Wie is Allah?

Binnen de islam aanbidden moslims één God, ook wel gekend als Allah. Moslims gebruiken de Arabische benaming van God: Allah, maar zien geen probleem in het gebruiken van de term 'God'. Allah en God refereren dus naar hetzelfde in de islam.

Allah is De Schepper, Degene die alles en iedereen een begin heeft gegeven door het te creëren. Ook zorgt Hij voor het geven van een einde, bijvoorbeeld door dood of overlijdenis. Hij is tot alles in staat, en niets ontsnapt dus Zijn controle.

Heeft Allah een partner of iets waarmee Hij Zijn controle uitvoert? Binnen de islam heeft Allah niets of niemand nodig. Hij is dus één en heeft geen partners om te doen wat Hij wilt. Allah heeft geen kinderen, noch heeft Hij partners. Hij is perfect en heeft dus niemand nodig.

Allah heeft dus volledige controle en Hij is de enige god. Alles wat naast Hem wordt aanbeden is dus valsheid, omdat Hij de ware god is. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij, omdat Hij De Schepper is. Alles en iedereen is afhankelijk van Hem, en Hij is onafhankelijk.

De Eigenschappen van Allah

Allah is dus De Schepper van alles en iedereen. Er was geen moment waarin Allah niet heeft bestaan noch een moment waarin Allah zal eindigen. Hij heeft altijd bestaan en Hij heeft geen einde. Niets ging Hem vooraf, en alles kwam in bestaan door Hem.

In de islam wordt geloofd dat Allah boven is en Zich dus niet overal bevindt. Zijn Kennis en Macht reikt elke plek maar Hijzelf bevindt zich boven de hemelen.

Het geloof dat Allah boven is komt in overeenstemming met de natuurlijke aanleg. We kijken of wijzen de lucht in wanneer we refereren naar God. Ook het christendom en jodendom geloven dat God boven is.

Allah en de voorbeschikking

Binnen de islam is er een concept van voorbeschikking waar elke moslim in dient te geloven. Allah heeft namelijk al voorbeschikt wat er in het verleden is gebeurd, wat nu aan de gang is en wat er nog zal komen. Hij heeft dus kennis over zowel het verleden, heden en de toekomst. Kortom, niets ontsnapt Zijn kennis.

Zo wist Hij bijvoorbeeld al dat jij het besluit nam om op deze pagina te komen zodat je meer over Hem te weten kunt komen.

Allah heeft verschillende wezens gecreërd waaronder de mens en de jinn. Beiden hebben de optie van vrije wil gekregen. Zo hebben ze dus eigen controle over wat zij willen doen of geloven. De keuze ligt dus bij jou en ik, of we besluiten het goede te doen, of het slechte.

Hoe dan ook weet Allah dus al wat jij met je vrije wil zult doen. Het is dus niet het geval dat Hij pas te weten komt wat je zult doen wanneer je die keuze maakt.

Allah is Degene die wetgeeft

Binnen de islam heeft Allah verschillende wetten geopenbaard. De Quran wordt daardoor ook gezien als Het Wetboek van de moslims. Daarin staat bijvoorbeeld dat consumptie van alcohol verboden is verklaard voor moslims.

Moslims geloven in tegenstelling tot de Joden dat alleen God het recht heeft om wetten te maken. In het jodendom hebben rabbijnen de mogelijkheid om extra wetten te maken. Zo kunnen rabbijnen bepaalde wetten maken wat los staat van wat er in de Torah staat.

Allah bepaalt dus als enige wat toegestaan is en wat verboden is. Niemand heeft het recht om wetten te maken behalve Hij.

Alles zal terugkeren tot Allah

Moslims geloven dat alles en iedereen uiteindelijk terug zal moeten keren naar Allah. Bij de terugkeer zal Allah de mensen en jinn beoordelen op hun werken en daden. Dit zal het moment zijn waar Allah zal beslissen of iemand de bestraffing van de hel zal ontvangen of de beloning van het paradijs zal betreden.

Binnen de islam is er in tegenstelling tot het hindoeïsme en boeddhisme geen concept van reïncarnatie. Moslims geloven dat ze na hun dood terug zullen keren tot Allah om te worden beoordeeld op hun daden.

Het uiterlijk van Allah

Allah is Uniek in Zijn Eigenschappen, dat betekent dus ook in Zijn uiterlijk. Ja, Allah heeft een uiterlijk, en dit is bewezen uit de Quran en profetische overleveringen.

Is God dan zoals sommigen beschrijven "een man in de wolken"? Welnee, Allah is uniek, en niets lijkt dus op Hem. Hij is geen mens en Hij staat los van geslacht.

Doordat de Quran in het het Arabisch is geopenbaard, refereren moslims naar God als 'hij'. Dit komt omdat 'hij' als standaard referentie wordt gebruikt in de Arabische taal, maar dit geldt ook voor alle andere talen.

Allah beschrijft Zichzelf in de Quran met verschillende uiterlijke eigenschappen. Zo beschrijft Hij Zichzelf bijvoorbeeld met een Gezicht, Handen en Gedaante.

Binnen het Soennisme begrijpen moslims deze Eigenschappen als letterlijke eigenschappen maar wordt er wel aangegeven dat Hij met niets en niemand te vergelijken is. Net zoals God kan zien en horen, kunnen mensen dit ook, maar alleen op een hele andere niveau. Handen worden hier dus niet begrepen als handen zoals mensen die hebben.

Het is dus onmogelijk om Allah in te beelden en te weten hoe Zijn uiterlijke Eigenschappen er precies uitzien, want Hij is met niets en niemand te vergelijken. De hoedanigheid is ons dus onbekend.

De Namen van Allah

Moslims begrijpen de term 'Allah' niet als een van Zijn Namen. Dit wordt eerder begrepen als een titel.

Binnen de islam heeft Allah Zijn aanbidders unieke informatie gegeven waaronder informatie over Zijn Namen. Allah heeft 99 Namen, allemaal Uniek aan Hem alleen.

God, oftewel Allah; heeft door het verleden nooit Zijn Namen geopenbaard, behalve aan de volgers van de islam. islam is de laatste religie wat God heeft geopenbaard. Het is dus eigenlijk best speciaal dat de moslims extra informatie hebben gekregen over wie Allah is.

De Namen van Allah zijn geopenbaard in de Quran en profetische overleveringen (Hadith). Ze staan verspreid door de Quran en je komt het daardoor ook vaak tegen. De Namen die het meest voorkomen in de Quran zijn: Ar-Rahmaan (De Meest Barmhartige) en Ar-Rahiem (De Meest Genadevolle).

Wat wil Allah van ons?

In islam is de reden dat de mens is geschapen bekend gemaakt middels de Quran. Allah zegt namelijk dat Hij ons allen slechts voor een doel heeft geschapen, en dat is om Hem te aanbidden.

Moslims geloven dus dat het doel van dit leven is om Hem te aanbidden zoals Hij aanbeden wilt worden. Aanbidding van Allah gebeurt alleen door Zijn bevelen op te volgen. Zo zegt Hij bijvoorbeeld niemand anders te aanbidden behalve Hem, en dit de fundament van islam.

De Eenheid van Allah, oftewel Tawheed, is waar moslims zich aan dienen te houden. Zo mogen zij Hem geen partners toekennen door een ander te aanbidden, een ander Allah's rechten te geven of een ander als god te zien naast Hem.

Allah wil dus dat je alleen Hem aanbidt. De fundamentele aanbidding van Allah bestaat uit drie onderdelen, namelijk: geloof, daden en uitspraak.

Geloof:
 • Geloof in Allah
 • Geloof in de engelen
 • Geloof in de boeken
 • Geloof in de boodschappers
 • Geloof in de Dag der Opstanding
 • Geloof in het Lot
Daden en uitspraak:
 • Handelen naar de betekenis van de Shahada en dit uitspreken
 • Verrichten van de vijf dagelijkse gebeden
 • Uitgeven van Zakaat
 • Vasten van de Ramadan
 • Uitvoeren van Hajj

Kortom, een moslim is iemand die gelooft in de zes pilaren van geloof, de vijf pilaren van islam uitvoert en Zijn Eenheid behoudt door Hem geen partners toe te kennen.

Voor de persoon die geïnteresseerd is in de islam en denkt te willen bekeren, is vereist dat hij weet wie Allah is, gelooft in de zes pilaren van geloof en Zijn Eenheid niet tegengaat in daad, geloof of uitspraak. Uiteindelijk spreekt hij de Shahada uit om zich te bekeren.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen