Wie zijn slechte ouders?

Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid in Islam. Ze moeten hun kinderen opvoeden op de beste manier. Dit betekent dat ze de rechten van hun kinderen moeten respecteren.

Sommige ouders zijn echter niet in staat om hun kinderen op een goede manier te behandelen. Ze kunnen hun kinderen bijvoorbeeld seksueel misbruiken, fysiek mishandelen of mentaal en emotioneel breken.

In Islam is het belangrijk om pure en rechtvaardige gedrag te tonen. Kinderen die opgroeien in omgevingen waar misdaad en mishandeling plaatsvinden, zullen hier op latere leeftijd moeite mee hebben.

Maar wat maakt een ouder echt slecht? Is het al slecht als ze je af en toe pijn doen of negatief zijn? Of is het pas slecht als ze een directe en langdurige invloed hebben op jouw veiligheid, welzijn en gezondheid?

Slechte ouders zijn ouders die hun kinderen misbruiken, mishandelen, vernederen of negeren. Kortom, slechte ouders zijn misbruikers. Ze ontnemen de rechten van hun kinderen en maken het leven van hun kinderen zuur.

Status van slechte ouders bij Allah

Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen. Dit dient gedaan te worden door de rechten van het kind te vervullen. Helaas misbruiken ouders hun macht door kinderen verkeerd te behandelen. Zulke ouders hebben een slechte status bij Allah.

Ouders die hun kinderen mishandelen, misbruiken of onderdrukken, zullen in deze of het volgende leven een grote vernedering krijgen. Allah beveelt namelijk elke persoon om rechtvaardig met anderen om te gaan. Dat houdt in dat je niemand onderdrukt of misbruikt.

Zij die anderen onderdukken vallen onder de onderdrukkers. Er is geen verschil tussen deze type ouders en tirannen.

Ouders die hun kinderen verkeerd behandelen zullen dus bestrafd worden. Allah versnelt soms de bestraffing door hun gezondheid, welzijn, veiligheid of eigendommen te ontnemen.

Allah is Meest Rechtvaardig, en Hij zal ouders die hun kinderen verkeerd behandelen bestraffen. Iedereen die anderen onrechtvaardig behandelt zal vernedert worden.

Wie goed doet, het is in hun eigen voordeel. En wie kwaad doet, het is tot hun eigen verlies. Jouw Heer is nooit onrechtvaardig jegens Zijn schepping.
[Surah Fussilat vers 46]

De Profeet (ﷺ) zei: "Allah de Almachtige zei: O mijn dienaren, ik heb onrecht voor Mijzelf verboden en ik heb het onder jullie verboden, dus onderdruk elkaar niet." [Sahih Muslim 2577]

Omgang met slechte ouders

Hoewel het belangrijk is om respectvol te zijn naar je ouders, is het ook begrijpelijk als je boos op ze wordt wanneer ze je slecht behandelen.

Het is menselijk om emoties te hebben en het is niet gezond om die emoties te onderdrukken. Het is een normale en logische reactie om boos te worden wanneer je uitgescholden, geslagen of beledigd wordt. Het is echter niet verstandig om deze boosheid te uiten door terug te schreeuwen.

Afstand nemen van slechte ouders

Als je ouders je misbruiken, mishandelen of emotioneel of mentaal kwellen, heb je het recht om afstand te nemen om je eigen welzijn en veiligheid te waarborgen.

In de Islam is het nemen van afstand geaccepteerd wanneer het nodig is om jezelf te beschermen of om je welzijn te waarborgen. Dit is alleen toepasselijk in gevallen waarbij het onmogelijk is om op een andere manier om te gaan met de situatie en de ouders in kwestie gevaar vormen voor je veiligheid of welzijn.

Hulp vragen van familie en vrienden

Is het door een of andere reden niet mogelijk voor je om afstand te nemen? Dan is het gewenst om hulp te vragen. Bereik vrienden of familie die je kunnen helpen om van de situatie te worden verlost.

Anas ibn Malik overleverde: Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: "Help je broeder, of hij nu de onderdrukker of de onderdrukte is." Toen werd gevraagd: "O Boodschapper van Allah (ﷺ), het is goed om de onderdrukte te helpen, maar hoe kunnen we de onderdrukker helpen?" De Boodschapper (ﷺ) antwoordde: "Door te voorkomen dat hij anderen onderdrukt." [Sahih Bukhari 2444]

Probeer je situatie slechts met betrouwbare personen te delen. Het kan namelijk zo zijn dat de situatie escaleert omdat sommigen de gegeven informatie kunnen misbruiken.

Sommigen kunnen er ook voor kiezen om achter de keuzes van je ouder te staan. Dat kan je als persoon schaden, vooral als de persoon in kwestie vertrouwd was.

Verricht smeekbedes

Naast het vragen om hulp is het aanbevolen om smeekbeden te doen aan Allah om je uit een moeilijke situatie te helpen en om je bij te staan. Allah is de Meest Rechtvaardige en de smeekbede van een onderdrukte persoon heeft veel kracht.

De Profeet (ﷺ) zei: "Pas op voor de smeekbede van de onderdrukten, want er is geen sluier tussen hen en Allah." [Sahih Bukhari 4347]

Worden ouders geëxcuseerd voor hun gedrag?

In de Islam hebben ouders een belangrijke rol in het gezin. Helaas zijn er ook ouders die hun goede status niet waard zijn door onrechtvaardig of gemeen te zijn tegen anderen. De Islam verleent geen hoge status aan mensen die anderen onderdrukken of kwaad doen.

Het is een ernstige zonde om kinderen onrecht aan te doen, omdat het kan leiden tot problemen als depressie, verdriet, laag zelfvertrouwen en een gebrek aan vertrouwen in anderen.

Allah houdt niet van de onrechtplegers.
[3:140 Quran]

Ouders die hun kinderen hard slaan, negeren, uitschelden, beledigen of misbruiken, verdienen geen hoge status bij Allah. Zulke ouders zijn vervloekt en zullen bestraft worden voor hun onrecht.

En denk niet dat Allah onbewust is van wat de onderdrukkers doen. Hij geeft ze alleen uitstel tot de dag dat de ogen vol afschuw zullen staren.
[14:42 Quran]

Sa'eed ibn Jubayr zei: "Wat betreft de persoon die zijn zoon of broer onderdrukt: Voorwaar, Allah zal degene die kwaad doet niet onopgemerkt laten." [Musnad Ibn Mubarak 178]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen