Niet bidden in Islam

Is het toegestaan om het gebed niet te bidden? Dat is een vraag wat velen zich afvragen. Hier zijn ook verschillende meningen onder verdeeld.

De verschillende meningen:
  1. "Het is haram om niet te bidden."
  2. "Het is afgeraden om niet te bidden."
  3. "Het is slechts ongeloof om de verplichting van het gebed te ontkennen."
  4. "Het is ongeloof als een persoon niet bidt."

De correcte mening wat betreft het niet bidden van het gebed, is dat het ongeloof is. Dit is de mening van de metgezellen van de Profeet (ﷺ).

Het gebed behoort tot een van de vijf pilaren van Islam. Het onderhouden hiervan betekent dus dat men deze pilaar praktiseert. De vijf pilaren dienen gepraktiseerd te worden om moslim te kunnen blijven.

In een lange Hadith zien we terug wanneer en hoe deze vijf dagelijkse gebeden waren gevestigd. De Profeet (ﷺ) ging op hemelvaart toen de verplichting van de vijf dagelijkse gebeden werden opgesteld. Het waren er eerst vijftig, maar de Ummah zou dat niet aankunnen waardoor het gereduceerd werd. Het werden er uiteindelijk vijf gebeden.

De Profeet (ﷺ) zei: "Allah legde mijn Ummah uiteindelijk vijf gebeden op, die tegelijkertijd de waarde van vijftig hebben." [Sahih Muslim 163]

In de Quran vertelt Allah de moslims om hun gebeden op de vaste tijden te onderhouden. De namen van deze vijf gebeden staan niet in de Quran. Deze namen zijn door de Profeet (ﷺ) overgeleverd.

Er is een verschil tussen het niet bidden en het verlaten van het gebed. Bij het verlaten spreken we over de persoon die sommigen van de vijf verplichte gebeden niet bidt. Dat gebeurt vaak uit laksheid, moeheid of een gebrek aan interesse.

Tips bij het beginnen met bidden

In Islam is het iedereen die volwassenheid heeft bereikt bevolen te bidden. De vijf dagelijkse gebeden vormen een consistente routine voor een moslim.

Nou is het belangrijk om het doel van de vijf gebeden te kennen, omdat het meer dan alleen een verplichting is. Het is namelijk ook een connectie die met Allah wordt gezocht.

Salaah betekent in het Arabisch: 'connectie'. Het is een mogelijkheid om met Allah te communiceren. De vijf dagelijkse gebeden vormen een belangrijk onderdeel in een moslim's leven.

Opbouwen van liefde voor het gebed

Het is een van de bouwstenen om het gebed aan te houden. Men kan deze liefde opbouwen door allereerst te weten waarom Allah aanbeden dient te worden.

Tawheed is een grote fundament voor het behouden van het gebed. Dat concept omvat de Eenheid van Allah in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en recht om aanbeden te worden.

Wanneer men weet wie Allah is en waarom Hij als Enige verdient aanbeden te worden, wordt het makkelijker om naar het gebed te neigen.

Bij families die de Islam willen praktiseren, ontbreekt de aanlering om het gebed lief te hebben. Kinderen in die families krijgen op jonge leeftijd de verkeerde manier mee. En dat vanwege veel geschreeuw en straf. Op latere leeftijd geeft dat het kind geen liefde voor het gebed, maar eerder wat afkeer.

Allah is tevreden met de moslim die zich naar Hem wilt keren. En daar zijn de vijf dagelijkse gebeden een belangrijk onderdeel van.

Geldige excuses om niet te bidden

Er zijn als volwassene moslim geen geldigde excuses om het gebed niet te verrichten. Dit komt omdat deze excuses niet zijn gegeven.

Zij die het gebed niet hoeven te bidden, zijn kinderen, geestelijk beperkte mensen en zij die in coma zijn. Hun daden worden niet opgeschreven.

Chronisch zieke mensen zijn ook verplicht het gebed te verrichten. Heb je lichamelijke beperkingen waardoor je de handelingen van het gebed niet kunt uitvoeren? Dan is je bevolen het gebed zittend te verrichten. Voor hen die dat niet kunnen is bevolen om liggend het gebed te verrichten.

Elk persoon zal worden ondervraagd door Allah. Heeft een persoon al die tijd het gebed niet gebeden zonder daar een geldig excuus voor te hebben, dan zal daar een straf op staan.

De geleerden over verlaten van het gebed

Verschillende geleerden hebben zich over deze kwestie uitgesproken. Er zijn verschillende oordelen uitgevaardigd over zij die het gebed niet bidden.

De hedendaagse geleerden zijn van mening dat het niet bidden van het gebed, slechts een grote zonde is. Zo geloven ze dat de moslim het gebed slechts dient te erkennen om moslim te blijven.

De eerste Islamitische geleerden van Islam geloven dat het niet bidden een daad van ongeloof is. Dit zijn de vrome voorgangers van Islam waar de Profeet over heeft geprezen.

De Profeet (ﷺ) zei: "Tussen een man en afgoderij/ongeloof is het verlaten van het gebed." [Sahih Muslim 82]

De vrome voorgangers over het niet bidden van het gebed

Imam Shafi'i zei: "Wie het gebed na de vastgestelde tijd, zonder geldig excuus verlaat, zal gevraagd worden om berouw te tonen van zijn ongeloof. [Muzani gaf als commentaar: 'Het verlaten van het gebed is verlaten van het geloof']" [Mukhtasar pagina 53 van Muzani]

Ibn Habib (student van Imam Malik) zei: "De metgezellen van Malik geloven dat als een persoon niet bidt, hij een ongelovige is. Het geslachte vlees van diegene is voor een moslim dan niet toegestaan om van te eten." [Al-Muntaqi min Sharh al-Muwatta 3/22]

Imam Ahmad zei: "Wie niet bidt, is ongelovig." [Al-Jami' Al-Khallal 1377]

Consensus over het niet bidden

Ayyub as-Sikhtiyani zei: "Verlaten van het gebed is ongeloof, en er bestaat daar geen meningsverschil over." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 2/935]

Ishaaq ibn Rahawayh zei: "Het verlaten van het gebed is ongeloof. Dit is de visie van de Sahaba totaan mijn tijd. Dat wie het gebed zonder geldig excuus na de vastgestelde tijd verlaat, hij een ongelovige is." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 2/295]

Ibn Nasr al-Maruzi zei: "De Sahaba zijn het unaniem over eens, dat het niet bidden van het gebed ongeloof is." [Ta'dhim Qadr as-Salaat 977]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen