De Fitrah over waar Allah is

Wanneer we naar God referreren, wijzen of kijken we meteen naar boven. Allah is de Allerhoogste (Al-A'laa). We hebben allemaal de Fitrah gekregen. Die refereert onbewust naar boven als we aan Allah denken.

De religies: Christendom, Jodendom en Islam, zijn het erover eens dat God boven Zijn creatie is. Er zijn ook anderen zonder religie die geloven dat God boven moet zijn, en dat Hij los staat van Zijn schepping.

Waar Allah niet is:
  1. Overal
  2. Nergens
  3. Beneden

De Jahmiyyah en het Ash'arisme geloven dat Allah niet letterlijk boven is. Het begrip van de Soennieten in deze kwestie is dat Allah letterlijk boven is omdat Hij Zichzelf op die wijze heeft beschreven. Daarnaast zijn er verschillende overleveringen die aanduiden dat Hij boven is.

Allah is niet beperkt, en Hij heeft de controle over Zijn creatie. De regels van creatie gelden niet voor Hem. Hij is niet in Zijn creatie, omdat het niet bij Zijn Majesteit past.

De Quran over waar Allah is

Allah heeft duidelijk gemaakt waar Hij is. In verschillende plekken binnen de Quran zien we waar Allah Zichzelf mee heeft beschreven. De kwestie van waar Hij is valt onder een van Zijn Eigenschappen.

Of voelt u zich zeker dat Hij die boven is, geen storm van stenen tegen u zal zenden? Dan zou je weten hoe [ernstig] Mijn waarschuwing was.
[67:17 Quran]

Voorwaar, jouw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en zich daarna op de Troon vestigde.
[7:54 Quran]

Ze vrezen hun Heer boven hen, en ze doen wat hen is opgedragen.
[16:50 Quran]

En zo zijn er nog vele andere verzen die beschrijven waar Allah is. Het wordt ons duidelijk gemaakt dat Hij niet overal is, noch Zich nergens bevindt. De Salaf Saliheen geven daar verdere uitbreiding op

De Sunnah over waar Allah is

We krijgen in de Ahadith te zien dat de Profeet (ﷺ) beschrijft waar Allah is. De Ahadith hierover zijn veel, dus hieronder geven we je enkele overleveringen waarin duidelijk staat beschreven waar Allah is.

De Profeet (ﷺ) zei: "De barmhartige zal genade getoond worden door de Barmhartige. Wees genadig jegens degenen op aarde en Degene boven de hemelen zal genade met je hebben.” [Sunan al-Tirmidhī 1924 (Sahih)]

de Profeet vroeg een vrouwelijke slavin: "Waar is Allah?" Ze zei: "Boven de hemel." De Profeet vroeg: "Wie ben ik?" Ze zei: "U bent de Boodschapper van Allah." De Profeet zei: "Bevrijd haar, want ze is een gelovige." [Sahih Muslim 537]

De Salaf Saliheen over waar Allah is

De vrome voorgangers van Islam hebben duidelijkheid gegeven over waar Allah is. Dat is volgens het correcte begrip over de verzen en Ahadith omtrent deze zaak.

Hieronder vind je verschillende uitspraken van Islamitische geleerden, die elke moslim als referentie dient te nemen bij deze zaak. Zij begrijpen het beter dan de latere geleerden, en leveren op de correcte wijze over waar Allah is.

Imam Malik zei: "Allah is boven Zijn Troon, en Zijn Kennis is overal." [Masail Abu Dawud pagina 263]

'Abdullah ibn Mubarak zei: "Allah is boven de zevende hemel, boven Zijn Troon, en we zeggen niet zoals de Jahmiyyah zeggen: 'Hij is hier op aarde.'" [Ar-Radd 'Alal Jahmiyyah pagina 50 van Daarimie]

Yazid ibn Harun zei: "Iedereen die 'Allah herrees boven Zijn Troon' anders dan een leek begrijpt, is een Jahmi (volger van Jahmiyyah sekte)." [Khalq Af'aal Al 'Ibaad pagina 36 van Bukhari]

Al-Muzani zei: "Allah is Hoog, boven Zijn Troon in Zijne Majesteit, met Zijn Essentie. En Hij is dichtbij Zijn schepping met Zijn Kennis. Zijn Kennis omvat alle zaken, en de Qadr heeft Hij afgedwongen. [En Hij is de Vrijgevige, de Vergevingsgezinde], [en] "Hij kent het bedrog van de ogen en alles wat de borsten verbergen." (Gafir 40:19) [Sharh As-Sunnah pagina 79-82 van Al-Muzani]

Abu 'Eesa Al-Tirmidhi zei: "Allah's Kennis, Zijn Vermogen en Zijn soevereiniteit is overal, en Hij zit op de Troon zoals Hij Zichzelf beschreef." [al-Jāmi' al-Kabir 5/327 van Tirmidhi]

Daarimie zei: "En de moslims zijn het erover eens dat Allah boven Zijn Troon, boven Zijn hemelen is." [Ar-Rad Ala Al-Jahmiyyah pagina 39 van Daarimie]

Ibn Abi Shaybah zei: "Hij (Allaah) is boven de hemelen en boven de Troon met Zijn Essentie, vrij van Zijn schepping, gescheiden van hen. Hij heeft Kennis van Zijn schepping, en niets kan Zijn Kennis ontsnappen." [Al-Arsh wama Ruwiyah Fihi pagina 291-292 van Ibn Abi Shaybah]

Abu Athari

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen