Waar ouders recht op hebben

De Islam spreekt over de rechten van ouders jegens hun kinderen. Het zijn van een ouder is een eerbare status. Door de opofferingen die worden gedaan, verdienen ouders verschillende rechten over hun kinderen.

In dit artikel bespreken we de biologische ouders en wat hun rechten in Islam zijn. Ook als ze de religie Islam in zijn totaliteit afwijzen.

De rechten die in dit artikel worden benoemd, gelden niet voor stiefouders, alhoewel het recht op respectvolle behandeling wel geldt. En respectvolle omgang geldt ook bij andere banden, zelfs je vrienden.

Het zijn van een ouder is zwaar en vraagt veel tijd en moeite van je. Het hebben van een recht houdt in dat je het verdiend. Ouders verdienen over het algemeen respect, gehoorzaamheid en dankbaarheid van hun kinderen.

Inhoud
  1. Gehoorzaamheid
  2. Respectvolle omgang
  3. Dankbaarheid
  4. Bezoek

1. Gehoorzaamheid

Ouders hebben het recht op gehoorzaamheid van hun kinderen. Het woordje gehoorzaamheid is in deze context best algemeen. Waar dient het kind gehoorzaam in te zijn? Zijn er excepties?

Kinderen dienen hun ouders in alle opzichte te gehoorzamen, behalve wanneer het kind erdoor wordt geschaad. Vraagt de ouder je om een beker te pakken? Dan dien je ze gehoorzaam te zijn. Vraagt de ouder je om je religie te minachten en te verminderen? Dan gehoorzaam je hen niet.

Het principe is dus dat ouders zaken van hun kinderen kunnen vragen die hen niet mag schaden. Het is dus niet mogelijk kinderen te vragen hun religie, welzijn, financiële toestand en gezondheid, op te geven. Dat zou zondig en onrechtvaardig zijn.

Als ouder ben je verantwoordelijk voor je kinderen. Het is niet de bedoeling hen tegen hun wil iets op te leggen en te verplichten.

Leg ze geen verplichtingen op wat ze in de basis niet verplicht zijn te doen. Op die manier bouw je een band met je kind, en zorg je ervoor dat ze geen wrok voor je ontwikkelen.

Het ongehoorzaam zijn van ouders is over het algemeen een grote zonde, zoals de onderstaande Hadith aangeeft.

De Profeet (ﷺ) zei: "(grote zondes zijn onder andere:) Iemand associëren met Allah, ongehoorzaamheid aan ouders, een persoon doden en valse uitspraken." [Sahih Muslim 88a]

2. Respectvolle omgang

Ouders hebben recht op een respectvolle omgang. Dat houdt in dat kinderen met goede woorden, attitude en overtuigingen moeten hebben jegens de ouders.

Het zijn van een ouder is een respectvolle positie. Wel dient die positie niet misbruikt te worden. Allah beveelt goede omgang voor iedereen.

En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan alleen Hem aanbidden, en dat jullie plichtsgetrouw (en gehoorzaam) zullen zijn jegens jullie ouders. En als één van hen of beiden in jouw aanwezigheid een hoge ouderdom bereiken, zeg dan niet "oeff" tegen hen. En snauw hen niet af (door jouw stem tegen hen te verheffen), maar spreek hen aan met respectvolle woorden.
[Surah Al-Israa vers 23]

3. Dankbaarheid

Ouders hebben veel moeten opofferen om je op te voeden. Vaak is dat veel van het materiële wat zij hebben moeten realiseren. Denk hierbij aan kleding, een huis, voeding etc. Dit zijn bovendien de rechten van het kind.

Allah beveelt kinderen hierdoor dankbaar te zijn wat ze voor je hebben moeten realiseren. En dit gaat om ouders die alles eraan hebben gedaan om jou groot te brengen.

Wees je ouders dankbaar
[Surah Luqmaan vers 14]

4. Bezoek

Ouders dienen bezocht te worden door hun kinderen. Dit gaat om ouders die hun kinderen geen schade berokkenen en het beste voor hen willen.

In Islam is het bezoeken van de ouders een goede daad. Het wordt sterk aanbevolen. Islam bevat het concept van 'Silatul Rahim', wat het behouden van familiebanden inhoudt. Elk kind is daarom bevolen de familiebanden te onderhouden.

Het behouden van de familiebanden is vergemakkelijkt. Je kunt het tegenwoordig doen zonder fysiek te bezoeken. Tuurlijk zou dat wel beter zijn, maar als dat niet mogelijk is, dan zijn er alternatieven.

Onderstaande Hadith duidt aan dat het een grote zonde is om familiebanden te verbreken. Dat is natuurlijk de algemene regel. Dit houdt naast de banden met ouders ook anderen (oma, opa, ooms, tantes etc.) in.

De Profeet (ﷺ) zei: "Hij die de familiebanden verbreekt, zal het paradijs niet binnentreden." [Sahih Muslim 2556b]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen