Familiebanden verbreken islam | Fitrah Tawheed

Familiebanden in islam

Het concept van familiebanden is een belangrijk onderwerp in Islam. Moslims dienen hier dus voorzichtig mee om te gaan en te onderhouden. Het is niet mogelijk om familiebanden te verbreken wanneer hier geen geldige reden voor is.

Het kan zo zijn dat de banden met je vader of moeder slecht zijn. Dan kun je al snel denken om die banden te willen verbreken. Dit is pas mogelijk wanneer de redenen geldig zijn.

In de islam is het over het algemeen een grote zonde om familiebanden te verbreken. Dit geldt voor elk familelid, waaronder bijvoorbeeld: grootouders, ooms en tantes, ouders, kinderen, broers, zussen etc.

Een van de belangrijkste doelen waarmee de Profeet (ﷺ) is gekomen is het behouden van de familiebanden. Dit werd samengenoemd met Tawheed en verwerping van afgoden.

De Profeet (ﷺ) zei: "Ik ben gezonden om de familiebanden te behouden, de afgoden te verwerpen en om tot de Eenheid van Allah uit te nodigen." [Sahih Muslim 832]

Wanneer familiebanden verbroken kunnen worden

Het is in de islam niet de bedoeling dat je familiebanden verbreekt, maar er zijn uitzonderingen. Allah wil namelijk niet dat je komt te lijden onder je familie en je gezondheid risico loopt.

Er zijn gevallen waarbij het beter is om bepaalde banden te verbreken als dit nodig is. Denk bijvoorbeeld aan slechte ouders die een dreiging vormen op je leven. Islam tolereert geen fysieke misbruik, de persoon is gerechtvaardigd uit zo een situatie te ontsnappen.

De islam biedt ook de mogelijkheid bepaalde banden te verbreken als zij je hebben getraumatiseerd. Bepaalde trauma's zijn gewoonweg te groot waardoor een persoon de boosdoener niet kan accepteren. Denk bijvoorbeeld aan hevige emotionele, verbale of seksuele misbruik.

Sommige mensen verdienen geen permanente toegang, ookal zijn ze je ouders, grootouders of kinderen. De islam is gekomen met grenzen om de mensen te beschermen van misbruik en onrecht. Grote onrecht is onacceptabel in islam.

Voorbeelden van grote onrecht:
  1. Een ouder die zijn kind de dood, "was je maar niet geboren" of "Allah zal je nooit paradijs doen binnentreden" zegt en vreselijke onrechtvaardige beschuldigingen maakt
  2. Een familielid die je dreigt en manipuleert voor financiële voordeel
  3. Schoonfamilie die je onrechtvaardig opzet tegen je partner en die haat en jaloezie verspreiden
  4. Een familielid die je seksueel misbruikt heeft of fysiek mishandeld heeft
  5. Een ouder die je je rechten heeft ontnomen en je emotioneel heeft verlaten

Familiebanden verbreken zonder geldige reden

Het is niet toegestaan om familiebanden te verbreken zonder daar een geldige reden voor te hebben. Er zijn nogal wat ongeldige redenen die mensen gebruiken om familiebanden te verbreken.

Ongeldige redenen om familiebanden te verbreken
  1. Omdat je te druk bent met een carriére
  2. Omdat je geen financiële steun krijgt
  3. Omdat je niet elke dag gebeld wordt
  4. Omdat je een milde ruzie hebt met je familielid
  5. Omdat je familielid je verbaal pijnigt met opmerkingen over islam

En degenen die het verbond met Allah verbreken, na zijn totstandkoming, en datgene wat Allah bevolen heeft te verenigen geweld aandoen en verderf zaaien in het land, op hen is de vloek en voor hen is er een slechte verblijfplaats.
[13:25 Quran]

Degenen die het verbond met Allah verbreken na de bekrachtiging ervan, en die verbreken wat Allāh bevolen heeft om te verbinden en die verderf op aarde zaaien. Zij zijn degenen die de verliezers zijn.
[2:27 Quran]

De Profeet (ﷺ) zei: "De persoon die de familiebanden verbreekt, zal het Paradijs niet binnengaan." [Sahih al-Bukhari 5984]

Het onrechtvaardig verbreken van familiebanden is dus een grote misdaad in islam. Het kan erop resulteren dat je het hellevuur zult betreden. Dit is dus een kwalijke zaak.

Ongelovige familielid die islam beledigt

Het is niet toegestaan om de contact te verbreken om de reden dat een familielid de islam beledigt. Dit is namelijk iets waar velen onder de Sahaba direct mee te maken kregen na hun bekering. Hun ouders en andere familieleden zouden de islam beledigen omdat zij dit niet wilden accepteren.

Nergens staat dat het geldig of mogelijk zou zijn om de contacten met zo een familielid te verbreken.

Abu Hurayrah zei: "Mijn moeder was een polytheïst en ik nodigde haar uit om de islam te accepteren. Eens, toen ik haar uitnodigde, zei ze iets [onaangenaams] over de Profeet (vrede zij met hem), wat ik niet leuk vond. Ik ging huilend naar Rasulullah (ﷺ) en zei: 'O Rasulullah! Ik nodig mijn moeder uit om de islam te accepteren en ze weigert altijd. Vandaag heb ik haar uitgenodigd en ze zei iets onaangenaams over u. Vraag Allah om mijn moeder te leiden.' De Profeet (ﷺ) zei toen: 'O Allah, leid Abu Hurayrah's moeder.' Ik ging weg, blij met de smeekbede van de Profeet (ﷺ). Toen ik naar huis ging en naar de deur liep, was deze op slot. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: 'Abu Hurayrah, een momentje.' Ik hoorde het geluid van water. Ze nam een bad, trok haar kleding aan en bedekte haar haar. Ze opende de deur en zei: 'O Abu Hurayrah, Esh-hedoe an-laa ilaha illa Allah wa esh-hedoe ennaa Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.' Ik ging terug naar de Profeet (ﷺ), huilend van vreugde.' Ik zei toen: 'O Rasulullah! Wees verheugd, want Allah heeft uw smeekbede verhoord en mijn moeder geleid.' De Profeet (ﷺ) prees Allah, verheerlijkte Hem en sprak enkele goede woorden. Ik zei: 'O Rasulullah! Vraag Allah dat Hij mijn moeder en mij geliefd maakt bij de gelovigen en dat Hij de gelovigen geliefd maakt bij ons.' De Profeet (ﷺ) deed deze smeekbede. Na die gebeurtenis was er geen gelovige geboren die van mij hoorde en mij zag, behalve dat hij van mij hield.'" [Sahih Muslim 2491]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen