Wat is een depressie?

Een depressie is een mentale stoornis waarbij er sprake is van milde tot intense somberheid, energieloosheid, hopeloosheid en onvermogen om ergens van te genieten.

Velen kampen tegenwoordig met een depressie. Deze mentale stoornis verlaagt en schaadt de kwaliteit van iemands leven.

Een depressie is niet te vergissen met verdriet, omdat de depressie een mentale stoornis is terwijl verdriet een menselijke emotie is. Iedereen kan verdriet ervaren, maar niet iedereen ervaart een depressie.

Milde vorm van depressie

Iemand met een milde depressie kan nog functioneren in het dagelijkse leven, maar ervaart daar nogal moeite in. De milde depressie haalt een persoon van tijd tot tijd neer door veel energie in beslag te nemen.

Een milde vorm van depressie duurt niet langer dan twee maanden. Het kan dus gezien worden als een tijdelijke periode.

Chronische vorm van depressie

Een zware (chronische) depressie duurt langer dan twee maanden. Deze vorm van depressie geeft een persoon grote moeilijkheid om nut uit het leven te halen.

De persoon met een chronische depressie voelt zich zwak en hopeloos. Niets tot weinig brengt dan nog vreugde, waardoor er vaak geneigd wordt om het leven te willen eindigen.

De islam over een depressie

Velen zijn nog onwetend over wat een depressie inhoudt. Er heersen verschillende stigma's rondom een depressie. Zij die in deze stigma's geloven nemen een depressie helaas nog niet al te serieus.

Stigma 1: Depressie komt door spiritualiteit

Een van de bekendste stigma's rondom depressie is dat het ontstaat door een gebrek aan spiritualiteit. Deze stigma ligt ver verwijderd van de waarheid. Je kan namelijk depressief zijn terwijl je spiritualiteit gezond is.

Deze stigma komt van een diepe onwetendheid over een depressie. Het is namelijk een serieuze mentale stoornis die de kwaliteit van iemands leven drastisch kan verlagen.

Mensen die deze stigma geloven neigen te geloven dat spiritualiteit de oplossing voor alles is. Maar dit zullen ze niet geloven in kwesties van fysieke ziektes zoals kanker of diabetes. Deze stigma is dus inconsistent.

Islam kijkt verder dan spiritualiteit. Allah heeft ons geschapen met een fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Die factoren dienen in acht genomen te worden als het om een depressie gaat.

Stigma 2: Depressie komt door Sihr of 'Ayn

Een ander bekende stigma rondom depressie is dat depressief persoon geraakt is door magie of het boze oog. Het is makkelijk om zoiets te beweren, dat is waarom mensen erin willen geloven.

Door te geloven dat een depressie door sihr of 'ayn ontstaat invalideer je dat het een serieuze mentale stoornis is. Op die manier invalideer je de ervaringen van een depressieve persoon.

Een depressie gaat dieper dan Sihr of 'Ayn, omdat het een diepe ervaring is waar een persoon doorheen gaat. De depressie verlaagt namelijk je hoop, genot en interesse, vaak door een traumatische ervaring in je leven.

Om niet in stigma's te geloven, is het belangrijk om met mensen te praten die met een depressieve stoornis kampen.

Islam valideert een depressie

Allah heeft iedereen emoties gegeven. Het is onnatuurlijk deze te onderdrukken, omdat het je dagelijkse functioneren kan beperken.

Depressie wordt ook wel gezien als een stemmingsstoornis. Het staat dus nauw verbonden met de gevoelens en emoties van de mens.

Door je pijn en gevoelens te onderdrukken kun je emotioneel verlamd raken, en dit is vaak hoe een depressie voelt: een emotionele verlamming.

Een depressie is dus een onderdukking van je boosheid, verdriet, eenzaamheid, pijn etc. Door emoties omlaag te drukken loopt men het gevaar een depressie te krijgen. Dus stel jezelf de vraag: welke emoties onderdruk ik momenteel?

Misconcepties over depressie

Er heerst nogal een taboe omtrent de kwestie van depressie. Velen denken dat dit komt vanwege een zwakte of tekort in religieuze beoefening. Die vermoedens en overtuigingen kloppen helaas niet.

Een depressie kan iedereen overkomen. Een depressie kun je zien als een stoornis die is ontstaan door zware emoties te lang te onderdrukken.

1. "Depressie komt door ondankbaarheid"

Deze misconceptie komt best vaak voor. De overtuiging is dat een depressie resulteert door een gebrek aan ondankbaarheid.

Het is een belediging en beschuldiging van een depressief persoon om dit te geloven. Het doet de situatie ook als kleiner lijken. Alhoewel dat niet het geval is.

Depressie is een serieuze mentale stoornis dat ontstaat door moeilijke situaties in iemands leven. Het verliezen van dierbaren, beperkingen die leven lager in kwaliteit maken, bedrog, misbruik etc.

Deze overtuiging geldt voor materiële zaken. Zoals het dankbaar zijn met een auto of huis die misschien minder goed is dan wat een ander heeft. Maar het geldt niet bij zaken van gezondheid.

2. "Zo erg is het niet"

Deze misconceptie komt voornamelijk bij mensen die depressie niet begrijpen. Vaak willen ze er ook niet over leren. Het is een taboe in hun ogen.

Er worden ook vergelijkingen gegeven aan de ervaringen van een depressief persoon. Zoals bijvoorbeeld de armen in gebieden waar voeding moeilijk te verkrijgen is. Of situaties van mensen die geen huis hebben.

Het probleem met deze vergelijkingen is dat een ieder een situatie anders ervaart. Een persoon die zijn gehele familie heeft verloren kan meer moeite ervaren dan een persoon die nooit een familie heeft gehad.

Hierdoor is het vergelijken van situaties niet handig. Want dit impliceert dat een ander het zwaarder heeft. En dat is een assumptie dat vaak zonder in acht neming van de persoon wordt genomen.

3. "Je hebt lage Imaan"

Een depressie wordt vaak samengevoegd met het hebben van lage Imaan. Dit is een misconceptie dat helaas nog vaak voorkomt.

Deze misconceptie over depressie komt van mensen die slechts spiritualiteit in acht nemen. Ze zouden dit niet tegen een persoon zeggen die met een fysieke ziekte loopt. Maar met een mentale ziekte doen ze dit snel.

Door onwetendheid bestaan over een depressie, verschillende misconcepties. Het hebben van een lage Imaan is geen oorzaak van een depressie. Dat komt omdat het een mentale stoornis is. Imaan heeft te maken met spiritualiteit, en dus is deze misconceptie vals.

Mensen met depressieve gevoelens krijgen vaak te horen geduldig te blijven en tot Allah te keren. Dat is nogal een poging om het probleem opzij te schuiven. Depressie heeft namelijk niet te maken met spiritaliteit, maar met de emotionele en mentale gezondheid van een persoon.

4. "Wees positief"

Deze misconceptie is als het zeggen dat een mank lopende persoon recht moet lopen. Het is vanwege een depressie niet mogelijk om positief te denken. Dat komt door de overspoeling van negatieve emoties en gedachtes.

Een depressief persoon kan niet op een dag opstaan en zich geheel positief voelen. Het is geen keuze die bij de hand liggend is. En dat is waar de misconceptie uit is ontstaan: dat de depressieve persoon ervoor kan kiezen anders te voelen.

Velen nemen een depressieve stoornis niet serieus. En daardoor bestaan er veel verkeerde opvattingen en uitingen hierover.

Onnuttige gezegdes en adviezen voor depressie
  1. Bidt vijf keer per dag
  2. Versterk jouw Imaan
  3. Heb Sabr (geduld)
  4. Het komt goed met tijd
  5. Gedenk Allah meer
  6. Geloof is het beste medicijn voor depressie
  7. Kijk naar degene die minder dan je heeft
  8. Denk over de positieve dingen

Iemand kan Fajr in de moskee bidden, Allah veelvoudig gedenken, in Hem vertrouwen, maar alsnog een depressie hebben.

Een depressie heeft dus niets te maken met iemands geloof. Iedereen kan in een depressie vervallen, en dat komt door harde en moeilijke ervaringen in zijn of haar leven. Zoals we iemand met een gebroken been verwijzen naar een dokter, dienen we mensen met een depressie te verwijzen naar een psycholoog.

Mensen die adviseren te kijken naar anderen die het minder hebben, zijn onwetend over depressie. Het lost namelijk niets op. Tuurlijk is het wel goed om daar bewust van te blijven, maar dat zal iemand niet helpen om van de depressie af te komen.

Een depressie is namelijk gericht op het emotionele en mentale gedeelte van de gezondheid. Het gaat niet om het ondankbaar zijn, want een depressie komt niet door een probleem in het spirituele.

Behandeling van een depressie

De islam schenkt aandacht aan de algemene gezondheid. Zo moedigt de religie aan om gezonde voeding in te nemen, aandacht te geven aan je gevoelens, te ontstressen en om je religie te onderhouden.

Al deze zaken zorgen voor een nauwe verbintenis om goede gezondheid te kunnen hebben. Heeft men een mentale stoornis, dan wordt er gesproken van een beschadigde gezondheid, omdat het onderhoud van de mentale of emotionele factor gebrekkig is.

1. Spreek er met iemand over

De islam roept dus op om je mentale en emotionele gezondheid te onderhouden. Dat wordt gedaan door erover te spreken. Helaas kun je niet altijd makkelijk bij iemand terecht om het erover te hebben, omdat er nog een stereotype heerst over depressie in islam. Mensen denken dan snel aan een gebrek aan spiritualiteit.

Gelukkig zijn er wel mensen die een depressie beter begrijpen en het niet zien als een probleem in je religie. Zoek daarom die mensen op om je verhaal kwijt te kunnen en gehoord te worden.

Als dit niet mogelijk is, dan kun je online misschien wat groepen vinden die het bespreekbaar maken. Je kunt dan samen met anderen de depressieve gevoelens verlichten, omdat je dan in een omgeving zit waar anderen ook depressieve klachten ervaren.

2. Vind de oorzaak

Een depressie is best complex. Men kan dit bijvoorbeeld ontwikkelen door huwelijksproblemen, een te hoge druk, gepest worden, disrespect van anderen etc.

Om er een beetje achter te komen waar de oorzaak ligt is het dus vereist om wat vragen te stellen en dieper te graven.

Een depressie ontwikkelt zich ook vaak door een gebrek aan liefde en aandacht in de kindertijden. Dit zorgt ervoor dat het kind opgroeit tot volwassen die geen sterke basis heeft meegekregen. Lage zelfvertrouwen, ongewild voelen en hopeloosheid zijn daar dan de gevolgen van.

3. Gun jezelf verdriet

Voor depressieve mensen is het een grote opgave om je emoties toe te laten. Dat komt omdat de depressie deze emoties tegenhoud omdat ze nog te zwaar zijn om gevoeld te worden.

Dit kun je losbreken door te begrijpen waar de depressie vandaan komt en wat de redenen ervan zijn. Dit opent de deuren naar begrip voor jezelf en compassie.

4. Verhelpen met compassie

Nadat je alle stappen hebt gevolgd, is compassie het laatste. Dat is wat ervoor zorgt dat een persoon verderkomt en de nare en akelige ervaringen en diepe onvervulde behoeften kan verwerken.

Compassie is wat ons de mogelijkheid geeft om zichzelf te vergeven. Daarnaast biedt het ons een vrijheid, omdat compassie die ruimte biedt.

Je kunt denken aan een goede ouder die het kind bijstaat en helpt in moeilijke tijden. Het kind wordt daarmee ondersteund. Dat is de compassie waar wij aan moeten werken om het aan onszelf te kunnen geven.

Zodra een depressief persoon compassie voor zichzelf kan genereren, ontstaat de mogelijkheid om te genezen. Depressie is geneesbaar, net zoals alle andere ziektes en aandoeningen. Allah heeft met elke ziekte ook de genezing doen nederdalen.

Behandelproces van een depressie is niet makkelijk

Het behandelen van een depressie is een langdurig en nogal uitdagend proces. Om jezelf wat gemak te bieden, kun je een persoon opstellen die met je door het proces gaat.

Een islamitische coach zou je hierbij kunnen helpen. Die kan je bijvoorbeeld leiden door deze lastige periode in je leven.

Hoe zit het met medicijnen?

Er zijn verschillende medicijnen voor de behandeling van een depressie. Deze medicaties zijn bedoeld om de depressie tijdelijk te verminderen om dagelijks beter te kunnen functioneren.

Antidepressiva medicatie zoals dat van Prozac, Paxil, Luvox, Celexa, Cipralex en Zoloft zijn de voornaamste medicaties voor een depressie. Het is in de islam niet verboden medicatie te gebruiken zolang er geen verboden stoffen in verwerkt zijn.

Veel therapeuten raden aan medicatie en therapie te combineren om een beter resultaat te krijgen. Deze medicatie is niet bedoeld om een depressie te genezen, maar eerder om de symptomen van depressie te verlichten.

Coaching bij depressie

Hulp van ervaren professionals

Een depressie is zwaar om constant mee te sjouwen. Het zorgt voor lage energie, vermoeidheid en een daling in welzijn.

Onze islamitische coaches gaan met jou op zoek naar de oorzaak van je depressie, en bieden je oplossingen om ervan af te komen.

Coaching krijgen

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen