Engelen van Islam

Er zijn veel Engelen in de Islam waarvan de namen en exacte aantallen niet bekend zijn gemaakt door Allah. Het valt onder de zuilen van geloof om in de Engelen te geloven. Een persoon kan dus geen moslim zijn zonder hierin te geloven.

In dit artikel lees je de bekende namen en titels van Engelen in Islam. Ook lees je wat de rollen van deze Engelen zijn.

1. Jibril

De engel Jibril (ook bekend als Gabriel), staat bekend om de overlevering van revelatie. Deze Engel bracht openbaring aan verschillende Profeten, waaronder: 'Isaa (Jezus), Musa, Dawud en Mohammed.

Zeg (O Mohammed): "Wie een vijand van Gabriël is: voorwaar, hij heeft hem (de Koran) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allah, als een bevestiging van wat er vóór (geopenbaard) was, en als leiding en als een verheugende tijding voor de gelovigen.
[Surah Baqarah vers 97]

2. Mikail

Er wordt gezegd dat Engel Mikail verantwoordelijk is voor het sturen van regen en wind. Hier zijn de bewijzen nogal schaars in.

3. Israfil

De houder en blazer van de trompet is Engel Israfil. Hij zal tweemaal op de trompet blazen, waarop de Dag des Oordeels zal starten.

De Profeet (ﷺ) zei: "Hoe kan ik me op mijn gemak voelen terwijl de houder van de trompet (Israfil) het aan zijn lippen houdt, zijn hoofd omlaag en op het bevel wacht om erop te blazen?" De moslims zeiden toen: "Wat moeten we zeggen, oh Boodschapper van Allah?" De Profeet zei: "Zeg: Allah is genoeg voor ons en uitstekend is de Verzorger. We vertrouwen op Allah, onze Heer." [Sunan Tirmidhi 3243 (Hasan)]

4. Malik Al-Mawt

De engel die verantwoordelijk is voor het nemen van de ziel. Hij staat bekend met de titel: Malikul Mawt, ook wel bekend als de Engel des Doods.

De Engel des doods die over jullie beschikt, zal jullie zielen nemen. Dan zullen jullie tot jullie Heer gebracht worden.”
[32:11 Quran]

5. Haroet en Maroet

De twee engelen: Haroet en Maroet, staan bekend als de leraren van magie. Zij werden als test naar de mensheid gezonden. De twee Engelen waarschuwden de mensen om geen magie van ze te leren, maar dit gebeurde helaas nog steeds.

Zij onderwezen anderen magie, wat was neergezonden te Babel (Sawaad of het platteland van Irak) aan de twee Engelen Haroet en Maroet. Geen van beide (Engelen) gaven onderwezen, zonder dat zij zeiden: “Wij zijn slechts een beproeving (van Allah voor de mens), dus wees niet ongelovig.”
[2:102 Quran]

6. Malik

De Hel heeft verschillende Engelen die het bewaken. Het hoofd van die poortwachters is Engel Malik.

"Malik is de poortwachter van het Hellevuur." [Sahih Bukhari 1386]

7. Munkar en Nakir

De twee Engelen Munkar en Nakir zijn verantwoordelijk voor de ondervraging in het graf. Zij zullen de mensen naar drie zaken vragen, namelijk: "Wie is jouw Heer?", "Wat is jouw religie?" en "Wie is jouw Profeet?"

"De ondervragers van het graf zijn Munkar en Nakir." [Sunan Tirmidhi 1071]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen