Waar mannen recht op hebben

Het zijn van een echtgenoot is een grote zegening waar velen van dromen. Als man heb je in de Islam verschillende rechten. Sommige van deze rechten zijn hetzelfde als waar de vrouw recht op heeft.

In dit artikel kom je te weten wat de rechten van de echtgenoot zijn. Deze zijn onder andere: liefde, gehoorzaming en respectvolle omgang.

1. Liefde

Dit is de belangrijkste recht in elke huwelijk. Zonder dit onderdeel zal een huwelijk instorten. De echtgenoot heeft recht op liefde van zijn vrouw.

De man heeft bijvoorbeeld recht op aandacht en liefdevolle woorden. Voor elke man verschilt dit natuurlijk, maar het dient wel redelijk te blijven.

Een andere vorm van liefde is intimiteit. Wanneer de man intiem wilt zijn, dient zijn vrouw hier gehoor aan te geven. Het onrechtmatig afwijzen van intimiteit is een grote zonde in Islam. Het is niet de bedoeling dat de man zijn vrouw dwingt om intiem met hem te zijn, want dat is verboden in Islam.

2. Respectvolle omgang

Elk persoon heeft recht op respectvolle omgang. De vrouw dient haar man met respect te behandelen. Dit houdt in dat ze zijn fouten vergeeft, vriendelijk met hem spreekt en zijn regels respecteert.

Natuurlijk zullen er momenten zijn waarbij beiden elkaar niet helemaal respectvol behandelen. Die momenten ontstaan uit meningsverschillen, misverstanden en ruzies. Om het huwelijk weer op te bouwen is het de bedoeling dat beiden elkaars imperfecties door de vingers zien.

De man hoort respectvol aangesproken te worden. Het is voor de vrouw Sunnah om haar man als een leider te behandelen, door naar hem op te kijken, hem te respecteren en smeekbedes voor hem te verrichten.

3. Gehoorzaming

Een ander recht van de man is om gehoorzaamd te worden. Hier gelden natuurlijk ook excepties. Hij dient bijvoorbeeld niet gehoorzaamd te worden als hij haram opdraagt.

Een andere exceptie is wanneer de man zijn vrouw onrealistische kwesties vraagt. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van daden die een mens niet kan.

Gehoorzaamheid is alleen in het goede. De man dient zijn vrouw daarom niet te belasten met zaken die ze niet aankan.

Zo kan hij haar ook niet verplichten om taken uit te voeren die niet binnen haar plichten vallen. Denk bijvoorbeeld aan het koken, opruimen, afwassen etc. Dit zijn geen plichten van de vrouw, en hierdoor is ze niet verplicht in deze kwesties te gehoorzamen.

4. Bescherming van huiselijke eigendommen

De man heeft recht om bescherming van zijn eigendom wanneer hij afwezig is. Dit vertrouwt hij toe aan zijn vrouw, die er vervolgens op dient te letten.

Denk bijvoorbeeld aan zijn kleding, meubilair en alles wat hij bezit. De vrouw dient hierop te letten, en zij is hieraan toevertrouwd.

5. Afwijzing van onwenselijke gasten

Het huis is de eigendom van de man. Hij beslist wie het betreedt. Wanneer de man een specifieke persoon zijn huis niet wilt laten toetreden, dan dient de vrouw dit te voorkomen.

Deze onwenselijke gasten kunnen zelfs familieleden zijn. De vrouw dient deze gasten dan niet het huis te laten toetreden.

De Profeet (ﷺ) zei: "Wat betreft uw rechten over uw vrouwen: zij mogen niemand die u niet leuk vindt op uw beddengoed (meubels) laten belanden, noch in uw huis laten betreden." [Sunan Tirmidhi 1163 (Hasan Sahih)]

6. Het hebben van maximaal vier vrouwen (als mogelijk)

De man heeft het recht om meerdere vrouwen te hebben. Dit staat ook wel bekend als polygamie. Deze recht is slechts actief wanneer de man dit financieel, emotioneel en fysiek aankan. En als hij vreest zijn vrouwen onrechtvaardig te behandelen, dan dient hij één vrouw te huwen.

Deze recht staat beschreven in een vers van de Quran. Het is bovendien ook een daad van Sunnah. Wel is het een grote verantwoordelijkheid waar niet elke man mee om kan gaan.

En als jullie vrezen, dat jullie niet rechtvaardig met de (vrouwelijke) wezen kunnen handelen (in hun recht op een bruidsschat), trouw dan (andere) vrouwen naar keuze, twee of drie of vier, maar als jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig (met hen) kunnen handelen dan slechts één of wat jullie rechterhanden bezitten. Zo kunnen jullie voorkomen onrechtvaardig te handelen.
[4:3 Quran]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen