Wie zijn slechte ouders?

Sommige ouders zijn niet in staat hun kinderen op een respectvolle manier te behandelen. Zo misbruiken ze bijvoorbeeld hun kinderen seksueel, mentaal of fysiek, wat overigens leidt tot grote mentale problemen voor de slachtoffer.

Dus wanneer is een ouder slecht? Zijn ze al slecht wanneer ze bijvoorbeeld geen schoolspullen kopen voor hun kinderen, geen extra kleding voor ze halen of niet altijd de lekkerste maaltijden realiseren? Welnee, deze dingen vallen niet onder kwesties die een ouder slecht maken.

Slechte ouders zijn ouders die hun kinderen misbruiken, mishandelen, vernederen of negeren. Kortom, slechte ouders zijn misbruikers. Ze ontnemen de rechten van hun kinderen en maken het leven van hun kinderen zuur.

Inhoud
  1. Hoe ga je om met slechte ouders?
  2. Worden slechte ouders gestraft?

Hoe ga je om met slechte ouders?

Slechte ouders zuigen veel energie uit hun kinderen. Het kind voelt zich vaak vermoeid in de bijzijn van slechte ouders. Hierdoor kan het een hele uitdaging zijn om dagelijks met ze om te gaan.

Het is handig om te weten dat er hele goede manieren zijn om met een slechte ouder om te gaan. Deze technieken zorgen ervoor dat het kind burn-out, hoge stresslevels en vermoeidheid zal voorkomen of verlaten.

1. Contact minimaliseren

Vaak gebeurt het dat de kind automatisch de contact met zijn slechte ouder probeert te verminderen. Dit is een automatische strategie om potentiële schade zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

Het is een uitdaging om het contact met een slechte ouder te verminderen, want hem of haar zie je toch dagelijks? Het lijkt voor velen onvermijdelijk of onmogelijk om het contact blijven te minimaliseren.

Wanneer je merkt dat je gezondheid erop achteruitgaat, is het belangrijk dat je hier gehoor aan geeft en probeert jezelf te beschermen van verdere schade.

Geef korte antwoorden en probeer geen contact op te zoeken behalve bij noodgevallen. Woon je samen met deze ouder, dan probeer je je zo veel mogelijk bezig te houden met mensen die je waarderen en respecteren. Zoek contact met vrienden, andere familieleden of schoolgenoten.

Het minimaliseren van contact is bedoeld als een tijdelijke oplossing. Deze techniek is ineffectief op de lange duur, omdat het je dan zal vermoeien.

2. Bestudeer je slechte ouder

Je kunt potentiële problemen voorkomen door je ouder te bestuderen. Zoek bijvoorbeeld momenten waarin deze ouder het meest prikkelbaar is. Bij deze momenten wil je dan niet in de buurt zijn van deze ouder.

Misschien heeft je ouder psychologische problemen die het gedrag verergeren. Mocht dit het geval zijn, dan is het belangrijk om beeld te krijgen wat deze psychologische problemen zijn en wat deze ouder zal kunnen hebben als stoornis.

Veel ouders die slechte gedrag vertonen en hun kinderen disrespecteren kampen met persoonlijkheidsstoornissen als narcisme, borderline of psychopatische trekkingen.

Het is handig om te weten wat je ouder heeft. Dit kan namelijk beeld geven wat je opties zijn. Heb je bijvoorbeeld een sterke vermoeden dat je ouder een narcist is, dan zal het niets goeds doen om hoop te blijven hebben op verandering in gedragingen.

Door je ouder te bestuderen kom je in een fase waar je accepteert dat het niet aan jou ligt. Je komt te zien dat je geen controle hebt over hun gedragingen jegens jou. Dit is aan de ene kant een opluchting, maar ook is het moeilijk dit te accepteren, want het is pijnlijk om de hoop los te laten.

3. Het besef

Je bereikt uiteindelijk een punt waar je kunt zien dat je ouder onacceptabele handelingen heeft verricht. Ook laat je de gedachte en hoop los dat ze zullen veranderen nadat je komt te weten wat voor persoon ze zijn.

Ben je het dan helemaal zat dat je mishandelt, misbruikt of geschaad wordt, dan is het tijd om afstand te nemen. Je bereikt het punt waar je begrijpt dat wat je is aangedaan onacceptabel is, en dat niets het goed kan maken.

Je omarmt de realiteit van je slechte ouders en begint stappen te ondernemen om afstand te nemen. Islamitisch gezien is dit je goedrecht. Allah eist geen enkele persoon om in oppressie te blijven hangen. Je hebt het recht je van oppressie te verwijderen, dus ook van oppressieve ouders.

Ook in de islam zijn grenzen, en geen enkele ouder kan hier overheen gaan. Brengen ze je zo veel schade aan tot het punt van achteruitgang in gezondheid, dan is het tijd om afstand te nemen om jezelf te beschermen.

Dit is een van de moeilijkste fases bij het omgaan met slechte ouders, omdat je hier de realiteit accepteert dat wat je is aangedaan compleet liefdeloos is.

Slechte ouders beweren van hun kinderen te houden, maar tegelijkertijd laten hun daden het compleet tegenovergestelde zien. Je begint in te zien dat wat ze al die tijd beweerden een leugen was om je langer te laten blijven.

4. Afstand nemen en weglopen

In bepaalde gevallen is het de enigste optie, weglopen of de band verbreken. Dit kan niet gedaan worden als hier geen geldige redenen voor zijn, aangezien het onrechtvaardig verbreken van familiebanden een grote zonde is in islam.

Dit is de lastigste fase bij het omgaan met slechte ouders. Je accepteert de realiteit van je ouders en laat de leugen los dat ze van je houden.

Als je bij je ouders woont, begin je stappen te ondernemen om te verhuizen. Je kijkt naar nieuwe mogelijkheden: wonen bij vrienden, andere familieleden of op jezelf.

De beste optie is om op jezelf te gaan wonen, omdat je af wilt van deze oppressieve en slechte ouder en geen minuut langer wilt blijven.

Het zal misschien niet altijd direct mogelijk zijn om te verhuizen, maar je geeft niet op. Je blijft zoeken, want dat is altijd beter dan blijven.

Wanneer je helemaal achter het idee staat om te verhuizen, zul je merken dat het proces soepeler gaat verlopen. Het kan namelijk tegenwerken wanneer je deze fase ingaat zonder er volledig achter te staan.

Extra tips bij het omgaan met slechte ouders

Het is en blijft lastig om met zulke mensen om te gaan. Het liefst wil je natuurlijk dat dit allemaal stopt en dat ze je respectvol en liefdevol beginnen te behandelen. Helaas is dat niet altijd mogelijk bij elke ouder.

Breng wat gemak in je leven door je bezig te houden met hobby's, zoeken van vreugde en ontspanning, of om contact te hebben met mensen die je waarderen en respecteren.

Verricht smeekbedes en vraag Allah voor verlichting en een uitweg van je huidige situatie. Hij zal dit welzeker verhoren wanneer je dit uit oprechte intentie doet.

De Profeet (ﷺ) zei: "Pas op voor de smeekbede van de onderdrukten, want er is geen sluier tussen hen en Allah." [Sahih Bukhari 4347]

Het kan behulpzaam zijn om je ervaring en situatie met een ander te delen die je hierbij verder kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld bij goede en vertrouwelijke vrienden.

We stellen ons beschikbaar om jouw verhaal en ervaring te horen. Onze behandelaars en raadgevers streven je wat verlichting te bieden en je in het proces bij te staan. De eerste sessie is gratis. Kom in contact en plan jouw eerste sessie in.

Worden slechte ouders gestraft?

Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen. Dit dient gedaan te worden door de rechten van het kind te vervullen. Helaas misbruiken ouders hun macht door kinderen verkeerd te behandelen. Zulke ouders hebben een slechte status bij Allah.

Ouders die hun kinderen mishandelen, misbruiken of onderdrukken, zullen in deze of het volgende leven een grote vernedering krijgen. Allah beveelt namelijk elke persoon om rechtvaardig met anderen om te gaan. Dat houdt in dat je niemand onderdrukt of misbruikt.

Zij die anderen onderdukken vallen onder de onderdrukkers. Er is geen verschil tussen deze type ouders en tirannen.

Ouders die hun kinderen verkeerd behandelen zullen dus bestrafd worden. Allah versnelt soms de bestraffing door hun gezondheid, welzijn, veiligheid of eigendommen te ontnemen.

Allah is Meest Rechtvaardig, en Hij zal ouders die hun kinderen verkeerd behandelen bestraffen. Iedereen die anderen onrechtvaardig behandelt zal vernedert worden.

Wie goed doet, het is in hun eigen voordeel. En wie kwaad doet, het is tot hun eigen verlies. Jouw Heer is nooit onrechtvaardig jegens Zijn schepping.
[Surah Fussilat vers 46]

De Profeet (ﷺ) zei: "Allah de Almachtige zei: O mijn dienaren, ik heb onrecht voor Mijzelf verboden en ik heb het onder jullie verboden, dus onderdruk elkaar niet." [Sahih Muslim 2577]

Worden ouders geëxcuseerd voor hun gedrag?

In de islam hebben ouders een belangrijke rol in het gezin. Helaas zijn er ook ouders die hun goede status niet waard zijn door onrechtvaardig of gemeen te zijn tegen anderen. De islam verleent geen hoge status aan mensen die anderen onderdrukken of kwaad doen.

Het is een ernstige zonde om kinderen onrecht aan te doen, omdat het kan leiden tot problemen als depressie, verdriet, laag zelfvertrouwen en een gebrek aan vertrouwen in anderen.

Allah houdt niet van de onrechtplegers.
[3:140 Quran]

Ouders die hun kinderen hard slaan, negeren, uitschelden, beledigen of misbruiken, verdienen geen hoge status bij Allah. Zulke ouders zijn vervloekt en zullen bestraft worden voor hun onrecht.

En denk niet dat Allah onbewust is van wat de onderdrukkers doen. Hij geeft ze alleen uitstel tot de dag dat de ogen vol afschuw zullen staren.
[14:42 Quran]

Sa'eed ibn Jubayr zei: "Wat betreft de persoon die zijn zoon of broer onderdrukt: Voorwaar, Allah zal degene die onrecht verricht niet door de vingers zien." [Musnad Ibn Mubarak 178]

De Profeet (ﷺ) zei: "De bewoners van het hellevuur zijn zij die erg gierig zijn, liegen, anderen vaak misbruiken en vaak grof taalgebruik gebruiken." [Sahih Muslim 2865a]

Online coaching

Hulp van professionals

Het is lastig om verbale, fysieke, financiële of emotionele misbruik te ervaren van ouders. Dit doet veel pijn en schaadt het vertrouwen.

Zij die dit ervaren van hun ouders kunnen bij ons geholpen worden door begeleiding te krijgen naar oplossingen.

Coaching krijgen

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen