Mag een vrouw reizen?

De Islam heeft vrouwen niet verboden op reis te gaan. Zo kan ze op vakantie naar het buitenland of haar familie bezoeken buiten haar stad.

Wel legt de Islam enkele voorwaarden aan de reis van de vrouw. Zo mag ze bijvoorbeeld alleen reizen als ze dit met haar mahram of echtgenoot doet.

Een mahram is elke mannelijke familielid waarmee het niet toegestaan is om mee te trouwen (vader, broer, oom etc).

Inhoud
  1. Reizen zonder mahram
  2. Reizen met groep
  3. Afstand van het reizen

Reizen zonder mahram

De moslima is niet toegestaan zonder haar mahram of echtgenoot te reizen. Hier zijn verschillende uitspraken over gedaan door geleerden.

Het is dus niet toegestaan buiten de stad of dorp te gaan zonder dat haar mahram hierbij aanwezig is. Dit is op basis van de verschillende overleveringen over de vrouw die niet zonder mahram mag reizen.

De Profeet (ﷺ) zei: "De vrouw mag niet op reis zonder een Mahram." [Sahih Muslim 1341a, Sahih Bukhari 1862]

Dit is de algemene regel: dat een vrouw niet zonder mahram mag reizen. De moslima kan dus niet in haar eentje de stad of dorp verlaten om op reis te gaan, zelfs als ze dit heeft gepland.

Volgens de correcte mening is er geen specifieke toegestane afstand waarin de vrouw zonder mahram mag reizen.

Reizen met een groep

Tegenwoordig worden er groepen gemaakt om op Hajj te gaan. Dit is een toegestane daad volgens onder andere de Shafi'i en Maliki madhab.

De twee madhabs stellen als condities dat dit slechts voor de verplichte Hajj geldt en dat de groepen uit vrouwen en vertrouwde personen dienen te bestaan.

Deze vorm van reizen geldt alleen bij het verrichten van Hajj als de vrouw voor het eerst gaat. Het is met deze manier dus niet mogelijk om voor een tweede keer te gaan.

Imam Tirmidhi zei: "En de mensen van kennis verschilden over de vrouw die geen mahram heeft of ze hajj kan verrichten. Zij gebruiken de vers: 'Voor wie er een weg naartoe kan vinden'. Dus zijn ze van mening dat wanneer ze geen mahram heeft, ze hiertoe niet in staat is (en daardoor niet verplicht is Hajj uit te voeren). Dit is volgens de uitspraak van Sufyan al-Thawri en de geleerden van Kufa. Sommige geleerden zeiden dat als de weg veilig is, ze met de mensen (in een groep) op Hajj kan gaan. Dit is het gezegde van Malik bin Anas en Al-Shafi'i." [Commentaar op Sunan Tirmidhi 1169]

De bewijsvoering die Imam Malik en Imam Shafi'i gebruiken is de overlevering van Umar ibn Al-Khattab. Hij stuurde de vrouwen van de Profeet (ﷺ) in een groep met twee vertrouwde metgezellen als begeleiders.

'Umar stond (tijdens zijn khaliefschap) de vrouwen van de Profeet (ﷺ) toe Hajj te verrichten en hij zond met hen 'Uthman bin 'Affan en 'Abdur-Rahman bin 'Awf als begeleiders. [Sahih al-Bukhari 1860]

Afstand van het reizen

Hoe ver mag de vrouw zonder mahram reizen? Hier zijn over het algemeen twee meningen over. Sommigen specificeerden verschillende afstanden, anderen deden dat niet.

  1. Je reist pas als je meer dan 80km overschrijdt
  2. Je reist pas bij een afstand die door de mensen als reizen wordt gezien

Mening 1: Je reist pas als je meer dan 80km overschrijdt

Zij die geloven dat dit een afstand van 80km is, gebruiken verschillende overleveringen. Het is een berekende afstand op basis van interpretatie. Deze mening is helaas niet sterk genoeg, omdat andere overleveringen deze interpretatie tegenspreken.

Ook gebruiken ze de overlevering van de vrouw die niet meer dan drie dagen zonder mahram mag reizen. Zij berekenen dat een persoon in drie dagen 80km te voet zou reizen.

Het probleem met dit argument is dat er andere overleveringen zijn, namelijk dat de vrouw ook geen twee, één of zelfs een halve dag alléén mag reizen.

2 dagen De Profeet (ﷺ) zei: "De vrouw mag geen afstand van twee dagen reizen zonder een Mahram." [Sahih al-Bukhari 1864]

1 dag De Profeet (ﷺ) zei: "Het is niet halal voor een vrouw die in Allah en de Laatste Dag gelooft om een afstand van één (gehele) dag te reizen zonder mahram." [Al-Muwatta Boek 54, Hadith 38]

0,5 dag De Profeet (ﷺ) zei: "Het is niet toegestaan voor een moslimvrouw om een nachtreis te maken, behalve wanneer er een Mahram bij haar is." [Sahih Muslim 1339a]

Mening 2: Je reist pas bij een afstand die door de mensen als reizen wordt gezien

Anderen zijn van mening dat de afstand niet relevant is, omdat dit niet is gespecificeerd, maar dat het meer om de gewoonte van de mensen gaat. Dit lijkt de correcte mening hierin te zijn.

Men spreekt tegenwoordig van het reizen zodra de stad of dorp wordt verlaten. Dit kan dus in kilometers verschillen afhankelijk van de plaats waar de moslima woont.

De algemene regel is dat een vrouw niet zonder mahram mag reizen. Omdat er geen specifieke afstand is overgeleverd, is het niet mogelijk zonder een mahram te reizen, zelfs al is dat voor een uur.

De Profeet (ﷺ) zei: "De vrouw mag niet op reis zonder een Mahram." [Sahih Muslim 1341a, Sahih Bukhari 1862]

Ishaq ibn Mansour vroeg: "Hoe lang reist een vrouw zonder mahram?" Ahmad ibn Hanbal antwoordde: "Ze reist niet, zelfs al is het voor een uur. Dat is volgens de hadith: 'De vrouw mag niet op reis zonder een Mahram'. En de Hadith: 'Een man mag niet alleen zijn met een vrouw behalve als ze vergezeld wordt door een Mahram'" [Masail al-Kawsaj 1375]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen