reflecteer op de Quran

Het reflecteren betekent dat je ervan bewust wordt wat de doelen, betekenis of redenen achter iets is. De Quran bevat veel verhalen, leerpunten, wijsheden en leiding.

Het is een goede daad om de Quran te reciteren, maar uiteindelijk wil je er wel wat aan hebben. Het reciteren alleen zal je in principe niet als persoon kunnen veranderen. Het is de inzet en toepassing van de recitatie dat je verder helpt.

Reflecteer op de verzen van Allah. Waarom is de Quran nedergedaald? En waarom benoemt Allah sommige stukken in de Quran?

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, zodat zij over haar verzen kunnen nadenken en dat de mensen van begrip het mogen onthouden.
[Surah Saad vers 29]

3. Gedenk Allah meer

Staan we wel stil van het feit dat we elke dag maar weer leven krijgen van Allah? Wat doet jou elke dag weer opstaan voor het Fajr gebed?

Het gedenken van Allah houdt in dat je een moment neemt om even stil te staan en aan Hem te denken. Dat je aan Zijn zegeningen denkt en daar dankbaar voor bent.

Bij gedenking van Allah kun je aan verschillende dingen denken. Dit kan namelijk ook bij tijden waar het goed gaat.

Het is niet de bedoeling dat je de goede kanten van het leven negeert, want deze kunnen een goede aanleiding zijn om Allah te gedenken.

Dhikr verrichten

Een andere manier om Allah te gedenken is om Dhikr te verrichten. Bijvoorbeeld het herhalen van de woorden: SubhanAllah, Alhamdoulilah en Allahu Akbar.

Ook kunnen moslims veel Istighfar verrichten, wat inhoudt dat het woordje 'Istaghfirullah' veelvoudig wordt herhaald.

Er zijn veel voordelen bij het gedenken van Allah. Het vermeerdert de zegeningen, wist kleine zondes uit en verhoogt de Imaan.

De Profeet (ﷺ) zei: "Een moslim beschermt zichzelf van de Shaytan door Allah te gedenken." [Sunan Tirmidhi 2863 (Hasan Sahih)]

4. Zoek baatvolle kennis over de islam

Het opzoeken is een plicht voor elke moslim die hiertoe in staat is. Welke onderwerpen in islam vind je interessant en wil je meer over weten?

Islam bestaat uit twee hoofddelen, namelijk Aqeedah en Fiqh. Aqeedah bevat de kwesties van geloofsleer. Elke moslim dient de correcte Aqeedah aan te houden.

Fiqh bestaat uit verschillende regelingen en wetgevingen. Het is een dieper en geavanceerder onderwerp dan Aqeedah. Het betreft onderwerpen zoals: huwelijk, familiebanden, kledingvoorschriften, voeding, erfenis en veel meer.

Het opdoen van kennis bewapent je voor specifieke twijfels. Op die manier weet je een antwoord te geven wanneer dit vereist is.

De Profeet (ﷺ) zei: "Als Allah goedheid voor iemand wilt, dan laat Hij diegene de religie begrijpen." [Sahih Bukhari 71]

5. Bouw godsvrees

Elke moslim bezit een niveau aan godsvrees. Het is voordelig om dit op te bouwen, omdat dit de Imaan doet verhogen.

Godsvrees houdt in dat je bang bent om te zondigen. Je vreest de consequenties van een zonde dan meer dan met minder godsvrees.

Je bouwt godsvrees op door verschillende goede daden te verrichten. Maar dit kan ook door Allah beter te leren kennen. Hij is namelijk hard in de bestraffing.

Godsvrees betekent ook dat je het zondigen wilt voorkomen, omdat je Allah tevreden wilt stellen. Dit is een grote motivatie, wat de moslim in veel situaties kan helpen.

O jullie die geloven! Vrees Allah zoals Hij gevreesd behoort te worden en sterf niet, behalve als moslims.
[Surah Aal-i-Imraan vers 102]

6. Geef Sadaqah

Het geven van Sadaqah behoort tot een van de beste daden. Het hoeft geen groot geldbedrag te zijn om Sadaqah te zijn. Het kan zelfs bij voeding, kleding, een vriendelijke lach naar de medemoslim en adviseren.

De moslim die zich met Sadaqah bezighoudt, zal de voordelen ervan terugzien. Het geven van Sadaqah ontneemt namelijk niet van de welvaart. Het keert terug wanneer en op welke manier Allah dat maar wilt.

Elke vorm van liefdadigheid jegens een ander is Sadaqah. Dit kan daarom van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan het voeden van een behoeftige, een verdwaalde persoon leiden, hindernissen van de weg verwijderen etc.

De Profeet (ﷺ) zei: "Je glimlach in het gezicht van je broeder is Sadaqah, het goede bevelen en het kwade verbieden is Sadaqah, je aanwijzingen geven aan een man die verdwaald is in het land is Sadaqah. Je zicht voor een man met slecht zicht is een Sadaqah voor jou, het verwijderen van een rots, een doorn of een bot van de weg is Sadaqah voor jou. Als je wat er van je emmer over is in de emmer van je broeder giet, dan is dat Sadaqah voor jou." [Sunan Tirmidhi 1956 (Hasan)]

7. Reflecteer op je leven

Het kan zo zijn dat je leefomstandigheden voorkomt dat je meer goede daden kunt verrichten. Het onderhouden van jezelf is opzichzelf een goede daad.

Verbeteren van je leven is een goede manier om meer aanbiddingen te kunnen verrichten. Zo kun je bijvoorbeeld fysiek fitter worden, zodat je op die manier zwaardere aanbiddingen kunt verrichten.

Probeer stil te staan op hoe je leven momenteel gaat. Waar loop je tegenaan en wat kan beter? Span jezelf in om dit te verbeteren, met de intentie om Allah meer tevreden te kunnen stellen.

De Profeet (ﷺ) zei: "Vraag Allah om welzijn." [Sunan Tirmidhi 3514]

8. Verricht smeekbedes

Het is een goede daad om toenadering te zoeken bij Allah. Hij wilt dat de moslim Hem smeekt, zodat Hij de moslim beantwoordt.

Er zijn veel overleveringen omtrent smeekbedes. De moslim doet dit zelfs bij het uitstappen van de toilet. Verrichten van smeekbedes kan natuurlijk ook gewoon in het Nederlands.

Een goede manier om Imaan te verhogen, is om Allah te vragen dit gemakkelijk voor je te maken. Op die manier openen paden die je helpen om Imaan te versterken.

De Profeet (ﷺ) maakte de volgende Du'a: "O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen angst, verdriet, onvermogen, luiheid, lafheid, gierigheid, de lasten van schulden en de onderdrukking van mensen." [Sahih Bukhari 6369]

9. Wees nederig en bescheiden

Een andere manier om Imaan te verhogen is om nederig op te stellen. Allah houdt van hen die niet hoogmoedig zijn. Nederigheid is eervol.

We kunnen in verschillende overleveringen terugzien hoe de Profeet (ﷺ) zich nederig opstelde. Hij leefde bijvoorbeeld op een simpele wijze, zonder zich met dure materialen bezig te houden.

Het leven van een moslim is een nederige en simpele leven. Hij neemt genoegen met weinig en ziet anderen niet als minderwaardig omdat ze bijvoorbeeld niet die specifieke merk of auto hebben.

Aicha overleverde: "De matras waar de Boodschapper van Allah (ﷺ) op sliep, bestond uit gelooide dierenhuiden gevuld met palmvezels." [Sahih Bukhari 6369]

10. Zet je in om zondes te verminderen

Het verminderen van zondes is een goede manier om Imaan te verhogen. Dat betekent dat je meer godsvrees op zult bouwen.

De moslim vermindert het zondigen door zichzelf in te spannen. Hij voorkomt het omgaan met grote zondaars, plekken waar zondes worden openbaart en waar Fitnah is.

Vraag vergeving voor grote en kleine zondes. De moslim is niet perfect, dus hij zal welzeker weer in zonde vallen. De beste van de aanbidders zijn zij die Allah om vergeving vragen na te hebben gezondigd.

De Profeet (ﷺ) zei: "Alle kinderen van Adam zijn zondaars, en de beste zondaars zijn degenen die vergeving vragen." [Sunan Tirmidhi 2499]

11. Zet je in om goede daden te vermeerderen

Om je Imaan te versterken, is het verrichten van goede daden essentieel. Er zijn verschillende goede daden die zich omzetten naar hasanaat (goede punten).

Het vereist energie en tijd om goede daden te verrichten. Sommige daden vereisen weinig inzet. Denk bijvoorbeeld aan het geven van complimenten, inschenken van drinken voor gasten of het geven van de vredesgroet.

Een voorwaarde voor de geldigheid van goede daden, is dat het slechts voor Allah gedaan moet worden. Het verrichten van goede daden dient een keuze te blijven. Zodra je het voor anderen verricht, dan zal de beloning ervan teniet worden gedaan.

En degene die geloven en goede daden verrichten, zij zullen de bewoners van het Paradijs zijn, zij zullen daarin voor altijd verblijven.
[Surah Baqarah vers 82]

12. Bouw vertrouwen in Allah

Zodra de moslim zijn vertrouwen op Allah legt, stijgt het niveau van Imaan. Dit houdt onder andere in dat men goede gedachtes over Allah heeft.

Wanneer de moslim in een uitdaging of groot verlies verkeert, dient hij Allah te naderen. Dit wordt gedaan met het verrichten van Du'a, goede daden en reflectie.

En wie zijn vertrouwen op Allah legt, dan zal Hij voor voldoende hen zijn.
[Surah At-Talaaq vers 3]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen