Mijn man negeert mij | Fitrah Tawheed

Waarom je man je negeert

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je man je negeert. Genegeerd voelen is nooit fijn. Het beschadigt je zelfvertrouwen, relatie en vertrouwen in je man. Je kunt je nogal ongelukkig beginnen te voelen wanneer het negeren aanhoudt en er geen verandering in lijkt te komen.

Genegeerd worden is een van de vele welbekende huwelijksproblemen dat vaak gekoppeld gaat met andere toxische handelingen zoals niet onderhouden, verbaal geweld en emotionele verwaarlozing.

De rechten van echtgenotes is om liefde, aandacht en respect te ontvangen van hun man. Je recht wordt hierdoor ontnomen op een nogal harde manier.

1. Ruzie

Ruzies komen voor in allerlei vormen. Ze zijn er om opgelost te worden, niet om verder te escaleren.

Tijdens een ruzie kan negeren een menselijke reactie zijn, maar dit moet tot een bepaald niveau worden beheerst.

Als de ruzie voorbij lijkt te zijn maar negeren aanhoudt, is dit een vorm van passief-agressieve straf, ook wel bekend als de 'Silent Treatment'. Deze techniek wordt gebruikt door mannen met borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De manier waarop het wordt ingezet verschilt bij de twee persoonlijkheidsstoornissen. De ene doet het vanwege stress of diepe emotionele pijn die ontstaan is door de ruzie, en de ander doet het om controle en dominantie te behouden.

Dit is een onrechtvaardige manier om je partner te behandelen, en wordt nergens aangemoedigd in de Quran of Sunnah.

Wat wel wordt aangemoedigd is dat als een vrouw ongehoorzaam is, ze eerst wordt gewaarschuwd, daarna kan intimiteit worden onthouden en als laatste optie kan er lichte fysieke correctie zijn.

En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: waarschuw hen (eerst), weiger (vervolgens) het bed met hen te delen, en (als dat niet helpt) slaat hen (licht). Indien zij weer gehoorzaam zijn, zoek dan niets tegen hen. Waarlijk, Allah is Verheven, Groots.
(16:36 Koran)

In de vers wordt dus nergens vermeld dat de man zijn vrouw zou mogen negeren als ze ongehoorzaam zou zijn. Er staat dat hij het bed met haar kan weigeren om haar aan te moedigen haar daad van ongehoorzaamheid te herzien en terug te keren naar gehoorzaamheid.

Ook gebeurt het dat sommige mannen het bed weigeren te delen vanwege ruzies, zonder dat er sprake is van ongehoorzaamheid van de vrouw. Dit is ook onrechtvaardig en verwerpelijk.

De vers heeft het weliswaar over situaties waarin een vrouw ongehoorzaam zou kunnen zijn geweest, maar dit is niet noodzakelijkerwijs van toepassing bij veel ruzies waarbij de man zijn vrouw negeert.

Helaas gebeurt het nog steeds dat velen hun vrouw negeren als vorm van straf, wat volledig ongepast en verwerpelijk is.

2. Verlies van interesse

In de meeste gevallen is er helaas sprake van negeren wanneer de man interesse in zijn vrouw verliest. Natuurlijk is negeren binnen deze context onterecht, en is hij onrechtvaardig bezig hierdoor.

Hij houdt zich dan bijvoorbeeld bewust bezig met afleidingen zoals sport of hobbies om je te vermijden. Ook kan hij ervoor kiezen meer tijd te besteden in zijn werk, om op die manier minder vroeg thuis te komen dan gewoonlijk.

Het verliezen van interesse kan liggen aan zichzelf, omdat hij bijvoorbeeld geen hechte banden kan vormen/behouden. Dat wil dus zeggen dat je niet altijd de reden hoeft te zijn waarom hij interesse verliest.

Er kan geen sprake zijn van verlies van interesse als je man gewoonlijk energiek en betrokken is in de relatie. Wel is hier sprake van wanneer hij over een lange duur geen tot weinig interesse vertoont in de relatie door je te verwaarlozen, gemene reacties te maken en je overal de schuld voor te geven.

Een verlies van interesse komt het meest voor bij mensen die kampen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, omdat zij niet in staat zijn emotionele en hechte banden te vormen/behouden met anderen.

3. Geen energie willen steken

Een ander mogelijke reden waarom je man je negeert is omdat hij geen energie wil steken in de relatie. Hij voelt zich belast met alle taken waar hij verantwoordelijk voor is, en probeert deze te vermijden.

Hij vermijdt het bijvoorbeeld door je weinig aandacht te geven, je niet genoeg te onderhouden of niet te helpen met de kinderen.

Je man gedraagt zich zo omdat hij niet in staat is volwassenheid te tonen in de relatie, omdat taken worden gezien als zware last die hij niet wil/kan dragen.

Ook dit heeft weer te maken met een diepe probleem met emotionele banden vormen/behouden, omdat het alleen dan als last kan worden gezien.

In zulke relatie voel je je vaak alleen en voel je een hevige druk van taken die op jou worden gelegd, zonder dat die altijd daadwerkelijk jouw taak zijn.

In de meeste gevallen wijst dit gedrag op een narcistische persoonlijkheidsstoornis of antisociale persoonlijkheidsstoornis.

4. Niet in staat verantwoordelijkheid te nemen

Een andere reden zou kunnen zijn dat je man je bewust negeert omdat je hem ter verantwoording probeert te roepen.

Hij vermijdt zijn verantwoordelijkheden door jou de 'Silent Treatment' te geven wanneer je het aanhaalt. Om te voorkomen dat je het aanhaalt, negeert hij ook jouw emotionele behoeften, waardoor je nooit echte een diepe relatie met hem zou kunnen hebben.

De periodes van negeren kunnen weken tot maanden duren, als een vorm van straf die hij je oplegt vanwege jouw pogingen hem verantwoordelijk te houden. Het is dus ook wel een manipulatietechniek, om zichzelf te weerhouden verantwoordelijkheid te moeten afleggen.

In de meeste gevallen wijst dit gedrag op een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Is je man wel in staat verantwoordelijkheid te nemen? Dan heeft hij mogelijk moeite om dit specifiek in deze situatie te doen, waardoor hij ervoor kiest het te vermijden. In dat geval is er niet zozeer sprake van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Steun en begeleiding krijgen

We snappen waarom het voor jou heel moeilijk is dat je man je negeert. Dat is namelijk nogal pijnlijk en frustrerend.

Doordat het zo schadelijk kan zijn op je gezondheid, zal het alleen verergeren als dit probleem niet aangekaart wordt. Daarom is steun en begeleiding handig, omdat je daarmee verdere problemen voorkomt.

Het is altijd handig om hulp of steun van vrienden te vragen. Een stapje verder zal zijn islamitische coaching, wat wij bovendien ook aanbieden voor vrouwen die te maken hebben met dit probleem.

Met jouw vrouwelijke islamitische coach kun je jouw frustraties op een veilige manier uiten, terwijl je meteen professionele advies en begeleiding krijgt vanuit islamitisch oogpunt.