Waar kinderen recht op hebben

Het hebben van kinderen is een van de grootste zegeningen die je kunt hebben. Maar ook kan het een grote uitdaging voor je zijn. Men wordt zowel in het goede als in het slechte getest. Onachtzaam omgaan met de rechten van een kind kan zwaar tegenwerken.

Allah heeft eenieder die met kinderen is begunstigd, een verantwoordelijkheid opgelegd. Ouders dienen bij hun kinderen verschillende taken en plichten na te komen.

Hieronder beschrijven we de verschillende rechten die kinderen over hun ouders hebben. Dit bevat niet de rechten van stiefkinderen, alhoewel enkelen hieronder dat wel zijn.

1. Liefde

Elk kind verdient de liefde die hij of zij verlangt en nodig heeft. Het krijgen van liefde is de grootste recht van een kind. De ouders die hun kinderen alles behalve liefde geven, schieten alsnog tekort in de opvoeding.

Allah beveelt eerlijke en goede omgang met iedereen. Kinderen zijn er niet van uitgesloten. islam beveelt goede omgang met buren, vrienden, familie, bedrijfpartners, natuur, dieren etc.

Een kind verdient de liefde zonder er iets voor te hoeven doen. Zo kun je dus niet met je kind afspreken dat als ze wat doen waar je trots op wordt, dat ze dan liefde ontvangen. Het ontvangen van liefde kent geen voorwaardes bij kinderen.

De plicht van ouders is om hun kinderen liefde te geven. Dit gaat ook gepaard met genadevolle omgang. Nergens is het bevolen je kind pas liefde te geven als ze je tevredenstellen. Het kind heeft recht op langdurige liefde.

Gedurende de kinderjaren leren ze veel dingen van hun omgeving. Ook nemen ze op hoe je met ze omgaat. Dit wordt automatisch een karakteristiek van het kind.

Geef je kinderen liefde? Dan worden ze liefdevol tegenover henzelf en anderen. Verwaarloos je het geven van liefde? Dan geeft het kind dit niet bij anderen en worden ze groffer van nature.

De Profeet (ﷺ) en zijn liefde tegenover kinderen

Anas ibn Malik heeft overgeleverd: "De Profeet greep zijn zoon Ibrahim vast, kuste hem en rook hem. [Sahih al-Bukhari 1303]

Abu Huraira heeft overgeleverd dat al-Aqra' ibn Habis zag dat de Profeet (ﷺ) zijn kleinzoon: Hasan, kuste. al-Aqra' ibn Habis zei toen: "Ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit een van hen gekust. Waarop Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: Hij die geen genade toont (naar zijn kinderen), zou geen genade aan hem worden getoond. [Sahih Muslim 2318a]

2. Respectvolle omgang

Het is in de islam opgedragen dat het kind de ouder gehoorzaamt en respecteert. Het respecteren van de kind is ook opgedragen, en zo ook met de gehele creatie. Respectvolle omgang is wat jezelf versterkt en anderen tot je toe trekt.

Laat een kind wat vallen in het huis? Probeer het kind dan niet schuldig te laten voelen. Vaak gebeurt dat namelijk niet opzettelijk, waardoor stemverheffing het kind afschrikt en daardoor het band verminderd.

Kinderen van alle leeftijden verdienen een vreedzame en vriendelijke omgang. Het is niet de bedoeling op je kind te schreeuwen, uit te schelden of neer te halen.

De Profeet (ﷺ) zei: "Hij die de jongeren niet genadig is, heeft niets met ons te maken (in gedrag)." [Sunan Tirmidhi 1920 (Classificatie: Hasan)]

3. Eerlijke omgang

Het gebeurt helaas nog vaak dat een ouder een specifieke kind meer liefheeft dan de ander. islam beveelt eerlijke omgang met beide kinderen. Haal je een cadeau voor een kind en laat je de ander hangen? Dan is dat geen eerlijke omgang.

Doe je best beide kinderen evenveel te geven. Kinderen verdienen namelijk jouw eerlijkheid en liefde. Door hier onachtzaam in te zijn, loop je het risico dat een kind later afkeer en woede zal opbouwen.

Kinderen hoeven zichzelf niet te bewijzen om eerlijke behandeling te krijgen. Helaas komt dit nog vaak voor. We maken het een wedstrijd tussen kinderen om onze liefde te ontvangen. En dat is niet van Islam.

De Profeet (ﷺ) zei: "Vrees Allah en behandel je kinderen eerlijk." [Sahih al-Bukhari 2587]

4. Goede onderwijs

Elk kind verdient een goede onderwijs. Dat houdt zowel Islamitisch als seculair in. Leer je kind bewust te zijn van de Islamitische regels. Van vroegs af aan is het aan te raden de Tawheed te onderwijzen. Dit vormt namelijk een sterke fundament in verdere onderwerpen.

Onderwijs je kind om in het land waar hij in leeft, later goed te kunnen functioneren. Geef hem of haar waardevolle informatie mee en sta het leerproces bij.

Wijs een respectvolle, zachtaardige en eerlijke leraar aan je kind toe. Dit is gunstig, omdat het kind hierdoor goede dingen van zijn of haar leraar oppikt.

De Profeet (ﷺ) zei: "Er is geen afgunst behalve in twee: een persoon aan wie Allah rijkdom heeft gegeven en hij geeft het op de juiste manier uit, en een persoon aan wie Allah wijsheid heeft gegeven (dwz religieuze kennis) en hij geeft zijn beslissingen dienovereenkomstig en leert het aan de anderen." [Sahih al-Bukhari 1409]

5. Veiligheid

Kinderen hebben recht op een plek van veiligheid. Dit betreft verschillende zaken. Denk hierbij ook aan veiligheid om: expresseren, gedachtes te hebben, te spreken etc.

Het huis dient te zorgen voor een veilige sfeer. Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Neem daarom je voorzorgsmaatregelen door bijvoorbeeld in een nette buurt te wonen, misbruikers van hun leven te verwijderen en ze te beschermen van incorrect gedrag.

De Profeet (ﷺ) zei: "Als de nacht valt (of als het avond is), stop dan met je kinderen om naar buiten te gaan (tijdelijk), want de duivels verspreiden zich op dat moment." [Sahih al-Bukhari 3280]

De Profeet (ﷺ) zei: "De man is de beschermer van zijn familie (vrouw en kinderen), en hij is verantwoordelijk voor degenen onder hem. De vrouw is de beschermer van het huis en van de kinderen." [Sahih al-Bukhari 7138]

6. Voeding

Het is een menselijk recht om van voeding te worden voorzien. Kinderen mogen hierdoor niet uitgehongerd raken. Het zal een grote onrecht zijn om ze met opzet uit te laten hongeren.

Er ligt voor de moslims een grote beloning voor het voeden van kinderen. Het wordt ook wel gezien als een vorm van Sadaqa (liefdadigheid).

Het uithongeren van een kind is niet van de Islam. Sterker nog, het valt bij opzet onder daden van oppressie en misbruik. En dat is een grote zonde.

De Profeet (ﷺ) zei: "Een arme vrouw kwam naar me toe samen met haar dochters. Ik heb haar drie dadels gegeven. Ze gaf elk van hen een dadel en toen nam ze een dadel en bracht die naar haar mond om die op te eten, maar haar dochters gaven uiting aan de wens om hem op te eten. Ze verdeelde toen de dadel die ze van plan was te eten tussen hen. Deze (vriendelijke) behandeling van haar maakte indruk op mij en ik noemde wat ze deed met Allah's Boodschapper (ﷺ). Daarop zei hij: Voorwaar, Allah heeft het Paradijs voor haar verzekerd vanwege (deze daad) van haar, of Hij heeft haar gered van het Hellevuur." [Sahih Muslim 2630]

7. Voorzien van benodigdheden

Door het leven van een kind zal hij of zij verschillende dingen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderdak, kleding, schoolspullen, boeken etc. En dan hebben we het niet over extra zaken, want die vallen buiten de noodzaak. Kinderen hebben het recht op de noodzakelijke behoeften.

Het onderhouden van een kind kan een grote uitdaging zijn. Soms dient men zelfs op te sparen om een benodigdheid te kunnen realiseren.

Kinderen zijn een amanah (een vertrouwen) die Allah je heeft gegeven. Spendeer daarom op hen, zodat zij een nobele opgroei krijgen en daardoor ook in je zullen vertrouwen.

Als de vader niet genoeg zou spenderen, kan de moeder altijd hiervoor invallen. Dit wordt gedaan met het advies van de volgende Hadith:

Hind bint 'Utba, de vrouw van Abu Sufyan, kwam naar de Boodschapper van Allah (ﷺ) en zei: "Abu Sufyan is een gierig persoon. Hij geeft mij en mijn kinderen niet voldoende onderhoud, maar (ik ben genoodzaakt) om zonder zijn medeweten van zijn geld (een deel ervan) te nemen. Ben ik zondig als ik dat doe?" Daarop zei Allah's Boodschapper (ﷺ): "Neem van zijn eigendom wat gebruikelijk is wat voor jou en je kinderen voldoende zal zijn." [Sahih Muslim 1714a]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen