Wat is polygamie?

De term polygamie refereert naar het hebben van meerdere partners. De term wordt officieel gezien voor zowel mannen als vrouwen gebruikt. Zo kan de term ook gebruikt worden als een vrouw meerdere mannen huwt.

Binnen polygamie heb je de termen 'polygynie' en 'polyandrie'. Polygynie refereert naar de man die meer vrouwen huwt, waarbij polyandrie inhoudt dat de vrouw meerdere mannen huwt.

In dit artikel bedoelen we met polygamie dat de man meerdere vrouwen huwt. Er zijn in Islam verschillende regelingen verbonden bij het hebben van meerdere vrouwen. Zo is het voor de man bijvoorbeeld niet toegestaan om tegelijkertijd met tien vrouwen gehuwd te zijn.

Waarom polygamie?

Polygamie kent verschillende redenen en doelstellingen. Het wordt ook wel ingezet om sociale problemen te verhelpen of te vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan gescheide vrouwen of kinderen die geen vaderfiguur hebben.

Alhoewel polygamie veel voordelen met zich mee brengt, staat niet elke vrouw hiervoor open. Dit komt misschien doordat ze dit (nog) niet aankan of dat ze ervoor kiest niet in mee te gaan door de grote moeite die het vereist.

Omdat polygamie ook invloed kan hebben op de vrouw, is het voor haar mogelijk om als huwelijksvoorwaarde te stellen dat ze geen polygamie wil.

1. Opvangen van weeskinderen

Het is lastig genoeg om als weeskind geen vaderfiguur te hebben. De moslim man neemt de rol als stiefvader aan om het weeskind bij te staan.

Je zou dan kunnen denken dat hier andere oplossingen voor zijn. Die zijn er namelijk wel. Denk bijvoorbeeld aan een weeshuis en verschillende andere stichtingen die weeskinderen opvangen. Alleen biedt polygamie wat extra's. Namelijk dat het kind een vaderfiguur in zijn of haar leven krijgt.

De man valt in voor de vermiste, overleden of onbeschikbare vader in het leven van de weeskind. Op deze manier kan het kind de liefde van een vaderfiguur krijgen en zich beter ontwikkelen.

2. Steun voor de weduwe

De Islam zet polygamie in om de weduwe bij te staan. Een scheiding kan veel wegen. Dit is een zware situatie waarbij de vrouw weinig emotionele steun, liefde of begrip krijgt.

Het kan ook zo zijn dat ze haar kinderen zelf op dient te voeden. Dat gaat niet altijd als gewenst. Een mens kan namelijk maar een beperkte druk en moeilijkheid aan.

De moslim man huwt de weduwe om haar bij te staan en een gemak voor haar te zijn. Hij heft de last van financiële onderhoud, voeding en kleding op. Daarnaast krijgt ze de liefde waar ze naar verlangt en vermijd ze kortdurig of langdurig eenzaam te blijven.

3. Praktiseren van de Sunnah

Een ander doelstelling van polygamie, is dat het de man de mogelijkheid geeft om de Sunnah te praktiseren. Hij volgt zo de traditie van Profeet Mohammed (ﷺ) op.

De Profeet (ﷺ) was met meerdere vrouwen getrouwd. Het was vroeger ook wel een bekende huwelijksvorm. Het was vòòr de komst van de Profeet bekend dat volkeren de rechten van vrouwen misbruikten.

Allah legde bij komst van de Profeet (ﷺ) op dat de moslims maximaal vier vrouwen mogen huwen. Dit om de rechten van vrouwen te waarborgen.

Het praktiseren van polygamie is bovendien ook terug te zien onder Profeten als Ibrahim en Ya'qoub. De moslim man is aanbevolen de traditie te volgen, zodat zijn Imaan hierdoor zal verhogen.

4. Mannelijke aard

De natuurlijke aard van een man is anders dan dat van de vrouw. Het is namelijk een rare gedachte voor vrouwen meer dan één man te hebben. Hier zouden ze ook niet naar verlangen.

De aard van de man is om meer dan één vrouw te kunnen hebben, terwijl hij ze tegelijkertijd hun rechten kan bieden. Hij kan meerdere vrouwen tegelijkertijd liefhebben zonder dat voor een van hen te verliezen. De capaciteit voor het geven van liefde ligt bij de man dus hoger.

Allah weet wat de aard van de man is, daarom is polygamie niet verboden om te praktiseren. Het valt bovendien onder een van de man zijn rechten om dit te kunnen uitbeoefenen.

Mannen zijn van natuurlijke aard in staat meerdere partners te verlangen, waarbij dit bij vrouwen niet ter sprake komt. Mannen kunnen hun vrouwen evenveel aandacht, tijd en liefde schenken.

Het is niet het geval dat mannen ervoor hebben gekozen zo te zijn. Dit is hoe mannen door Allah zijn geschapen. Hierdoor is het onterecht hen vanwege hun aard in een negatieve daglicht te plaatsen.

5. Wanneer mannen in kleine aantallen zijn

Vroeger ontstonden er door oorlogen een grote vermindering aan mannen. Hierdoor was het voor vrouwen niet mogelijk om te kunnen huwen.

In zo een situatie is het voor de vrouw gunstig om een polygame huwelijk in te gaan. Het is dan niet zo dat ze minder kans heeft omdat elke man bezet is. Haar kans bestaat zolang de man voor polygamie kiest.

6. Als de vrouw onvruchtbaar is

Als de man altijd al kinderen heeft gewenst, dan zit hij vast als zijn vrouw onvruchtbaar is. Hij dient dan te accepteren geen kinderen te krijgen en zo zijn stamboom niet uit te breiden.

Mannen die wensen kinderen te krijgen kunnen dit met polygamie alsnog bereiken. Zo hoeft de man niet te overwegen zijn vrouw te scheiden (wat vrij vaak gebeurt), omdat hij een tweede vrouw kan huwen.

Uiteraard is het mogelijk een kind te adopteren, maar daar gelden verschillende regels voor waar de man niet altijd aan mee wilt werken.

Met hoeveel vrouwen mag een man trouwen?

Een moslim man mag in de Islam vier vrouwen tegelijkertijd huwen. Hij mag niet meer dan vier vrouwen hebben. Deze restrictie is via de Woorden van Allah en overleveringen van de Profeet (ﷺ) vastgelegd.

Hij mag twee, drie of vier vrouwen hebben. Dit geldt bovendien alleen onder een aantal belangrijke voorwaarden. Hij dient het namelijk aan te kunnen en er zeker van te zijn dat hij ze rechtvaardig zal behandelen. Als hij vreest dit niet te kunnen, dan dient hij één vrouw te huwen.

Als je bang bent dat je de wezen niet rechtvaardig zult behandelen, trouw dan met [andere] vrouwen: twee, drie of vier. Maar als je bang bent dat je ze niet eerlijk zult behandelen, [trouw er dan maar] met één, of [trouw uit] je slavinnen. Dat maakt het waarschijnlijker dat je niet oneerlijk zult handelen.
[Surah an-Nisaa vers 3]

Het is een gevestigde Sunnah van de Profeet (ﷺ) om meer dan één vrouw te hebben. De Profeet (ﷺ) trouwde met 11 vrouwen waarvan op een later moment 9 overbleven.

Allah legde de restrictie om meer dan vier vrouwen te hebben. Dit zien we ook terug in de Hadith.

Nawfal bin Mu'awiyah Al-Dailee overleverde: "Ik bekeerde me tot de Islam terwijl ik met vijf vrouwen was gehuwd. Dus ik vroeg de Profeet (ﷺ) daarover waarop hij antwoordde: 'Scheidt met één van hen zodat je vier behoudt.'" [Al-Umm van Imam Shafi'i pagina 175]

Imam Shafi'i zei: "Het is dus niet toegestaan om meer dan vier vrouwen te hebben. Dit is op basis van de Woorden van Allah en de overleveringen van de Profeet (ﷺ)." [Al-Umm van Imam Shafi'i pagina 175]

De regels van polygamie

Er gelden voor het praktiseren van een polygame huwelijk regels om aan te houden. Deze regels hebben te maken met rechtvaardige behandeling.

Het is voor de man niet toegestaan om meer dan één vrouw te hebben als hij dat niet aankan. Hij dient dit emotioneel, financieel, fysiek en mentaal aan te kunnen.

Als je bang bent dat je de wezen niet rechtvaardig zult behandelen, trouw dan met [andere] vrouwen: twee, drie of vier. Maar als je bang bent dat je ze niet eerlijk zult behandelen, [trouw er dan maar] met één, of [trouw uit] je slavinnen. Dat maakt het waarschijnlijker dat je niet oneerlijk zult handelen.
[Surah an-Nisaa vers 3]

1. Aandacht en liefde

Het is de bedoeling dat je elk van de vrouwen genoeg aandacht en liefde geeft. Dit is bovendien een van vrouw's rechten. Dit zal de polygame huwelijk van een man ook vergemakkelijken.

De man heeft echter geen controle over zijn hart, wel over zijn daden. Hij dient zijn vrouwen eerlijk te behandelen.

Aisha overleverde: Nooit voelde ik me zo jaloers op de vrouwen van Allah's Apostel (ﷺ), behalve in het geval van Khadija. Terwijl ik haar nooit heb kunnen zien. Wanneer Allah's Boodschapper (ﷺ) een schaap slachtte, zei hij: "Stuur het naar de metgezellen van Khadija." Op een dag uitte ik mijn irritatie door hem te zeggen dat Khadija altijd de overhand in zijn gedachten heeft. Daarop zei de Profeet (ﷺ): "De liefde voor haar was in mijn hart geplaatst door Allah Zelf." [Sahih Muslim 2435b]

En je zult nooit in staat zijn [in gevoel] gelijk te zijn tussen echtgenotes, zelfs als je ernaar zou streven [om dat te doen]. Dus neig niet helemaal [naar de ene toe] waardoor je de andere laat hangen. En als u [uw zaken] wijzigt en Allah vreest, dan is Allah inderdaad altijd Vergevensgezind en Genadevol.
[Surah an-Nisaa vers 129]

De man zal niet in staat zijn om evenveel van zijn vrouwen te houden. Zijn hart ligt namelijk niet onder zijn controle. Dit is uiteraard geen excuus om hen oneven te behandelen.

2. Tijdsverdeling

De tijdsverdeling dient even verdeeld te worden. Het is zo niet toegestaan als de man 4 dagen bij zijn eerste vrouw verblijft, 2 dagen bij zijn tweede en 1 dag bij de derde.

De vrouwen hebben recht op een eerlijke tijdsverdeling. Zo dient hij dit met ze te bespreken om tot een eerlijke behandeling te komen.

3. Financiële onderhoud

De man dient zijn vrouwen financieel te onderhouden. Dat betekent dat hij in staat dient te zijn voor hun voeding, kleding en onderdak te zorgen.

Het is een grote voorwaarden van polygamie om financieel in staat te zijn. Het vereist namelijk wat van de man om twee, drie of vier vrouwen te onderhouden.

Is polygamie legaal in Nederland?

Het is in Nederland illegaal om meerdere burgerlijke huwelijken af te sluiten. Dit houdt in dat er niet meer dan één gemeentelijke huwelijk afgesloten mag worden.

Ook is het illegaal om via een religieuze instelling polygame huwelijken af te sluiten. Hier wordt de religieuze instelling voor beboet en vervolgd.

Wel is het legaal om meerdere partners te hebben waarmee je geen huwelijk mee hebt afgesloten.

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen