Verkorten van de baard

Het hebben van een baard wordt steeds meer geaccepteerd. De islam beveelt moslim-mannen hun baarden te laten groeien, omdat dit een belangrijke rol in de religie heeft.

Is het de moslim toegestaan zijn baard te trimmen of bij te knippen? Nou, het is verboden voor de moslim zijn baard te knippen als dit korter dan een vuistlengte is. Zo is het niet toegestaan een korte baard te behouden door het regelmatig bij te knippen.

Dat is namelijk verboden omdat de Profeet (ﷺ) beveelde de baard te laten groeien.

De Profeet (ﷺ) zei: "Knip de snor kort en laat de baard groeien." [Sahih al-Bukhari 5893]

Er is wel een exceptie aan de regel. Zo kan de moslim van zijn baard knippen wat een vuistlengte overschrijdt. Dat is namelijk wat de metgezellen en hun studenten praktiseerden.

Abdullah ibn Umar knipte van zijn baard wat een vuistlengte overschrad. [Musannaf Ibn Abi Shaybah #25486]

Abu Hurairah knipte van zijn baard wat een vuistlengte overschrad. [Musannaf Ibn Abi Shaybah #25488]

Al-Qaasim (kleinzoon van metgezel Abu Bakr) nam van zijn baard en zijn snor. [Musannaf Ibn Abi Shaybah #25485]

Hasan al-Basri zei: "Zij (metgezellen) stonden het toe om van de baard in te korten wat een vuistlengte overschrijdt." [Musannaf Ibn Abi Shaybah #25484]

Ibrahim an-Nakha'ee zei: "Zij (metgezellen) haalden wat van de lengte en breedte af." [Musannaf Ibn Abi Shaybah #25490]

Ook de madhabs waren van mening dat het toegestaan is om van de baard te knippen wat een vuistlengte overschijdt. Zo hebben Imam Malik en Imam Ahmad dit overgeleverd, en was de baard lengte van Imam Shafi'i een vuistlengte.

Imam Malik zei: "Ik ben van mening dat men van de baard knipt als deze te lang is. Er is overgeleverd van Abdullaah bin Umar en Abu Hurairah -RadhiAllaahu 'anhuma- dat ze beiden van hun baard namen wat meer dan een handvol was." [Risalah pagina 683 van Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Al-Muntaqa Sharh al-Muwatta 4/367]

Al-Muzani (student van Imam Shafi'i) beschreef zijn leraar: Ik heb nog nooit iemand gezien met een mooier gezicht dan Shafi'i. Als hij zijn baard in zijn hand zou nemen, zou zijn baard het niet overschrijden. Shafi'i zei in een poëzie: "Sommige mensen denken dat het hebben van een te lange baard je nobeler maakt. Dat is niet van begrip en godsvrees." [Tareekh Dimishq 51/280-281]

Ibn Hani overleverde: Ik vroeg Abu Abdullah (Imam Ahmad) over een persoon die het haar van zijn wangen verwijderd. Hij antwoordde: "Neem van de baard wat een vuistlengte overschrijdt. Neem van de lengte en van onder de keel." Ik zag Abu Abdullaah een keer van zijn wangen en onder de keel nemen." [Masail (2/151) van Ibn Hani]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen