Hijrah verrichten

De term Hijrah komt van de Arabische taal, wat emigratie betekent. Je kunt het dus ook wel zien als een verhuizing.

In dit artikel lees je of het voor de moslim verplicht is om van land te verhuizen. Er is bij velen nogal wat onduidelijkheid over wanneer dit wel en niet verplicht is, dus krijg je aan het eind van dit artikel de benodigde duidelijkheid.

Inhoud
  1. Is het verplicht om Hijrah te verrichten?
  2. Wanneer is Hijrah aanbevolen om te verrichten?

Is het verplicht om Hijrah te verrichten?

Nu is de vraag of de moslim dient te emigreren. Ja, emigratie is verplicht onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: in staat om te verhuizen en wanneer de verplichtingen van islam niet gepraktiseerd kunnen worden.

1. In staat om te verhuizen

De moslim dient in staat te zijn om te verhuizen. Dit houdt in dat hier genoeg middelen voor zijn. Zo dient de moslim te weten welk land geschikt en veilig zal zijn, genoeg vermogen te hebben en gezond genoeg te zijn om de afstand af te leggen.

Deze conditie is vereist bij de verplichting van Hijrah. Als dit ontbreekt, dan is Hijrah niet verplicht. Hierover wordt in de Koran meer over vertelt:

Waarlijk! Tot degenen waarvan de zielen door de Engelen worden meegenomen, terwijl zij zichzelf onrecht hebben aangedaan, zeggen zij (de Engelen): “In wat voor een situatie waren jullie?” (toen julie stierven) Zij antwoordden: “Wij waren zwak en onderdrukt op aarde.” Zij (de Engelen) zeggen: “Was de aarde van Allah niet wijds genoeg voor jullie om te emigreren? Zulke mensen vinden hun verblijfplaats in de Hel – Wat een kwade bestemming!

Behalve de zwakken onder de mannen, vrouwen en kinderen die niet in staat zijn om een plan te bedenken noch een weg kunnen vinden.

Voor hen is er hoop dat Allah hen zal vergeven, en Allah is de Vergevingsgezinde, Vergevend. [Surah an-Nisaa vers 97-99]

2. Wanneer de moslim zijn verplichtingen niet kan uitvoeren

Deze scenario is slechts toepasselijk voor de moslim die in een land van ongeloof (Dar al-Kufr) woont.

Wanneer de moslim zijn verplichtingen niet uit kan voeren, is het verplicht Hijrah te verrichten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het gebed niet verricht mag worden, het laten van de baard verboden is of de Hijab niet gedragen mag worden.

Het is belangrijk om te weten dat wanneer de moslim in zo een situatie zit, dat hij de president of koning gehoorzaam blijft. Hij dient niet te demonstreren of in opstand te komen. Dat is volgens de islam namelijk strict afgeraden te doen.

Als de moslim zijn of haar religie niet kan uiten, dan is het verplicht om te emigreren. Men dient dan een ander land te kiezen, waar de vrijheid van godsdienst mogelijk is.

Ook dient er bij onderdrukking geëmigreerd te worden. Het is dan geen excuus om daar te verblijven als de moslim mogelijk is te verhuizen.

Imam Shafi'i zei: "De Sunnah van de Boodschapper van Allah (ﷺ) toont aan dat de verplichting van de Hijrah pas geldt wanneer degene in staat is dit te verrichten en door het land wegens zijn religie bedreigd of onderdrukt wordt. Dit wordt bewezen door het feit dat de Profeet (ﷺ) sommigen onder de moslims toestond om in Mekkah te verblijven nadat zij de Islaam geaccepteerd hadden, zoals al-‘Abbaas ibn ‘Abdoel-Moettalib en anderen, aangezien zij geen enkele fitnah (beproeving of kwelling) vreesden." [Al-Umm 4/161 van Imam Shafi'i]

Is het verplicht om naar Dar al-Islam te verhuizen?

Als er een land van islam zou zijn, dan is het wel aanbevolen om daar naar te verhuizen. Het is niet verplicht om naar Dar al-Islam te verhuizen, maar dit kan het wel worden. De moslim dient zo het land van van ongeloof te verlaten als ze hem onderdrukken of bedreigen zijn religie te verlaten.

In het artikel over Dar al-Islam waarschuwen we om in extremisme te vervallen. Een land van islam namelijk sluit vrede met andere landen. Zij vallen andere landen niet aan en zorgen voor orde onder hun inwoners.

Het is niet de bedoeling om naar landen te verhuizen die valselijk Dar al-Islam beweren te zijn. Een land van islam roept niet aan tot geweld en implementeert de Wetten van Allah volledig. Dat land is vredig en roept op tot vrede, en niet om meer macht te verkrijgen door anderen aan te vallen.

Wanneer is Hijrah aanbevolen om te verrichten?

Het is voor de moslim aanbevolen Hijrah te verrichten als hij zijn religie niet tot het uiterst kan praktiseren. Hier zijn bijvoorbeeld niet genoeg middelen voor of er is te veel Fitnah.

Het is aanbevolen voor de moslim om in de ideale situatie niet onder de ongelovigen te wonen. Hij of zij vindt in een Dar al-Islam (land van Islam) namelijk betere mogelijkheden om de islam te praktiseren.

Als er geen land van islam is, dan verhuist de moslim naar een land waar hij zijn religie het best kan praktiseren.

Het verhuizen omwille van vermindering van zondes, is voor de moslim een goede en wijze daad. De moslim is niet altijd in staat om Hijrah te verrichten. In dat geval dient hij gewoon in het land te verblijven waar hij zich bevindt, haar regels op te volgen en een vreedzame burger te zijn. Dat is hoe dan ook de wijze waarop de moslim in een Dar al-Kufr (land van ongeloof) dient te verblijven.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen