Wanneer zijn ouders slecht?

Ouders hebben een enorme verantwoordelijkheid in Islam. Hun taak is om hun kinderen volgens de beste manier op te voeden. De rechten van kinderen dienen daarom vervuld te worden, zonder dat daar een breuk of gebrek in zit.

Helaas is niet elke ouder in staat hun kinderen goed te behandelen. Er zijn zo bijvoorbeeld ouders die kinderen misbruiken, fysiek mishandelen of mentaal manipuleren.

De Islam is een religie dat staat voor zuiverheid en rechtvaardigheid. Kinderen die in een omgeving opgroeien waarbij mishandeling en misdaad wordt gepleegd, zullen daar op latere leeftijd grote moeite mee ervaren.

Maar wanneer is een ouders écht slecht? Zijn ze dat al wanneer ze je op enkele momenten pijn doen of negatief kunnen zijn? Of is dat wanneer ze een directe en langdurige invloed op jouw veiligheid, welzijn en gezondheid hebben?

Slechte ouders zijn zij die hun kinderen misbruiken, mishandelen, vernederen, negeren etc. Kortgezegd zijn slechte ouders dus misbruikers. Ze ontnemen jouw rechten als kind en zorgen ervoor dat jouw leven zuur is.

Status van slechte ouders bij Allah

Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen. Dit dient gedaan te worden door de rechten van het kind te vervullen. Helaas ontnemen en misbruiken ouders hun macht door kinderen verkeerd te behandelen. En het zijn deze type ouders die een slechte status bij Allah hebben.

Ouders die hun kinderen mishandelen, misbruiken of onderdrukken, zullen in deze of het volgende leven, een grote vernedering krijgen. Allah beveelt namelijk elke persoon om rechtvaardig met anderen om te gaan. Dat houdt in dat je niemand onderdrukt of misbruikt.

Zij die anderen onderdukken vallen onder de onderdrukkers. Er is geen verschil tussen deze type ouders en tirannen.

Ouders die hun kinderen verkeerd behandelen, zullen dus bestrafd worden. Allah versnelt soms de bestraffing door hun gezondheid, welzijn, veiligheid of eigendom te ontnemen.

Allah is Meest Rechtvaardig, en Hij zal ouders die hun kinderen verkeerd behandelen gaan bestraffen. Iedereen die anderen onrechtvaardig behandelt is en zal vernedert worden.

Wie goed doet, het is in hun eigen voordeel. En wie kwaad doet, het is tot hun eigen verlies. Jouw Heer is nooit onrechtvaardig jegens Zijn schepping.
[Surah Fussilat vers 46]

De Profeet (ﷺ) zei: "Allah de Almachtige zei: O mijn dienaren, ik heb onrecht voor Mijzelf verboden en ik heb het onder jullie verboden, dus onderdruk elkaar niet." [Sahih Muslim 2577]

Omgang met slechte ouders

Als kind is bevolen respectvol met je ouders om te gaan. Dat is de algemene regel. Geldt die regel ook wanneer ouders je slecht behandelen?

Het is oké om boos te worden nadat je onrecht is aangedaan. Dit is dus ook mogelijk bij je ouders. Niemand is perfect en weerhoud zichzelf van emoties. Sterker nog, dat werkt alleen maar tegen.

Vaak worden kinderen boos op hun vader of moeder nadat ze bijvoorbeeld zijn uitgescholden, geslagen, of genegeerd. Dat is een menselijke en normale reactie op zulke situaties. Het is alleen niet verstandig die boosheid te uiten door op ze te schreeuwen of uit te schelden.

Afstand nemen van slechte ouders

Merk je dat je gezondheid en welzijn achteruit gaat wanneer je bij je ouders bent? Dan kun je misschien overwegen om wat afstand te nemen.

De Islam staat niet voor oppressie en onderdrukking. Kinderen hebben het recht om veilig te voelen. Ontnemen je ouders het recht op veiligheid doordat ze je misbruiken, mishandelen of emtioneel/mentaal martelen, dan kun je afstand nemen en eventueel die banden verbreken.

Zo is het nemen van afstand niet toepasselijk als de nood daarvan afwezig is. Zoals dat je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om het probleem op te lossen. Bestaat die optie niet nadat je het hebt geprobeerd? Dan kun je afstand nemen om je welzijn en veiligheid te waarborgen.

Hulp vragen van familie en vrienden

Is het door een of andere reden niet mogelijk voor je om afstand te nemen? Dan is het gewenst om hulp te vragen. Bereik vrienden of familie die je kunnen helpen om van de situatie af te komen.

Anas ibn Malik overleverde: Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: "Help je broeder, of hij nu de onderdrukker of de onderdrukte is." Mensen vroegen toen, "O Allah's Boodschapper (ﷺ), het is goed om de onderdrukte te helpen, maar hoe helpen we de onderdrukker?" "De Profeet (ﷺ) zei: "Door te voorkomen dat hij anderen onderdrukt." [Sahih Bukhari 2444]

Probeer je situatie slechts met betrouwbare personen te delen. Het kan namelijk zo zijn dat de situatie escaleert doordat sommigen de informatie kunnen misbruiken. Zo kunnen ze het gebruiken om je neer te halen of om de handelingen van je ouders te valideren.

Verricht smeekbedes

Naast het vragen om hulp, is het aangeraden om smeekbedes te verrichten. Vraag Allah je uit de situatie te helpen en om je bij te staan. Allah is Meest Rechtvaardig. De smeekbede van een onderdrukte persoon is ontzettend krachtig.

De Profeet (ﷺ) zei: "Pas op voor de smeekbede van de onderdrukten, want er is geen sluier tussen hen en Allah." [Sahih Bukhari 4347]

Worden ouders geëxcuseerd voor hun gedrag?

Ouders hebben in de Islam een grote status in de familiekring. Helaas gaat niet elke ouder er goed mee om waardoor ze die goede status verliezen. De Islam geeft geen goede status aan mensen die anderen onderdrukken, kwaad of onrecht aandoen.

Het is een grote zonde om kinderen onrecht aan te doen. Kinderen krijgen hierdoor problemen op latere leeftijd. Ze ontwikkelen een depressie, verdriet, lage zelfvertrouwen en problemen met het vertrouwen van anderen.

Allah houdt niet van de onrechtplegers.
[3:140 Quran]

Ouders dienen dus verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden. Allah is genadevol en rechtvaardig, dus hij zal onderdrukte kinderen gerechtigheid schenken.

Wat zijn de gevolgen van ouders die hun kinderen slechte behandelen? Allah spreekt slecht over de onrechtplegers. Zulke ouders zullen bestraft worden met verschillende tegenslagen in de Dunya of met Hellevuur in het hiernamaals.

Kinderen verdienen hun rechten zonder daar voor te hoeven werken. Het hebben van kinderen is daarom een grote verantwoordelijkheid, omdat je ze hun rechten dient na te komen.

En denk niet dat Allah onbewust is van wat de onderdrukkers doen. Hij geeft ze alleen uitstel tot de dag dat de ogen vol afschuw zullen staren.
[14:42 Quran]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen