Verlaten van het gebed in Islam

Allah heeft de moslims bevolen de vijf dagelijkse gebeden te bidden. Het behoort tot de vijf pilaren van Islam. Wanneer een persoon een van de vijf verplichte gebeden verlaat, dan is dat iets groots.

Er zijn verschillende meningen over wat het effect is als een persoon het gebed verlaat.

De verschillende meningen:
  1. "Het is haram om een gebed te verlaten"
  2. "Het is afgeraden om een gebed te verlaten"
  3. "Het is ongeloof om een gebed te ontkennen, maar niet bij het verlaten ervan"
  4. "Het is ongeloof als een persoon het gebed buiten de vastgestelde tijd niet bid"

De correcte mening wat betreft het verlaten van het gebed, is dat het ongeloof is. Zelfs al mocht iemand het gebed erkennen. Wanneer het gebed expres buiten de vastgestelde tijd niet wordt gebeden, dan is dat ongeloof. En dat is volgens de overeenstemming van de metgezellen, tabi'een en atba tabi'een (Salaf Saliheen).

Voorkomen het gebed te verlaten

In Islam is het iedereen die volwassenheid heeft bereikt bevolen te bidden. De vijf dagelijkse gebeden vormen een consistente routine voor een moslim.

Nou is het belangrijk om het doel van de vijf gebeden te kennen, omdat het meer dan alleen een verplichting is. Het is namelijk ook een connectie die met Allah wordt gezocht.

Salaah betekent in het Arabisch: 'connectie'. Het is een mogelijkheid om met Allah te communiceren. De vijf dagelijkse gebeden vormen een belangrijk onderdeel in een moslim's leven.

Opbouwen van liefde voor het gebed

Het is een van de bouwstenen om het gebed aan te houden. Men kan deze liefde opbouwen door allereerst te weten waarom Allah aanbeden dient te worden.

Tawheed is een grote fundament voor het behouden van het gebed. Dat concept omvat de Eenheid van Allah in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en recht om aanbeden te worden.

Wanneer men weet wie Allah is en waarom Hij als Enige verdient aanbeden te worden, wordt het makkelijker om naar het gebed te neigen.

Bij families die de Islam willen praktiseren, ontbreekt de aanlering om het gebed lief te hebben. Kinderen in die families krijgen op jonge leeftijd de verkeerde manier mee. En dat vanwege veel geschreeuw en straf. Op latere leeftijd geeft dat het kind geen liefde voor het gebed, maar eerder wat afkeer.

Allah is tevreden met de moslim die zich naar Hem wilt keren. En daar zijn de vijf dagelijkse gebeden een belangrijk onderdeel van.

Geldige excuses om niet te bidden

Er zijn verschillende excuses om niet te bidden in Islam. Die excuses zijn best weinig in vergelijking tot de andere plichten. Zo zien we dat het gebed een ontzettend belangrijk onderdeel is in Islam.

Elke volwassene moslim is verplicht het gebed te verrichten. Kinderen en geestelijke beperkten zijn niet verplicht.

1. Vergeten te bidden

Het is een excuus voor de moslim als hij uit vergeetachtigheid een gebed niet heeft gebeden. Het is aan de moslim om dan dat gebed in te halen zodra hij het weer herinnert.

De Profeet (ﷺ) zei: “Wie een gebed vergeet, laat hem het bidden zodra hij het zich herinnert." [Sahih Bukhari 597]

2. Verslapen

Het verslapen gebeurt weleens bij een van de vijf dagelijkse gebeden. De moslim is hiervoor geëxcuseerd en dient het in te halen zodra hij wakker is.

De Profeet (ﷺ) zei: “Wie zich voor een gebed heeft verslapen moet het inhalen.” [Sahih Muslim 684d]

Salaf Saliheen over verlaten van het gebed

Er zijn verschillende uitspraken wat betreft degene die het gebed niet bidt. De Islam is er duidelijk over. De overleveringen duiden aan dat het verlaten van het gebed ongeloof is.

De Profeet (ﷺ) zei: "Tussen een man en afgoderij/ongeloof is het verlaten van het gebed." [Sahih Muslim 82]

Naast de overlevering van de Profeet (ﷺ), krijgen we nog meer duidelijkheid van de vrome voorgangers. Zij gaan dieper in op deze zaak en zeggen zelfs dat hier geen meningsverschil in bestaat.

Imam Shafi'i zei: "Wie het gebed na de vastgestelde tijd, zonder geldig excuus verlaat, zal gevraagd worden om berouw te tonen van zijn ongeloof. [Muzani gaf als commentaar: 'Het verlaten van het gebed is verlaten van het geloof']" [Mukhtasar pagina 53 van Muzani]

Ibn Habib (student van Imam Malik) zei: "De metgezellen van Malik geloven dat als een persoon niet bidt, hij een ongelovige is. Het geslachte vlees van diegene is voor een moslim dan niet toegestaan om van te eten." [Al-Muntaqi min Sharh al-Muwatta 3/22]

Imam Ahmad zei: "Wie niet bidt, is ongelovig." [Al-Jami' Al-Khallal 1377]

Consensus over verlaten van het gebed

Ayyub as-Sikhtiyani zei: "Verlaten van het gebed is ongeloof, en er bestaat daar geen meningsverschil over." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 2/935]

Ishaaq ibn Rahawayh zei: "Het verlaten van het gebed is ongeloof. Dit is de visie van de Sahaba totaan mijn tijd. Dat wie het gebed zonder geldig excuus na de vastgestelde tijd verlaat, hij een ongelovige is." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 2/295]

Ibn Nasr al-Maruzi zei: "De Sahaba zijn het unaniem over eens, dat het niet bidden van het gebed ongeloof is." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 977]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Mijn vraag stellen