Niet bidden in Islam

Is het toegestaan om het gebed niet te bidden? Dat is een vraag die velen zich afvragen. Hier zijn ook verschillende meningen onder verdeeld.

De verschillende meningen:
  1. "Het is haram om niet te bidden."
  2. "Het is afgeraden om niet te bidden."
  3. "Het is geen ongeloof om het gebed niet te bidden, wel om de verplichting te ontkennen."
  4. "Het is ongeloof als een persoon niet bidt."

De juiste mening over het niet bidden van het gebed is dat het ongeloof is, volgens de metgezellen van de Profeet (ﷺ).

Het gebed behoort tot een van de vijf pilaren van Islam en het onderhouden ervan betekent dat je deze pijler uitvoert. De vijf pilaren moeten beoefend worden om een moslim te kunnen blijven.

In de Hadith zien we hoe en wanneer deze vijf dagelijkse gebeden zijn vastgesteld. De Profeet (ﷺ) ging op hemelvaart toen de verplichting van de vijf dagelijkse gebeden werd opgelegd. Eerst waren het er vijftig, maar de Ummah zou dat niet aankunnen waardoor het werd verlaagd naar vijf gebeden.

De Profeet (ﷺ) zei: "Allah legde mijn Ummah uiteindelijk vijf gebeden op die tegelijkertijd de waarde van vijftig dragen." [Sahih Muslim 163]

In de Quran vertelt Allah aan de moslims om hun gebeden te bidden op de vaste tijden. De namen van deze vijf gebeden staan niet in de Quran, deze zijn door de Profeet (ﷺ) overgeleverd.

Er is een verschil tussen het niet bidden en het verlaten van het gebed. Bij het verlaten hebben we het over iemand die sommige van de vijf verplichte gebeden niet bidt, vaak uit luiheid, vermoeidheid of een gebrek aan interesse.

Ook het verlaten van het gebed is volgens de juiste mening een daad van ongeloof. Een moslim dient de vijf dagelijkse gebeden dus aan te houden om geloof te blijven bezitten.

Inhoud
  1. Tips bij het beginnen met bidden
  2. Geldige excuses om niet te bidden
  3. De geleerden over het niet bidden van het gebed

Tips bij het beginnen met bidden

In Islam is het iedereen die volwassen is bevolen om te bidden. De vijf dagelijkse gebeden vormen een consistente routine voor een moslim.

Het is belangrijk om het doel van de vijf gebeden te kennen, omdat het meer is dan alleen een verplichting. Het is ook een manier om een verbinding te zoeken met Allah.

In het Arabisch betekent Salaah 'verbinding'. Het is een manier om te communiceren met Allah. De vijf dagelijkse gebeden vormen een belangrijk onderdeel van het leven van een moslim.

Opbouwen van liefde voor het gebed

Het is een van de belangrijke factoren om het gebed te behouden om liefde voor het gebed op te bouwen. Dit kan gedaan worden door te begrijpen waarom Allah aanbeden dient te worden.

Tawheed is een belangrijke basis voor het behouden van het gebed. Dit concept omvat de eenheid van Allah in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en recht om aanbeden te worden.

Wanneer men begrijpt wie Allah is en waarom Hij als enige verdient aanbeden te worden, wordt het gemakkelijker om naar het gebed te neigen.

Bij families die de Islam willen praktiseren, is een gebrek aan liefde voor het gebed een welbekend probleem. Kinderen in deze families krijgen op jonge leeftijd vaak de verkeerde manier van het gebed mee, met veel geschreeuw en straf. Dit kan later leiden tot afkeer van het gebed in plaats van liefde.

Allah is tevreden met de moslim die zich naar Hem wendt en de vijf dagelijkse gebeden zijn een belangrijk onderdeel daarvan.

Geldige excuses om niet te bidden

Als volwassen moslim zijn er geen geldige excuses om het gebed niet te verrichten, omdat deze excuses niet zijn gegeven.

Er zijn echter groepen mensen die niet verplicht zijn om te bidden: kinderen, geestelijk beperkte personen en mensen die in coma zijn. Hun daden worden niet opgeschreven.

Chronisch zieke mensen zijn ook verplicht om het gebed te verrichten. Als je fysieke beperkingen hebt waardoor je de handelingen van het gebed niet kunt uitvoeren, ben je verplicht om het gebed zittend te verrichten. Als je dat niet kunt, ben je verplicht om het gebed liggend te verrichten.

Iedere persoon zal door Allah ondervraagd worden. Als een persoon het gebed over een langere periode niet heeft gebeden zonder geldig excuus, zal daar een straf op staan, tenzij er verandering in komt.

De geleerden over verlaten van het gebed

Verschillende geleerden hebben zich uitgesproken over deze kwestie en er zijn verschillende oordelen uitgevaardigd over mensen die het gebed niet bidden.

De hedendaagse geleerden zijn van mening dat het niet bidden van het gebed slechts een grote zonde is en dat de moslim het gebed alleen maar hoeft te erkennen om een moslim te blijven. Deze mening is in tegenstelling tot de mening van de vrome voorgangers van Islam.

De eerste geleerden van Islam geloven dat het niet bidden van het gebed een daad van ongeloof is. Dit zijn de vrome voorgangers van Islam die de Profeet heeft geprezen.

De Profeet (ﷺ) zei: "Tussen een man en afgoderij/ongeloof is het verlaten van het gebed." [Sahih Muslim 82]

De madhabs over het niet bidden van het gebed

Imam Shafi'i zei: "Wie het gebed na de vastgestelde tijd verlaat zonder geldig excuus, zal gevraagd worden om berouw te tonen voor hun ongeloof." [Muzani gaf als commentaar: "Het verlaten van het gebed is verlaten van het geloof"] [Mukhtasar pagina 53 van Muzani]

Ibn Habib (prominente geleerde van Maliki madhab) zei: "Wie het gebed niet bidt of er nalatig in is (soms niet bidden), is een ongelovige. Dit komt door de woorden van de Profeet (ﷺ) toen hij zei: "Tussen een persoon en afgoderij/ongeloof is het verlaten van het gebed." Degene die de verplichting van het gebed erkent maar het niet bidt, krijgt (in Dar al-Islam) de doodstraf. Dit is hetzelfde als degene die het gebed na de vastgestelde tijd verlaat." [Al-Nawadir wa Ziyadat pagina 150 van Ibn Abi Zayd al-Qayrawani]

Imam Ahmad zei: "Wie niet bidt is ongelovig." [Al-Jami' Al-Khallal 1377]

Consensus over het niet bidden

Ayyub as-Sikhtiyani zei: "Verlaten van het gebed is ongeloof, en er bestaat hier geen meningsverschil over." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 2/935]

Ishaaq ibn Rahawayh zei: "Het verlaten van het gebed is ongeloof. Dit is de visie van de Sahaba totaan mijn tijd. Dat wie het gebed zonder geldig excuus na de vastgestelde tijd verlaat, hij een ongelovige is." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 2/295]

Ibn Nasr al-Maruzi zei: "De Sahaba zijn het unaniem over eens, dat het niet bidden van het gebed ongeloof is." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 977]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen